OP Päijät-Hämeen tuloskatsaus 1.1.-30.9.2022: Hyvä kannattavuus mahdollistaa asiakkaiden arjen ja alueen elinvoimaisuuden tukemisen

Pankin liikevoitto ja korkokate kasvoivat. Merkittävä tekijä korkokatteen nousun taustalla on yleinen korkotason nousu.

 • Liikevoitto syyskuun lopussa 9,5 miljoonaa euroa (9,1).
 • Keskeisistä tuottoeristä korkokate nousi 5,0 % 13,3 miljoonaan euroon (12,7).
 • Arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (627 t€).
 • CET1-vakavaraisuus laski vuoden vaihteen tilanteesta, ollen 25,5 (29,3).
 • Omistaja-asiakkaita syyskuun lopussa 52 252, myönnettyjen bonusten määrä 2,7 miljoonaan euroa (2,6).
 • Pankissa töissä 111 finanssialan ammattilaista (105).
 
Pankin liikevoitto nousi vertailukauteen verrattuna 0,4 miljoonaa euroa ollen syyskuun lopussa 9,5 miljoonaa euroa (9,1). Kokonaistuotot olivat 29,5 miljoonaa euroa (28,4). Keskeisistä tuottoeristä korkokate nousi 5,0 % 13,3 miljoonaan euroon (12,7). Merkittävä tekijä korkokatteen nousun taustalla on yleinen korkotason nousu. Myös nettopalkkiotuotot kasvoivat vertailukautta paremmin 6,8 % päätyen 11,6 miljoonaan euroon (10,9).
 
Pankin kulut olivat lähes samalla tasolla kuin vertailukaudella. Kulut yhteensä olivat 16,1 miljoonaa euroa (16,1). Henkilöstökulujen pienenemisen taustalla on mm. jaksotuserot edelliseen vuoteen nähden. Hallintokulut sekä poistot toteutuivat hieman viime vuoden tasoa pienempinä. Sen sijaan liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 9,5 % ollen syyskuun lopussa 3,1 miljoonaa euroa (2,8). Liiketoiminnan muita kuluja kasvattivat mm. sääntelyyn ja viranomaismaksuihin liittyvät kustannukset.
 
- Pankin asiakasliiketoiminnan volyymikehityksen osalta kuluva vuosi on ollut haastava. Rahoitustoiminta kokonaisuudessaan kasvoi vain niukasti, mikä isolta osin johtuu alkuvuoteen ajoittuneista merkittävistä yhteisöasiakasluottojen takaisinmaksuista. Asiakasvarat puolestaan supistuivat vuoden takaiseen verrattuna 3,8 %, mitä selittävät asiakkaiden sijoitusvarallisuuteen heikentävästi vaikuttanut osake-markkinakehitys sekä yritys- ja yhteisötalletusten pienentyminen. Henkilöasiakkaiden talletusvarat vähenivät 2,7 %, kertoo toimitusjohtaja Mika Kivimäki.
 

Omistaja-asiakkaita palkitaan ylimääräisillä OP-bonuksilla vuonna 2023

Tuemme omistaja-asiakkaitamme taloudellisesti haastavina aikoina korottamalla OP-bonuksia 30 %:lla vuodelle 2023. Bonuksia käytetään asiakkaiden pankkipalvelu- ja vakuutusmaksuihin. Bonuksen suuruus määräytyy asiakkaan asioinnin mukaan. Siihen vaikuttavat lai-nat, säästötilit, rahastot ja vakuutukset. Suurin hyötyjä bonuksista on lapsiperheet.
 
- Hyvän tuloksen siivittämänä pystymme vahvemmin tukemaan alueemme elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja vetovoimaisuutta. Yhdessä yli kaikkien aikojen -asiakaslupauksemme mukaisesti tuemme omistaja-asiakkaitamme korottamalla OP-bonuksia vuodelle 2023, kertoo Kivimäki.
 

Kiinnostus lainan maksun turvaamiseen jatkuu – Jo reilu kolmannes korkokaton ottaneista hyötyy suojauksesta

Suomen talouden näkymät ovat huonontuneet ja inflaation kiihtyminen on heikentänyt kuluttajien ostovoimaa. Huolimatta taloustilanteen heikkenemisestä sekä henkilö- että yritysasiakkaiden lainanhoitokyky säilyi katsauskaudella hyvänä. Lyhennysvapaahakemusten määrässä ei vielä ole näkynyt juurikaan muutosta korkojen ja kustannusten noususta huolimatta.
 
Asuntolainojen kysyntä on hiljentynyt syksyn tullen noin viidenneksen alkuvuoteen verrattuna. Asuntolainojen käsittelyajat ovat nyt lyhyet ja neuvotteluun saattaa päästä jopa seuraavana päivänä.
 
- Asunnon ostoa tai vaihtoa harkitaan nyt ehkä pitempään kuin aiemmin. Osa jo lainapäätöksen saaneista asiakkaista on siirtänyt asunnon hankintaa esim. ensi vuoteen. Kuitenkin, jos tarvetta muutokselle on, asuntokauppa tehdään, kun sopiva asunto löytyy, kertoo pankinjohtaja Raija Laine-Paajanen.
 
Kiinnostus lainan maksun turvaamiseen on edelleen korkealla. Turvien kysyntä myös vanhoihin lainoihin on lisääntynyt. Korkokatto leikkaa lainan korkoa nyt jo reilulla kolmasosalla pankin asiakkaiden korkosuojatuista asuntolainoista. 
 
Useat asuntoyhteisöjen uudisrakennus- sekä peruskorjaushankkeet siivittivät muuten hiljaista yritysrahoituskysyntää. Rakennuskustannusten yleinen nousu nosti myös hieman rahoitettujen hankkeiden keskikokoa. Syyskuun loppuun mennessä uusia yritysluottoja myönnettiin 36 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
 
Pankki on saanut vuoden aikana lähes 500 uutta yritysasiakasta. Voimakkainta kasvua yrityspalvelujen osalta tapahtuu sähköisissä kanavissa. OP-yritysmobiilin käyttöaste lisääntyi vuoden alusta 17 %. Vahvaa kasvua tapahtui myös yritysten varallisuudenhoidossa. Yritysasiakkaiden merkinnät sijoitustuotteisiin kasvoivat vuodentakaisesta 44 %.

Suomalaiset kotitaloudet ovat jatkaneet aktiivisesti säännöllistä säästämistä ja sijoittamista

Uusia säännöllisen rahastosäästämisen sopimuksia on solmittu tänä vuonna OP Ryhmässä yli 85 000. Myös Päijät-Hämeen Osuuspankin asiakkaat ovat jatkaneet pitkäjänteistä sijoittamista rahastoihin ja osakkeisiin, vaikka osakekurssit ovat alkuvuonna tulleet alaspäin. Asiakkaidemme rahastosäästöt laskivat 1,5 %, vakuutussäästöt 10,4 % ja osakesäästöt 14,8 % vuoden takaisesta. Koko alkuvuoden aikana osakeostoja tehtiin kappalemääräisesti 21 % enemmän kuin vuonna 2021. Osakeostojen euromääräinen volyymi kuitenkin laski 5 %. 
 
- Kauppaa on siis tehty ahkerammin, mutta pienemmillä summilla. Päijäthämäläisten sijoitusaktiivisuudessa näkyy suurempia muutoksia vasta heinä-syyskuussa. Tällöin euromääräiset osakeostot laskivat 46 % ja kappalemääräiset 10 %, vuoden takaiseen verrattuna, kertoo pankinjohtaja Ilona Iiskonmäki.
 

OP Ryhmä aloitti syyskuussa energiansäästötalkoot

Ryhmä alentaa toimipaikkojensa lämpötilaa yhdellä asteella ja tekee useita muita energiansäästötoimenpiteitä. OP Ryhmän energiankulutus vuonna 2021 oli noin 132 000 MWh:a. Tästä kaukolämmön osuus oli noin 50 prosenttia.
 
– Myös me OP Päijät-Hämeessä laskemme lämpötilaa kokonaan omistamissamme toimitiloissa. Meidän tekomme eivät ratkaise energiakriisiä, mutta toivomme, että mahdollisimman moni sekä yritys- että henkilöasiakkaamme lähtisi miettimään mahdollisuuksia säästää energiassa. Sähkön hinta on monelle suomalaiselle kriittinen asia ensi talvena. Laskemalla omaa kulutustamme vaikutamme myös kaikkien sähkön hintaan, sanoo toimitusjohtaja Mika Kivimäki.
 

Alkuvuoden keskeiset vastuullisuusteot

 • Olimme mukana OP Ryhmän yhteislahjoituksessa Ukrainan ja Ukrainalaisten hyväksi. Lahjoitimme 10 000 euroa Suomen Punaiselle Ristille.
 • Tyylitaituri Sami Sykkö nimitettiin LUT-yliopiston työelämäprofessoriksi 1.9.2022 alkaen. Mahdollistimme työelämäprofessuu-rin yhdessä alueemme osuuspankkien kanssa tukemalla professuuria yhteensä 140 000 eurolla.
 • Kesän 2022 aikana tarjosimme 98 nuorelle kesätyöpaikan Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjalla lahjoittamalla palkkaustuen paikallisille yhdistyksille. Palkkaustukien yhteismäärä oli tänä vuonna lähes 40 000 euroa.
 • Tuemme yhdessä Pohjola Vakuutuksen ja useiden muiden alueellisten osuuspankkien kanssa nuorten unelmointia, hyvinvointia ja uskoa tulevaisuuteen Dreams-ohjelman kautta. Dreams-kouluvierailuja tehdään seuraavan kahden vuoden aikana 240 kou-luun ympäri Suomen.
 • Teimme 30 000 euron yhteislahjoituksen yhdessä OP Etelä-Hämeen kanssa Hämeen luonnon hyväksi. Omistaja-asiakkaamme valitsivat lahjoituskohteeksi vesiensuojelun ja lahjoitus tehtiin Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiölle ja Vanajavesikeskukselle.