Korkojen nousu näkyy pankin vahvassa tuloksessa: asiakkaiden arjen tukeminen ja yhteisön hyvinvoinnin edistäminen ovat toiminnan ja kehitystyön ytimessä

- Liikevoitto 17,4 miljoonaa euroa (7,6)

- Korkokate nousi 18,2 miljoonaan euroon (8,3)

- Rahoitustoiminta kasvoi 2,3 % vuoden takaiseen verrattuna

- Asiakasvarojen volyymit säilyivät lähes vuoden takaisella tasolla

- Omistaja-asiakkaissa hienoista kasvua 52 284 (tilanne 6/2022: 52 203)

- CET1 vakavaraisuus säilynyt hyvällä tasolla 25,8 % (tilanne 6/2022: 30,1 %)

Pankin liikevoitto nousi yli kaksinkertaiseksi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollen 17,4 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2023. Alkuvuosi sujui ennakoituakin paremmin vahvan korkokatteen sekä maltillisen kulukehityksen ansiosta.

Kokonaistuotot yhteensä olivat 31,6 miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat 10,9 miljoonaa euroa eli 52,7 % vuotta aiemmasta.

Pankin korkokate nousi 18,2 miljoonaan euroon (8,3) ja sen osalta kasvua tuli 9,9 miljoonaa euroa (+119,5 %). Korkokatteen vahvan kasvun taustalla on edelleen jatkunut markkinakorkojen nousu.

Nettopalkkiotuottoja pankki kerrytti 7,5 miljoonaa euroa, joka on 0,5 miljoonaa euroa (-6,7 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tuottojen laskun taustalla on ensisijaisesti kirjanpidollinen muutos markets-tuottojen osalta.

Kokonaisuutena pankin kulukehitys oli hyvin maltillista. Kulut olivat yhteensä 11,6 miljoonaa euroa (11,2). Kulujen kasvu kohdistuu pääasiassa henkilöstö- ja hallintokuluihin.

Lopullisia ja odotettavissa olevia luottotappiota kirjattiin 0,4 miljoonaa euroa. Luottotappiot kasvoivat 0,2 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta pysytellen kuitenkin edelleen alhaisella tasolla suhteutettuna luotto- ja takauskantaan.

OP Päijät-Hämeellä oli kesäkuun lopussa 52 284 omistaja-asiakasta (52 203). Omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia 2,2 miljoonaa euroa (1,7), joka on lähes 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pankin omistaja-asiakkaat maksoivat tammi-kesäkuussa OP-bonuksilla Pohjola Vakuutuksen vahinkovakuutusmaksuja 1,5 miljoonalla eurolla.

- Pankin hyvä kannattavuuskehitys vahvistaa vakavaraisuutta ja sitä kautta turvaa laaja-alaisen ja jatkuvasti kehittyvän finanssitoiminnan jatkuvuutta alueellamme. Omistaja-asiakkaamme hyötyvät kasvavasta tuloksesta myös lyhyellä aikavälillä korotettujen bonusten ja päivittäispalveluetujen muodossa, toteaa toimitusjohtaja Mika Kivimäki.

OP Ryhmä maksaa vuoden 2023 aikana lähes 2,1 miljoonalle omistaja-asiakkaalleen 30 % enemmän OP-bonuksia. OP Ryhmä haluaa suuremmilla bonuksilla tukea omistaja-asiakkaitaan ja heidän arkeaan. Arjen tukemiseen tähtää myös 25.7. OP Ryhmän puolivuosikatsauksessa julkistettu tieto, ettei omistaja-asiakkaiden päivittäispalveluihin liittyviä maksuja peritä lainkaan lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana. Näiden etujen rahallinen arvo OP Ryhmän asiakkaille on yhteensä yli 100 miljoonaa euroa.

Yritysluotoissa merkittävää kasvua

Tammi-kesäkuussa pankki sai yli 200 (236) uutta yritysasiakasta. Rahoitustuotteiden uusmyynti yritysasiakkaille oli ensimmäisen 6 kuukauden aikana 52 miljoonaa euroa ja pankin koko yritysluottokanta kasvoi hieman, (0,11 %) ollen kesäkuun lopussa runsaat 530 miljoonaa euroa. Rahoitusyhtiöluottoja myönnettiin lisäksi vajaa 3 miljoonaa euroa.

Alkuvuonna alueen useat uudisrakennushankkeet ovat jääneet vaille käynnistyspäätöstä. Varsinaiset yritysluotot kasvoivat merkittävästi (173 %) edellisvuodesta. Yritysasiakkaiden lainanhoitokyvyn säilymistä nousevien korkojen aikana on tukenut se, että lähes neljäsosa (23 %) yritysluotoista on suojattu koronnousun varalta.

- Perheyritysten liiton tuoreessa katsauksessa uskotaan, että hallitusohjelma on omiaan vahvistamaan suomalaisten perheyritysten halua investoida, kasvaa ja työllistää (Tiedote 17.6.2023, Perheyhdistysten liitto ry). Valtakunnallisesti koko alkuvuoden jatkunut vaisu yritysrahoituksen kysyntä kaipaakin tulevaisuuden uskon vahvistusta. Rohkeutta kasvuun sekä tuleviin investointeihin tukee myös yritysasiakkaidemme lainanhoitokyvyn säilyminen varsin hyvänä, toteaa pankijohtaja Petri Hokkanen.

Sijoitusmarkkinoiden epävarmuus näkyy ostokäyttäytymisen muutoksena

OP Päijät-Hämeen asiakkaiden rahastosijoitukset kasvoivat vuoden takaisesta 3,2 % ja vakuutussäästöt 1,4 %. Henkilöasiakkaat tekivät uusia sijoituksia (pl osakeostot) 27,1 % aiempaa vuotta enemmän ja yritysasiakkaat puolestaan 53 % vähemmän. Uusista sijoitusmerkinnöistä (pl osakeostot) 50,6 % kohdistui strukturoituihin sijoituslainoihin.

- Sijoitusmarkkinoiden epävarmuus on jatkunut viimeisen vuoden aikana erityisesti inflaation aiheuttaman koronnousun ja kustannuspaineen johdosta. Viime aikoina on saatu orastavia merkkejä inflaation laskusta kaikilla markkinoilla. Tämä lisää kiinnostusta pidempiin korkosijoituksiin suoraan sekä rahastojen kautta, kertoo sijoitusjohtaja Henry Lahdensuo.

Suosituimpia rahastoja sijoituskohteina olivat erikoissijoitusrahasto R2-Crystal, yhdistelmärahasto OP-Maltillinen ja OP-Korkosalkku. Osakekaupankäynti oli aiempaa vuotta vaisumpaa ja päijäthämäläisten kotitalouksien osakeostot tippuivat 13,1 % ja -myynnit 14,2 %. Sopimuksellinen varainhoitopalvelu OP Private jatkaa vakaassa kasvussa niin asiakasmäärän kuin hoidettavan varallisuuden osalta. Sijoitusmarkkinoiden heikkoudesta huolimatta hoidettavien pääomien kasvu on ollut 2,0 %.

Asuntoluottokysynnästä heijastuu kuluttajien varovaisuus

- Asuntorahoituksen kysyntä on koko alkuvuoden ollut selvästi aiempia vuosia alemmalla tasolla, eikä selkeää nousua tapahtunut edes touko-kesäkuussa, kuten usein perinteisesti on käynyt. Kuluttajat odottanevat mm. korkotason vakiintumista, inflaation ja kustannusten nousun taittumista sekä tulevaisuudenkuvan selkeytymistä, ennen kuin uskaltavat tehdä suurempia päätöksiä asumiseen liittyen, arvioi pankinjohtaja Raija Laine-Paajanen.

Asuntolainahakemuksia tuli tammi-kesäkuussa 23 % vähemmän ja uusia asuntolainoja nostettiin n. 26 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan (42,7 miljoonaa euroa). Korkosuojaus kiinnosti edelleen asuntolainaottajia ja ensimmäisenä vuosipuoliskona korkosuojausaste uusissa, nostetuissa asuntolainoissa oli 36,5 %.

Lahdessa asuntokaupan alamäkeä vauhdittaa tarjonnan puute

Suomessa asuntokauppojen määrä putosi ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisestä vuodesta 34 %. Päijät-Hämeessä ja Lahdessa kauppamäärien pudotus on ollut samaa luokkaa.

- Haastavassa markkinatilanteessa OP Koti Päijät-Hämeen markkinaosuus on kuitenkin vahvistunut. Kauppamäärien pudotus on meillä jäänyt 16 %:iin - mikä on hyvä suoritus ensimmäisellä vuosipuoliskolla, toteaa OP Koti Päijät-Häme Oy LKV:n myyntijohtaja Heikki Raitanen.

Mökkien kauppamäärät ovat pudonneet vuoden 2019 tasolle. Huippuvuonna 2020 puolen vuoden aikana mökkejä myytiin lähes kaksinkertainen määrä, eli 125 mökkiä. Mökkien tarjonta on kuitenkin kasvanut voimakkaasti. Päijät-Hämeessä on tällä hetkellä tarjolla lähes 200 vapaa-ajan asuntoa. Alkuvuoden aikana Päijät-Hämeessä myytiin 65 vapaa-ajan asuntoa, joista joka viides myytiin OP Koti Päijät-Hämeen välittäjän toimesta.

Vastuullisuudessa painottuvat tänä vuonna teot lasten ja nuorten hyväksi

Nykyisen epävarmuuden keskellä on tärkeää luoda uskoa toiveikkaampaan tulevaisuuteen. Pankin vahva vakavaraisuus, hyvä kannattavuus ja johtava markkina-asema antaa tarvittavat eväät tämän tavoitteen toteuttamiseen. Vastuullisuus tarkoittaa tekoja niin sisäisesti kuin pankin asiakasliiketoiminnassa. Tänä kesänä OP Etelä-Häme ja OP Päijät-Häme toteuttavat yhteisen vastuullisuusteon hämäläisten lasten ja nuorten hyväksi. Pankkien toimialueiden paikallisilla järjestöillä, seuroilla ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastuksen mahdollistamiseen yhteensä 70 000 euron edestä.

OP Päijät-Hämeen omistaja-asiakkaat ovat vuosittain päässeet vaikuttamaan oman alueensa vastuullisuustekoihin pankin Kaikkien aikojen tekoja -kyselyn avulla. Pankki tukee vuosittain merkittävillä summilla ja teoilla alueensa hyvän elämän edellytyksiä. Kyselyn kautta saadaan tietoa siitä, mikä omistaja-asiakkaillemme on tärkeää ja millaiseen vastuullisuustyöhön pankin tulisi erityisesti panostaa. Omistaja-asiakkaidensa toiveiden mukaisesti pankki kohdistaa tukensa ja tekonsa laajalti koko toimialueelleen. Kaikkien aikojen tekoja-kysely on avoinna jälleen 18.9-29.10.2023.

OP Hämeen rakentuminen etenee suunnitellusti

Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen osuuspankkien edustajistot päättivät yhdistymisestä 16.2.2023. Uusi pankki mahdollistaa vahvemman panostuksen asiakaspalveluun ja elinvoiman tukemisen. Parhaillaan yhdistymistä valmistelevat työryhmät työskentelevät uuden pankin toimintamallien rakentamiseksi, jotta uusi pankki on valmis aloittamaan toimintansa 1.1.2024. Kahden tasavahvan pankin yhdistyminen antaa mahdollisuudet kohdistaa voimavaroja entistä vahvemmin asiakaspalveluun sekä muuttuviin tarpeisiin.​ Nykyinen konttoriverkosto säilyy ennallaan.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
paijat-hameen.viestinta@op.fi