Toimitusjohtaja Mika Kivimäki

OP Päijät-Hämeen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021: Liiketoiminta vahvassa kasvussa

Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto tammi-syyskuulta oli 9,1 miljoonaa euroa (9,0). Liikevoitto on hieman edellisvuotta parempi huolimatta siitä, että keskusyhteisön pankille maksama voitonjako oli 1,4 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi noin 1,5 miljoonalla eurolla. Tuotot yhteensä toteutuivat hieman vertailuvuotta paremmin, kasvua oli erityisesti korkokatteessa sekä nettopalkkiotuotoissa. Kulujen kasvu sen sijaan oli ennakoitua voimakkaampaa, johtuen mm. henkilöstökulujen jaksotuksista sekä kohonneista viranomaiskustannuksista. Saamisten arvonalennukset olivat edellisvuoden tasolla. 

Pankin vakavaraisuus on heikentynyt hieman vuoden aikana hieman ollen syyskuun lopussa edelleen vahvalla tasolla 31,5 % (9/2020: 32,4 %).

Pankin asiakasliiketoiminta on kasvanut vuoden aikana 7,4 % päätyen syyskuun 2021 lopussa yli 3,7 miljardiin euroon, Asiakasliiketoiminnan eristä vahvimmin kehittyivät asiakasvarat, jotka kasvoivat vertailuajankohtaan verrattuna lähes 12 %. Pankin talletukset ovat kasvaneet vuoden aikana yli 150 miljoonaa euroa (+11,2 %). Sijoituspalveluiden vahva kysyntä ja myönteinen markkinakehitys näkyvät myös asiakkaiden rahasto- ja vakuutussijoituksissa, jotka kasvoivat vuoden aikana lähes 84 miljoonaa euroa (+15,1 %). 

Pankki on saanut vuoden aikana lähes 3 200 uutta asiakasta. Myös omistaja-asiakkaiden määrä on kasvanut ja syyskuun lopussa omistaja-asiakkaita oli kaikkiaan 51 960. Maksoimme omistaja-asiakkaillemme tammi-syyskuussa bonuksia kaikkiaan 2,6 miljoonaa euroa. Bonuksia on käytetty vakuutusmaksuihin ko. aikana vajaat 1,9 miljoonaa euroa.

OP Päijät-Hämeessä työskentelee kaikkiaan 106 finanssialan ja OP-Koti Päijät-Hämeessä 20 kiinteistövälitysalan ammattilaista.

Asuntokauppa jatkuu vilkkaana Päijät-Hämeessä – myös yritysrahoituksen kysyntä kääntyi kasvuun vuoden jälkipuoliskolla

Käytettyjen asuntojen kauppa ja vuokraus on ollut vilkasta koko kuluneen vuoden ajan. Päijät-Hämeessä käytettyjen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet 33 % verrattuna vuoteen 2020.

- Erityisesti ilahduttaa koko maakuntamme vetovoimaisuus. Lahdessa vertailuaikana myynnin kasvu oli 30 %. Lahden kasvu oli vahvinta vertailtaessa maamme 10 suurimman kaupungin asuntokaupan kehitystä, kertoo OP Kodin myyntijohtaja Heikki Raitanen.

Raitasen mukaan OP Koti Päijät-Häme on menestynyt kiihtyvässä kilpailussa hyvin.

- Olemme palkanneet uusia henkilöitä välitystyöhön ja tuoneet vahvasti esille digitaalisia välineitä mm. etäesittelyn, jonka avulla tavoi-tamme asunnon ostajat etäisyyksistä huolimatta. Toki asuntoihin tutustutaan myös paikan päällä ennen kaupan päättämistä. Kysyntä on todella vahvaa Lahden suuntaan Uudelta-maalta ja Helsingistä.

Vertailuaikana OP Kodin käytettyjen asuntojen myynnin euromääräinen kasvu on ollut markkinan tasoa eli + 30 %. Kysyntää on tällä hetkellä etenkin perheasunnoista, suuremmista rivitaloista sekä hyväkuntoisista omakotitaloista.

Asuntolainojen kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla, vaikka hiljentynyt hieman kevään ja kesän huipusta. Uusia asuntolainoja nostettiin tammi-syyskuussa noin 11 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

- Noin 70 % uusista asuntolainoista suojataan ainakin yhdellä turvaelementillä, kuten korkokatolla, takaisinmaksuturvalla tai vakavan sairauden turvalla. Myös säästäminen asuntolainan kyljessä on lisääntynyt yhtenä suojaustapana ja vaurastumisen välineenä, kertoo pan-kinjohtaja Raija Laine-Paajanen.

Alkuvuoden hiljaiselo yritysluottojen kysynnässä päättyi kesällä ja vuoden kolmannella neljänneksellä uudet rahoituspyynnöt rakennus-, investointi- ja yrityskauppahankkeisiin yllättivät positiivisesti.

- Uusien yritysrahoitushakemusten määrä näyttää jatkuvan vilkkaana myös loppuvuonna, toteaa pankinjohtaja Petri Hokkanen.

Varallisuudenhoidon liiketoiminta jatkaa voimakkaalla kasvu-uralla

OP Päijät-Häme sai uusia säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaita alkuvuoden aikana yli 1500 kpl, joka on 12,5 % enemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Asiakkaidemme rahasto- ja vakuutussäästöt kasvoivat edellisvuoden vastaavasta ajasta 15 % ja osakesäästöjen määrä kasvoi 29 %. Asiakkaamme kävivät aktiivisesti kauppaa osakkeilla ja kauppamäärät kasvoivat ennätyksellisestä edellisvuodesta vielä 23 %. Suomalaisista osakkeista alkuvuoden aikana OP Päijät-Hämeen asiakkaat ovat ostaneet eniten Sammon, Tiedon ja UPM-Kymmenen osakkeita.

Palveluvalikoimamme sijoittaja-asiakkaille täydentyi lokakuun lopussa pitkään odotetulla osakesäästötilillä.

- Osakesäästötili soveltuu parhaiten pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka päivittää salkkuansa ajoittain ja sijoittaa osakesäästötilille kertyneet mahdolliset tuotot ja osingot uudelleen, kertoo pankinjohtaja Ilona Iiskonmäki.

Omistaja-asiakkaamme saavat parhaat edut ja mahdollisuuden vaikuttaa

OP Ryhmä viettää ensi vuonna 120-vuotisjuhlavuotta ja sen kunniaksi tarjoamme omistaja-asiakkaillemme mahdollisuuden hyötyä Tuotto-osuuksien 1,2 % lisäkorosta. Sen myötä tuottotavoite on vuonna 2022 yhteensä 4,45 %, kun se tällä hetkellä on 3,25 %.

OP Päijät-Hämeen edustajiston vaalien äänestysvaihe on käynnistynyt 4.11.2021. Omistaja-asiakkaat voivat äänestää valitsemaansa ehdokasta 4.11. klo 8.00 – 17.11 klo 16.00.

- Omistaja-asiakkaalla on nyt aito vaikuttamismahdollisuus. Toivomme, että mahdollisimman moni omistaja-asiakkaamme äänestää ja valittava edustajisto on mahdollisimman hyvä pienoiskuva pankin omistaja-asiakaskunnasta, sillä silloin jäsendemokratia toteutuu oikealla tavalla. Äänestämällä jokainen vaikuttaa oman pankin ja paikkakunnan asioihin, kannustaa toimitusjohtaja Mika Kivimäki.