Osavuosikatsaus: Pankin tulos alkuvuonna säilyi lähes edellisvuoden tasolla ja asuntorahoitus jatkui vilkkaana Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon Osuuspankin liikevoitto säilyi lähes edellisvuoden tasolla, vaikka tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista alenivat 2,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Asuntorahoituksessa alkuvuosi oli historian kiireisin. Alhainen korkotaso ja suotuisa markkinatilanne lisäsivät mielenkiintoa säästämistä ja sijoittamista kohtaan.

Pankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 13,5 miljoonaa euroa, ja se laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,6 miljoonaa euroa. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista alenivat 2,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Nämä tuotot koostuvat valtaosin OP Ryhmän keskusyhteisöön tehtyjen sijoitusten tuotoista. Kulut pienenivät vertailukauteen verrattuna; mm. luottojen arvonalentumiset olivat 0,3 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmät. Korkokate ja palkkiotuotot olivat lähes edellisvuoden tasolla.

- Kokonaisuutena pankkitoiminnan tuottojen kasvu oli kulujen kasvua nopeampaa - sekä tuotto- että kulukehitys olivat vertailukautta myönteisempiä. Tulos oli alkuvuodelle asetettua tavoitetta selvästi parempi, pankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö taustoittaa.

Pankin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvalla tasolla 38,6 prosentissa. Vahva vakavaraisuus antaa maakunnalliselle finanssitoimijalle hyvät edellytykset osallistua rahoittajana maakunnan yritysten investointeihin sekä palvella ja rahoittaa asiakkaitaan myös jatkossa.

Pohjois-Savon Osuuspankin pankkitoiminta* kasvoi tammi- kesäkuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 268 miljoonaa euroa (+4,3 %**) ollen 6,5 miljardia euroa. Pankin talletukset (+4,0%), rahastosäästöt (+40,8%**) ja vakuutussäästöt (+16,6%**) kasvoivat edellisvuodesta. Sen sijaan pankin rahoitustoiminta supistui hieman edellisvuodesta (-1,3%**).

Asuntorahoituksessa alkuvuosi oli historian kiireisin. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla myönnettyjen asuntolainojen määrä nousi kolmanneksella verrattuna vuoteen 2020. Asuntokaupassa kysyntää on ollut aiempaa enemmän omakotitaloihin ja tätä tukee myös se, että asuntolainan keskikoko on samalla noussut etenkin asunnon vaihtajien kohderyhmässä. OP Koti Itä-Suomen asuntokauppa on käynyt alkuvuodesta Pohjois-Savossa erittäin vilkkaasti. Kuopiossa käytettyjen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet 39 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tarjontaa on kysyntään nähden vähän, mikä on näkynyt asuntojen positiivisena hintakehityksenä. Myös loma-asuntojen kauppa on jatkunut vahvana.

Asuntorahoituksen vilkastuminen on voinut näkyä lainaneuvotteluajan järjestymisen viiveinä erityisesti kesäloma-aikana.

-Pyrimme elo-syyskuun aikana lyhentämään nykyistä luottohakemusten käsittelyaikaa, jotta kykenemme vastaamaan nykyistä nopeammin asiakkaidemme erilaisiin rahoitustarpeisiin. Kun suunnitelmissa on kysyä asuntolainaa, suosittelemme tekemään hyvissä ajoin luottohakemuksen op.fi:n kautta. Ensin kannattaa varmistaa laina-asia kuntoon ja sen jälkeen on hyvä lähteä etsimään sopivaa kohdetta, Pääkkö sanoo.

Alhainen korkotaso ja suotuisa markkinatilanne lisäsivät asiakkaiden mielenkiintoa säästämistä ja sijoittamista kohtaan. Sekä rahasto- että vakuutussäästäminen kasvoivat vahvasti edellisvuoteen verrattuna. Asiakkaat tekivät uusia sijoituksia tammi-kesäkuun aikana jopa enemmän kuin koko vuoden 2020 aikana yhteensä.

Yritysluottokannan kasvua oli erityisesti asuntorakentamisen ja taloyhtiöiden peruskorjausten rahoittamisessa ja rahoituksen kysyntä jatkuu edelleen vilkkaana. Muiden yritysinvestointien osalta rahoituksen kysyntä on toistaiseksi maltillista.

OP Ryhmä noudattaa voitonjaossaan Euroopan keskuspankin suositusta, joka on voimassa 30.9.2021 saakka ja koskee Tuotto-osuuksien korkojen maksua vuodelta 2020. EKP tiedotti 23.7.2021, että sen pankkien voitonjakoa rajoittava suositus päättyy syyskuun lopussa 2021. OP Ryhmä valmistautuu vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksuun 30.9.2021 jälkeen ja tiedottaa korkojen maksun tarkemmasta aikataulusta myöhemmin syksyllä.

Mökkeilybuumi näkyi myös Pohjola Vakuutuksen vakuutusmyynnissä Pohjois-Savossa

Pohjola Vakuutuksen tekemän tutkimuksen mukaan jopa 30 prosenttia suomalaisista suunnitteli mökkilomaa tälle vuodelle. Kiinnostus mökkeilyyn näkyykin mökkivakuutusten myynnissä: mökkivakuutusten myynti on kasvanut 30 % Pohjois-Savossa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

-Pohjois-Savossa mökkivakuutusten kasvu oli suurempaa kuin valtakunnallisesti. Koko Suomessa mökkivakuutuksia on otettu tammi-kesäkuun aikana 16 % enemmän kuin vuonna 2020 samaan aikaan. Valtakunnallisessa tilastossa kappalemäärällä mitattuna Kuopiossa on otettu toiseksi eniten mökkivakuutuksia (1. Kuusamo, 2. Kuopio, 3. Mikkeli), kertoo Pohjola Vakuutuksen Itäisen alueen henkilöasiakkuuksista vastaava myyntijohtaja Karoliina Pollari.

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan mökkeilystä ovat innostuneet erityisesti nuoret lapsiperheet. Uusia mökkivakuutuksia nuoriin lapsiperheisiin on otettu alkuvuoden aikana jopa 25 % enemmän vuoden 2020 vastaavaan aikaan verrattuna.

*Pankkitoiminta: vakuutussäästöjen, rahastojen, talletusten, rahoituksen ja tuotto-osuuksien yhteenlaskettu määrä.

**12 kuukauden muutos

Pohjois-Savon Osuuspankki on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Pankilla on 6 konttoria sekä kattavat verkko- ja puhelinpalvelut. Pohjois-Savon Osuuspankilla on 82 686 omistaja-asiakasta (30.6.2021 tilanne).