Aune ja Veikko Peltolan säätiön vuoden 2023 apurahat haettavina

Veikko ja Aune Peltolan säätiö julistaa apurahat haettavaksi 30.4.2023 mennessä.

Säätiö jakaa apurahaa iittiläisille tai Iitissä syntyneille maa-, metsä- ja kotitalousalan opiskelijoille ja tutkijoille, yhdistyksille maatilatalouden kulttuuri- ja virkistystoimintaan, yksittäisille iittiläisille viljelijäperheille heidän kulttuuriharrastuksiinsa sekä Iitin haja-asutusalueiden kehittämiseen pyrkiviin tutkimus- ja selvittelyhankkeisiin.

Apurahan hakuaika on käynnissä 30.4.2023 saakka ja sitä myönnetään myös aikaisemmin apurahaa saaneille. Opiskeluapurahaa myönnetään myös lyhytkestoiseen ja/tai kurssimuotoiseen opiskeluun. 

Jokaisen apurahansaajan on annettava selvitys apurahan käytöstä ja uuden apurahan myöntämisen edellytyksenä on hyväksytyn tilityksen antaminen aiemmin saadusta apurahasta.

Apurahan hakeminen tapahtuu määrämuotoisella lomakkeella, liitteenä tai saatavilla Päijät-Hämeen Osuuspankin Kausalan konttorista. Hakemukset liitteineen on palautettava osoitteella Päijät-Hämeen Osuuspankki, Torikatu 5, 47400 Kausala tai sähköpostitse paijat-hameen@op.fi viimeistään 30.4.2023.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Sirpa Aalto puh. 010 256 7304 ja säätiön hallituksen jäsenet.

Veikko ja Aune Peltolan säätiön hallitus

Veikko ja Aune Peltolan säätiön hallitus on hyväksynyt sääntömuutoksen säätiön apurahojen hakemisen osalta. Sääntöjen mukaan säätiö jakaa apurahoja kerran vuodessa keväällä ja aiemmin käytössä ollut syksyn apurahahaku on poistunut.