Ilmoitus Pohjois-Karjalan Osuuspankin omistaja-asiakkaille

Pohjois-Karjalan Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että 28. marraskuuta 2019 pidettävässä ylimääräisessä edustajiston kokouksessa käsitellään seuraava asia, josta on osuuskuntalain ja osuuspankin sääntöjen mukaan julkaistava ilmoitus pankin jäsenille:

Päätetään osuuspankkien sulautumisesta

Hallitus esittää, että ylimääräinen edustajiston kokous päättää hyväksyä Kesälahden Osuuspankin sulautumisen Pohjois-Karjalan Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö on seuraava:

Sulautuva Osuuspankki: Kesälahden Osuuspankki
Vastaanottava Osuuspankki: Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Kesälahden Osuuspankki sulautuu Pohjois-Karjalan Osuuspankkiin siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen.

Sulautumisen tarkoituksena on turvata nyt samalla alueella toimivien pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus, vahvistaa ja varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan Osuuspankin jäsenille kutakin sadan (100) euron suuruista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron suuruisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron suuruista Tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron suuruisen Tuotto-osuuden. Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Vastaanottavassa Osuuspankissa, saa hän Vastaanottavan Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Vastaanottavan Osuuspankin Tuotto-osuuksia.

Jos Sulautuvan Osuuspankin osuuden omistaja on irtisanonut jäsen- tai Tuotto-osuutensa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, osuusmaksujen palautus siirtyy Vastaanottavan Osuuspankin vastattavaksi Sulautuvan Osuuspankin sääntöjen mukaisella menettelyllä.

Sulautumisvastike annetaan ja Sulautuvan Osuuspankin jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta Vastaanottavan Osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on rekisteröity kaupparekisterissä.

Sulautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.4.2020.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjä muutetaan sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä. Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö (verrattuna voimassa oleviin Vastaanottavan Osuuspankin sääntöihin):

  • Tuotto-osuuksien enimmäismäärää korotetaan siten, että Tuotto-osuuksia voidaan antaa enintään 1 368 000 kappaletta.
  • Hallituksen jäsenten lukumäärää muutetaan siten, että hallituksen muodostavat toimitusjohtaja toimiaikanaan sekä hallintoneuvoston valitsemat 3-7 muuta jäsentä.
  • sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tehtävissä hallituksen, hallintoneuvoston ja edustajiston jäsenten valinnoissa. Siirtymäkausi on voimassa 31.12.2023 asti.

Sulautumiseen liittyvät sääntömuutokset tulevat voimaan vain, mikäli molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Kokousasiakirjat

Sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Pohjois-Karjalan Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen kokousta Pohjois-Karjalan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/pohjois-karjala

Joensuussa, 15. päivänä lokakuuta 2019

POHJOIS-KARJALAN OSUUSPANKKI

Hallitus