Veikko ja Aune Peltolan säätiön apurahat haettavina

Veikko ja Aune Peltolan säätiö julistaa apurahat haettaviksi 30.9.2021 mennessä.

Säätiöstä jaettavilla apurahoilla tuetaan iittiläisiä tai Iitissä syntyneitä maa-, metsä- ja kotitalousalan opiskelijoita ja tutkijoita heidän opinnoissaan ja tutkimuksessa, yksittäisten iittiläisten viljelijäperheiden kulttuuriharrastuksia sekä Iitin haja-asutusalueiden kehittämiseen pyrkiviä tutkimus- ja selvittelyhankkeita.

Apurahaa voi hakea kerran vuodessa ja sitä myönnetään myös aikaisemmin apurahaa saaneille. Opiskeluapurahaa myönnetään myös lyhytkestoiseen ja/tai kurssimuotoiseen opiskeluun. Yhdistyksille apurahaa jaetaan keväisin.

Jokaisen apurahansaajan on annettava selvitys apurahan käytöstä ja uuden apurahan myöntämisen edellytyksenä on hyväksytyn tilityksen antaminen aiemmin saadusta apurahasta.

Apurahan hakeminen tapahtuu määrämuotoisella lomakkeella, joita on saatavana osoitteesta www.op.fi/paijat-hame – ajankohtaista tai Päijät-Hämeen Osuuspankin Kausalan konttorista.

Hakemukset liitteineen on palautettava osoitteella Päijät-Hämeen Osuuspankki, Torikatu 5, 47400 Kausala tai sähköpostitse paijat-hameen@op.fi viimeistään 30.9.2021.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Sirpa Aalto puh. 010 256 7304 ja säätiön hallituksen jäsenet.

Veikko ja Aune Peltolan säätiön hallitus