Veikko ja Aune Peltolan säätiön apurahat haettavina

Veikko ja Aune Peltolan säätiö julistaa apurahat haettaviksi 15.5.2022 mennessä.

Säätiö jakaa apurahaa iittiläisille tai Iitissä syntyneille maa-, metsä- ja kotitalousalan opiskelijoille ja tutkijoille, yhdistyksille maatilatalouden kulttuuri- ja virkistystoimintaan, yksittäisille iittiläisille viljelijäperheille heidän kulttuuriharrastuksiinsa sekä Iitin haja-asutusalueiden kehittämiseen pyrkiviin tutkimus- ja selvittelyhankkeisiin. 

Veikko ja Aune Peltolan säätiön hallitus on hyväksynyt säätiön sääntöjen muutoksen apurahojen hakemisen osalta vuonna 2021. Vuodesta 2022 alkaen säätiön apurahoja jaetaan vain kerran vuodessa keväällä ja aiemmin käytössä ollut syksyn haku poistuu.  

Apurahan hakuaika on siis käynnissä ja sitä myönnetään myös aikaisemmin apurahaa saaneille. Opiskeluapurahaa myönnetään myös lyhytkestoiseen ja/tai kurssimuotoiseen opiskeluun.  

Jokaisen apurahansaajan on annettava selvitys apurahan käytöstä ja uuden apurahan myöntämisen edellytyksenä on hyväksytyn tilityksen antaminen aiemmin saadusta apurahasta. 

Apurahan hakeminen tapahtuu määrämuotoisella lomakkeella, joita on saatavana osoitteesta www.op.fi/paijat-hame – ajankohtaista pankissasi tai Päijät-Hämeen Osuuspankin Kausalan konttorista. Hakemukset liitteineen on palautettava osoitteella Päijät-Hämeen Osuuspankki, Torikatu 5, 47400 Kausala tai sähköpostitse paijat-hameen@op.fi viimeistään 15.5.2022. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa Sirpa Aalto puh. 010 256 7304 ja säätiön hallituksen jäsenet. 

Veikko ja Aune Peltolan säätiön hallitus