OP Päijät-Hämeen puolivuotistulos 1.1.-30.6.2022: Taloudellisesti vahva vuosipuolisko vaikeassa ympäristössä

Liikevoitto ja kokonaistuotot nousivat hieman edellisvuoteen nähden. Korkokate supistui sijoitustuottojen pienentymisestä ja korkokulujen kasvusta johtuen.

  • Liikevoitto tammi-kesäkuulta 7,6 miljoonaa euroa (1-6/21 7,6 milj.eur)
  • Keskeisistä tuottoeristä korkokate supistui 2,8 % 8,3 miljoonaan euroon (1-6/21 8,5 milj. eur).
  • Arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin 202 000 € (1-6/21 72 t. eur).
  • CET1-vakavaraisuus nousi hieman vuoden vaihteen tilanteesta, ollen 30,1 (6/21 29,3).  
  • Omistaja-asiakkaita kesäkuun lopussa 52 203, myönnettyjen bonusten määrä 1,74 miljoonaa euroa (1-6/21 1,7 milj. eur).
  • Pankissa töissä 109 finanssialan ammattilaista (6/21 106)
 
Pankin liikevoitto nousi hieman vertailukauteen verrattuna ollen 7,6 miljoonaa euroa (7,6).  Kokonaistuotot olivat 20,7 miljoonaa euroa (20,6). Keskeisistä tuottoeristä korkokate supistui 2,8 % 8,3 miljoonaan euroon (8,5). Supistumisen taustalla ovat sijoitustuottojen pienentyminen sekä pankin korkokulujen kasvu. Nettopalkkiotuotot sen sijaan kasvoivat yli 9 % päätyen 8 miljoonaan euroon (7,3).  
 
Kulut olivat vertailukautta hieman alemmalla tasolla. Kulut yhteensä olivat 11,2 miljoonaa euroa (11,3). Henkilöstökulujen pienenemisen taustalla on mm. jaksotuserot edelliseen vuoteen nähden. Hallintokulut sekä poistot toteutuivat hieman viime vuoden tasoa pienempinä. Sen sijaan liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 9,7 prosenttia ollen 2,3 miljoonaa euroa (2,1). Liiketoiminnan muita kuluja kasvattivat mm. sääntelyyn ja viranomaismaksuihin liittyvät kustannukset.
     
Asiakasliiketoiminnan volyymikehityksen osalta alkuvuosi oli haastava. Rahoitustoiminta kokonaisuudessaan kasvoi vain niukasti, mikä isolta osin johtuu alkuvuoteen ajoittuneista merkittävistä yhteisöasiakasluottojen takaisinmaksuista. Asiakasvarat puolestaan supistuivat vertailukauteen nähden 2,5 %, mitä selittävät asiakkaiden sijoitusvarallisuuteen heikentävästi vaikuttanut osakemarkkinakehitys sekä yritys- ja yhteisötalletusten pienentyminen. Henkilöasiakkaiden talletusvarat sen sijaan kasvoivat 5,7 % vuoden takaisesta tilanteesta.
 
Asuntoluottojen kysyntä säilyi tasaisena ja hyvällä tasolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Edellisen vuoden alkukesän ruuhkahuippua ei tänä vuonna koettu ja siksi käsittelyajat pysyivät normaalilla tasolla. Uusia asuntoluottoja nostettiin 100 miljoonaa euroa eli 7 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kiinnostus talouden turviin on alkuvuoden aikana ollut korkealla tasolla yleisen epävarmuuden ja koronnousun johdosta. Uusista asuntolainanottajista kolmasosa suojasi lainansa koronnousua vastaan.
 
Taloudellinen epävarmuus heijastui erityisesti yritysten investointihalukkuuteen. Yritysten vähäisestä rahoituskysynnästä poiketen alueen asunto-osakeyhtiöt ovat jatkaneet merkittävien peruskorjaushankkeiden toteuttamista myös alkuvuonna. Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana uusia taloyhtiöluottoja myönnettiin lähes 28,4 miljoonaa euroa, joka on jopa 40 % edellisvuotta enemmän.
 
Korkotason nousu tulee parantamaan pankin korkokatetta markkinakorkosidonnaisten luottojen korkotuottojen kasvun myötä. Sen sijaan korkokulut myös tulevat kasvamaan, kun negatiivisten korkotuottojen määrä tulee vähenemään. 
  
- Epävarmuus kohoaa loppuvuotta kohti ja riskit kysynnän heikkenemisestä ovat kasvamaan päin. Myös odotukset korkojen nopean nousun jatkumisesta ovat viime aikoina vaimentuneet. Kokonaisuutena kuitenkin arvioimme, että pankin tulos koko vuodelta tulee olemaan budjetoidun mukainen ja viime vuotta parempi, toteaa toimitusjohtaja Mika Kivimäki
 

Säästäminen kiinnostaa haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

 
Pankin säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaiden määrä kasvoi yli 3 % vuoden takaiseen verrattuna. Viimeisen 12 kuukauden aikana 1 764 asiakasta aloitti säästämisen. OP Päijät-Hämeen asiakkaiden suosituimpia rahastosijoituskohteita olivat alkuvuoden aikana OP-Alternative Portfolio, vastuullisista rahastoista OP-Kestävä Maailma sekä säästäjän rahastoista OP-Maltillinen.
 
Varallisuudenhoidon nettomyynti alkuvuoden aikana oli 21,2 miljoonaa euroa (34). Nettomyynnistä 48 % kohdistui rahastotuotteisiin, 25 % sijoitussidonnaisiin henkivakuutustuotteisiin ja 27 % muihin sijoitustuotteisiin, kuten strukturoituihin sijoituslainoihin ja täyden valtakirjan osakesalkkuihin. 
 
- Alkuvuoden aikana jopa 90 asiakasta solmi uuden OP Private-sopimuksen. Kasvuvauhtimme oli valtakunnan kärkitilalla OP-ryhmässä. Hoidossamme olevat asiakasvarat kuitenkin poikkeuksellisesti laskivat hyvästä sopimuskasvusta huolimatta, johtuen haastavasta markkinatilanteesta, kertoo sijoitusjohtaja Henry Lahdensuo.
 
OP Ryhmä juhlistaa 120-vuotista taivaltaan nostamalla omistaja-asiakkaidensa Tuotto-osuuksien tuottotavoitetta 1,20 prosenttiyksiköllä. Lisäkoron myötä Tuotto-osuuden tuottotavoite on vuonna 2022 yhteensä 4,45 prosenttia. 
 

Perheasuntojen kysyntä jatkuu vahvana Päijät-Hämeessä

 
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana asuntokaupan volyymi laski 10 % koko Suomessa. Päijät-Hämeen vetovoima säilyi edelleen hyvänä ja laskua oli vain 7,6 %. Lahdessa asuntokauppa kävi keskimääräistä paremmin volyymin laskiessa 6 %. Vuonna 2021 asuntokaupan kasvu Lahdessa oli valtakunnan toiseksi vahvinta ollen yli 20 %. 
 
Alkuvuoden aikana vapaa-ajan asuntojen kauppamäärät Päijät-Hämeessä kääntyivät voimakkaaseen laskuun (-30 %) viime vuoteen verrattuna. Tähän lienee syynä se, että vapaa-asuntojen tarjonta ei laadullisesti vastaa kysyntää. Ostajat odottavat mökiltään kodinomaista varustelua. Yli 100 neliön perheasunnoille on todella suurta kysyntää erityisesti hintaluokassa 150–250 000 euroa. Vaikka omakotitalojen tarjonta on lisääntynyt, oikein hinnoiteltu koti myydään muutamassa päivässä.
 
- Lahden imu- ja vetovoima on lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Lapsiperheet ja heidän perässään isovanhemmat muuttavat Lahteen, Tarjonta kasvaa nyt voimakkaasti yksiöiden ja pienten kaksioiden osalta. Näiden asuntojen kohdalla tarjonta ylittää selvästi kysynnän ja myyntiajat ovat pitkiä. Vastaava tilanne Lahdessa on myös muiden kerrostaloasuntojen kohdalla, jotka sijaitsevat kauempana kaupungin ydinkeskustasta, pois lukien Ankkurin alue, arvioi OP Koti Päijät-Hämeen myyntijohtaja Heikki Raitanen
 

Pohjola Vakuutuksen vahinkotilastot: vahinkojen ja maksettujen korvausten määrä kasvanut selvästi viime vuoteen verrattuna

 
Vuoden 2022 tammi-kesäkuussa Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaille maksamien korvausten määrä Päijät-Hämeen maakunnassa oli 8,6 miljoonaa euroa, mikä on yli 40 % enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Yritysasiakkaat mukaan lukien Päijät-Hämeessä vahinkoja korvattiin Pohjola Vakuutuksesta yhteensä 14,4 miljoonan euron edestä. Sekä vahinkojen että maksettujen korvausten määrä on noussut pandemiaa edeltävälle tasolle niin henkilö-, ajoneuvo- kuin omaisuusvakuutuksissa.
 
Matkustamisen elpyminen näkyy niin vakuutusten myynnissä kuin vahinkotilastoissa. Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan matkavakuutusten myynti putosi korona-aikana jopa noin 75 prosenttia. Tämän vuoden toukokuussa matkavakuutuksia myytiin kuitenkin yhtä paljon kuin vuoden 2019 toukokuussa ja jatkuvia matkavakuutuksia lähes kolminkertainen määrä toukokuuhun 2021 verrattuna. 
 
- Matkustamisen elpymisestä kertovat myös vahinkotilastot. Matkavakuutuskorvausten määrä kasvoi Päijät-Hämeen maakunnassa tammi-kesäkuun aikana peräti 75 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, mutta ne ovat kuitenkin edelleen selkeästi pandemiaa edeltävää tasoa alempana, Pohjola Vakuutuksen myyntijohtaja Tero Hytönen kertoo. 
 
Vahinkoja tapahtuu eniten Suomessa ja ulkomaan kohteista suomalaisten suosimissa maissa Espanjassa, Thaimaassa ja Kreikassa.
 

OP Päijät-Hämeen Trion konttori siirretään 2020-luvulle – toimitilauudistus käynnissä

Trion konttorin uudistamishanke on käynnissä. Alkuvuoden aikana on tehty investointi- ja rakentamispäätökset sekä hankesuunnittelu. Purku- ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden lopulla. Uudistuksen tavoitteena on muokata konttori vastaamaan muuttuvaa palvelukysyntää ja asiakaskäyttäytymistä. Yhtenä tärkeänä ohjurina on myös ekologisuus sekä henkilöstön ja asiakkaiden terveelliset ja turvalliset toimitilat.
 
- Olemme toimineet Trion toimitiloissa vuodesta 1992 ja edellisistä uudistuksista on jo paljon aikaa. Korona muutti työskentely- ja asioin-titapojamme, joten tilojen käytön uudistaminen ja tehostaminen on tarpeen, kertoo pankinjohtaja Sirpa Aalto.
 
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt
paijat-hameen.viestinta@op.fi