Kuopion konttori talvi

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020 – asuntokauppa jatkui pirteänä Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon Osuuspankin liikevoitto oli odotetusti viime vuotta heikompi. Koko vuoden tulosnäkymät ovat olosuhteet huomioiden kuitenkin kohtuulliset. Asuntokaupan ja –rahoituksen positiivinen vire on jatkunut myös syksyllä.

- Pankin liikevoitto heikkeni odotetusti 16,3 miljoonaan euroon (19,9 Meur). Heikentymisen taustalla olivat kulujen nousu ja saamisten arvonalentumisten merkittävä kasvu. Kulujen kasvusta merkittävimpiä olivat viranomaiskulujen ja OP Ryhmän keskusyhteisön veloitusten kasvu. Odotettujen luottotappioiden kasvu (+3,3 Meur verrattuna alkuvuoteen 2019) johtui koronapandemian heikentävästä vaikutuksesta pankin luottokantaan sekä sääntelyyn perustuvasta uuden maksukyvyttömyyden määritelmän käyttöönottamisesta. Toteutuneet luottotappiot ovat säilyneet edelleen hyvin vähäisinä. Edellä mainitut tekijät huomioiden emme ole tyytyväisiä kulukehitykseen, mutta muutoin tulos oli odotetulla tasolla, pankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö taustoittaa.

Pankkitoiminta* kasvoi tammi-syyskuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 289 miljoonaa euroa (+4,9 %**) ollen 6,2 miljardia euroa. Pankkitoiminnan kasvu perustui erityisesti talletusten kasvuun. Pankin talletukset (+11,4 %**) ja rahastosäästöt (+10,4%**) kasvoivat edellisvuodesta. Sen sijaan vakuutussäästöt supistuivat (-2,6 %**). Pankin rahoitustoiminta kasvoi edellisvuodesta 1,0 prosenttia**.

Pankin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvalla tasolla 40,8 prosentissa. Vahva vakavaraisuus antaa maakunnalliselle pankille hyvät edellytykset tukea asiakkaitaan koronakriisin yli, osallistua rahoittajana yritysten investointeihin sekä palvella ja rahoittaa asiakkaitaan myös tulevaisuudessa.

Koronapandemian vaikutukset pankkitoimintaan

Poikkeusolot vaikuttivat suuresti pankin toimintaan kaikissa liiketoiminnoissa. Maalis-huhtikuun aikana rahoituksen asiantuntijat käsittelivät 2500 kpl luottojen maksuohjelmien muutoshakemusta. Määrä on n. 4,5 kertainen normaaliaikaan nähden. Poikkeustila iski rajusti etenkin yritysasiakkaisiin, ja usealla toimialalla yritysten liikevaihdot romahtivat täysin. Kevään aikana yrityksille tehtiin n. 400 maksuohjelman muutospäätöstä. Yritysasiakkaat käyttivät aktiivisesti myös verottajan ja eläkeyhtiöiden väliaikaisia maksuhelpotuksia.

- Suurin osa keväällä myönnetyistä lyhennysvapaista on päättynyt syys-lokakuussa ja niiden jatkamiselle ei näytä olevan suurempaan tarvetta tällä hetkellä. Tilanne jatkuu yritysasiakkaiden osalta edelleen haastavana; tartuntamäärät ovat kasvussa ja rajoitteita voidaan joutua ottamaan uudelleen käyttöön valtakunnallisesti ja alueellisesti. Myös viennin osalta tilanne on haastava. Uudet tilaukset ovat huomattavasti aikaisempia pienempiä, mikä tulee näkymään töiden ja tilausten vähenemisenä myös vientiyritysten laajoissa alihankintaverkostoissa, Pääkkö toteaa.

- Koronapandemian aiheuttama alakulo sijoitusmarkkinoilla vaihtui kesän jälkeen positiiviseksi vireeksi. Asiakkaamme palasivat aktiivisina markkinaan, mikä näkyi muun muassa rahastosijoitusten kasvuna. Myös lähes koko vuoden aktiivisena pysynyt osakekaupankäynti vahvistui edelleen syksyä kohden, jatkaa Pääkkö.

Koronapandemialla on ollut myös positiivisia vaikutuksia. Asuntokauppa on ollut vilkasta Pohjois-Savossa. ”Kotoilun” aikana on moni asiakas päättänyt laittaa kotinsa myyntiin ja vielä useampi hankkia itselleen uuden kodin. Hyvällä sijainnilla olevat oikeahintaiset kodit ovat olleet kysytyimpiä.

-OP Koti Pohjois-Savossa on tehty paljon kauppoja kesän ja alkusyksyn aikana ja näkymät myös loppuvuodelle ovat hyvät. Asuntokaupan positiivinen vire näkyy myös asuntorahoituksessa, jossa kysyntä on jatkunut hyvänä vielä syksylläkin. Tulevaisuuden korkokehitys mietityttää asiakkaita ja noin 38 % uuden asuntolainan ottaneista on turvannut lainansa koronnousun varalta, kertoo Pääkkö.

Koronapandemialla vaikutuksia vahinkokehitykseen ja vakuutusten myyntiin myös Pohjois-Savossa

Pohjola Vakuutus korvasi koronaan liittyviä vahinkoja valtakunnallisesti tammi-syyskuun aikana 26 miljoonaa euroa. Näistä vahingoista valtaosa on isojen tapahtumien keskeytysvahinkoja ja matkavahinkoja. Koronapandemialla oli myös päinvastaisia vaikutuksia vahinkokehitykseen. Kevään rajoitustoimet vähensivät liikkumista, mikä näkyi erityisesti ajoneuvovahingoissa. Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan maalis-toukokuussa ajoneuvovahinkoja sattui 30 prosenttia vähemmän verrattuna viime vuoden samaan aikaan. Kesän ja syksyn aikana ajoneuvovahinkojen määrä on jo palannut vuodenajalle tyypilliseen tasoon.

-Tammi-syyskuun aikana korvauksia kaikista vahingoista maksettiin Itäisellä alueella 33 miljoonaa euroa. Koronan myötä matkavakuutusten myynti hyytyi, mutta henkivakuutusten suosi kasvoi. Tammi-syyskuun aikana henkivakuutuksia ostettiin valtakunnallisesti 23 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Itäisellä alueella henkivakuutusten myynti kasvoi 9 prosenttia, Itäisen alueen myyntijohtaja Karoliina Pollari kertoo.

 

*Pankkitoiminta: vakuutussäästöjen, rahastojen, talletusten, rahoituksen ja tuotto-osuuksien yhteenlaskettu määrä.

**12 kuukauden muutos