Vastuullinen toimintamme

Vastuullinen toimintamme pohjautuu pankin arvoihin ja perustehtävään.

Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tämä perustehtävämme on kestänyt hyvin aikaa – se on lähes muuttumattomana näyttänyt suuntaa työllemme jo vuosikymmeniä.

Päivittäistä arkeamme ohjaavat vahvat arvomme; ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.

Vastuullisuusohjelmamme kiteytyy neljään teemaan: edistämme kestävää taloutta, tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä, vahvistamme suomalaisten taloustaitoja ja käytämme tietopääomaamme vastuullisesti.

#vastuullisuusontekoja

Edistämme oman talouden hallintaa ja vaurastumista kaikissa ikäryhmissä. Tavoitteenamme on asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin turvaaminen. Taloustaitotyöllä on tärkeä rooli osana OP:n vastuullisuustyötä: valmennamme taloustaitoja nuorille yhteistyössä toimialueemme oppilaitosten kanssa. Opastamme asiakkaitamme kaikissa ikäryhmissä oman talouden digitaalisessa hoitamisessa.

Yksi arvoistamme on yhdessä menestyminen. Edustamme positiivista muutosvoimaa yhteisöissämme ja sen mukaisesti olemme aktiivisesti mukana kehittämässä paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta. Paikallisena toimijana maksamme yhteisöveron kotikuntaamme, rahoitamme paikallista yritystoimintaa ja jaamme osan tuloksesta OP-bonuksina omistaja-asiakkaillemme. Osallistumme aktiivisesti toimialueemme kehittämiseen mm. yhteistyökumppanien tukemisen ja hyväntekeväisyyslahjoituksien kautta. Kumppanuudet ovat meille tärkeitä vastuullisuustyömme toteuttajia ja kannustamme yritysvapaaehtoistyöhön.

Tuemme liikuntaa, kulttuuria, koulutusta ja osaamista. Viime vuosien merkittäviä lahjoituksia ovat mm. 125 000 euron suuruinen lahjoitus LUT-yliopistolle vuonna 2019 ja 50 000 euron suuruinen lahjoitus LAMK-ammattikorkeakoululle vuonna 2018.

Tuemme kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen hillintää sekä autamme siihen sopeutumisessa. Olemme vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöitä Suomessa ja kehitämme käytäntöjämme edelleen näyttäen suuntaa toimialalla. Finanssisektorilla on olennainen vaikutus kestävän talouden rahoittajana. Mahdollistamme investoinnit niin kestävään teknologiaan ja palveluihin kuin uusiutuvaan energiaan.

Hyödynnämme asiakastietoa sekä tekoälyä läpinäkyvästi. Luottamus on tärkein pääomamme ja vastuullinen tiedon hyödyntäminen olennainen osa sitä. Tietosuojaan liittyvillä käytännöillä suojaamme muun muassa OP:n asiakkaiden, työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden OP:n kanssa toimivien henkilöiden henkilötietoja. Palvelumme ovat yhdenvertaisia ja saavutettavia. Teemme tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ehdoista sekä asiakasviestinnän materiaaleista selkeitä ja helposti ymmärrettäviä.