OP Pohjois-Savon kuva

Pankin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Kysyntä piristyi kesää kohti

Pohjois-Savon Osuuspankin liikevoitto oli odotetusti viime vuotta heikompi. Koko vuoden tulosnäkymät ovat kuitenkin olosuhteet huomioiden kohtuulliset. Asuntokauppa ja –rahoitus piristyivät kesää kohti ja kesäkuu oli vuoden paras asuntorahoituksessa ja asuntojen kauppamäärissä. Pankki on tukenut alkuvuoden aikana laajasti eri toimijoita ja nuorten työllistymistä.

-Pankin liikevoitto heikkeni alkuvuoden aikana odotetusti 14,2 miljoonaan euroon (18,2 Meur). Heikentymisen taustalla olivat kulujen nousu ja saamisten arvonalentumisten merkittävä kasvu. Kulujen kasvusta merkittävimpiä olivat viranomaiskulujen ja OP Ryhmän keskusyhteisön veloitusten kasvu. Odotettujen luottotappioiden kasvu (+2,3 Meur verrattuna alkuvuoteen 2019) johtui koronapandemian heikentävästä vaikutuksesta pankin luottokantaan sekä sääntelyyn perustuvasta maaliskuussa käyttöönotetusta uudesta maksukyvyttömyyden määritelmästä. Toteutuneet luottotappiot ovat säilyneet edelleen hyvin vähäisinä. Em. tekijät huomioiden kulukehitykseen emme ole tyytyväisiä, mutta muutoin tulos oli tavoitetasolla, pankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö taustoittaa.

Pohjois-Savon Osuuspankin pankkitoiminta* kasvoi tammi-kesäkuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 326 miljoonaa euroa (+5,7 %**) ollen 6,2 miljardia euroa. Pankkitoiminnan kasvu perustui erityisesti talletusten ja rahoituksen kasvuun. Pankin talletukset (+11,6 %**) ja rahastosäästöt (+6,0%**) kasvoivat edellisvuodesta. Sen sijaan vakuutussäästöt supistuivat (-3,3 %**). Pankin rahoitustoiminta kasvoi edellisvuodesta 2,0 prosenttia**. Tulevaisuuden korkokehitys mietityttää pankin asiakkaita ja noin 38 % uuden asuntolainan ottaneista turvasi lainansa koronnousun varalta alkuvuoden aikana.

Pankin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvalla tasolla 39,7 prosentissa. Vahva vakavaraisuus antaa maakunnalliselle pankille hyvät edellytykset osallistua rahoittajana maakunnan yritysten investointeihin, ja palvella sekä rahoittaa asiakkaitaan myös jatkossa. Vakavarainen pankki on asiakkailleen turvallinen kumppani, jolla on edellytykset tukea asiakkaitaan myös koronakriisin yli.

- Hyvät asiakas- ja henkilöstökokemus ovat tehokkuuden rinnalla tärkeimpiä tavoitteitamme. Alkuvuoden aikana mitatut asiakas- ja henkilöstökokemus ovat pysyneet vahvalla tasolla. Onnistumisemme näkyy myös siinä, että pankille on tullut paljon uusia asiakkaita ja pankkitoiminnan* kokonaismäärä on kasvanut markkinoita nopeammin, kertoo Pääkkö.

Koronapandemian vaikutuksia pankkitoimintaan tammi - kesäkuussa 2020

-Koronapandemia on laittanut arjen uusiksi niin henkilö- ja yritysasiakkailla kuin pankin monessa liiketoiminnossa. Koronapandemian vaikutukset näkyivät merkittävästi keväällä rahastojen ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen markkina-arvon kehityksessä ja lisääntyvinä lunastuksina. Osa asiakkaista huomasi kurssien laskiessa ostohetken koittaneen, ja he tekivät myös rahastojen merkintöjä, kertoo Pääkkö.

Poikkeusolot vaikuttivat suuresti alkuvuoden tekemisiin OP Pohjois-Savossa. Maalis-huhtikuun aikana pankin asiantuntijat käsittelivät 2500 kpl asiakkaiden luottojen maksuohjelmien muutoshakemusta. Määrä on n. 4,5 kertainen normaaliaikaan nähden.

-Rajoitustoimien purkamiset vaikuttivat kuitenkin nopeasti, kuluttaminen elpyi ja asuntokaupassa kesäkuu oli huippukuukausi. OP Koti Pohjois-Savo teki asuntokauppojen määrässä uuden ennätyksen ja samoin pankin kuukaudessa myöntämien asuntolainojen määrä oli vuoden huipussa. Heinäkuu on jatkunut näiltä osin vilkkaana. Tehtävänämme on pitää omalta osaltamme talouden pyörät pyörimässä ja sitä kautta edesauttaa pohjoissavolaisten työpaikkojen säilymistä, jatkaa Pääkkö.

Tukea laajasti eri toimijoille ja nuorten työllistymiseen

Alkuvuoden aikana OP Pohjois-Savo on osallistunut aktiivisesti toimialueen kehittämiseen mm. yhteistyökumppanien tukemisen ja hyväntekeväisyyslahjoituksien kautta. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta pitkäkestoinen yhteistyö jatkuu mm. useiden urheiluseurojen ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

- Korona on kurittanut voimakkaasti urheilu- ja kulttuuritoimijoita ja erilaisia tapahtumia. Haluamme osaltamme tukea näitä toimintoja, jotta Pohjois-Savo olisi jatkossakin eläväinen ja hyvä paikka asua, elää ja tehdä työtä, Pääkkö jatkaa.

Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa OP Pohjois-Savo maksaa 400 euron palkkatuen toimialueen yhdistyksille 15-17 -vuotiaan nuoren palkkaamiseen. Mukana kampanjassa on yli 70 yhdistystä ja yhteensä 100 nuorta työllistyy kahden viikon kesätyöjaksolle.

-Tänä kesänä nuorten työllistyminen on ollut haastavaa. Olemme hyvin iloisia, että olemme pystyneet yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa työllistämään nuoria. Ensimmäinen kesätyöpaikka on nuorille hyvin tärkeä. Nuoret saavat palkan lisäksi arvokasta työkokemusta ja yhdistykset lisäkäsiä omaan toimintaansa, korostaa Pääkkö.

*Pankkitoiminta: vakuutussäästöjen, rahastojen, talletusten, rahoituksen ja tuotto-osuuksien yhteenlaskettu määrä.

**12 kuukauden muutos

Pohjois-Savon Osuuspankki on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Pankilla on 7 konttoria, 2 palvelupistettä sekä kattavat verkko- ja puhelinpalvelut. Pohjois-Savon Osuuspankilla on 82 530 omistaja-asiakasta (30.6.2020 tilanne).