Tuloskatsaus Q1 2020: Pohjois-Savon Osuuspankin pankkitoiminta ylitti kuusi miljardia euroa

Pohjois-Savon Osuuspankin pankkitoiminta* kasvoi tammi-maaliskuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 323 miljoonaa euroa (+5,7 %**) ollen 6,0 miljardia euroa. Pankkitoiminnan kasvu perustui erityisesti talletusten ja rahoituksen kasvuun.

Pankin talletukset (+10,9%) ja rahastosäästöt (+6,0%**) kasvoivat edellisvuodesta. Sen sijaan vakuutussäästöt supistuivat (-3,6 %**). Pankin rahoitustoiminta kasvoi edellisvuodesta 3,9 prosenttia**. Yritysluottokannan kasvua vauhditti yritysten investoinnit sekä asuntorakentamisen ja taloyhtiöiden peruskorjausten rahoittaminen. Tulevaisuuden korkokehitys mietityttää pankin asiakkaita ja noin 35 % uuden asuntolainan ottaneista turvasi lainansa koronnousun varalta alkuvuoden aikana.

Pankin liikevoitto oli maaliskuun lopussa 11,7 miljoonaa euroa, se supistui 3,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kulut kasvoivat vertailukautta enemmän; mm. luottojen arvonalentumiset kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Tuottoja pienensivät merkittävimmin palkkiotuottojen supistuminen (0,7 miljoonalla eurolla) ja korkokatteen supistuminen (0,3 miljoonalla eurolla) edellisvuoteen verrattuna.

- Alhaisena jatkunut korkotaso, korkosuojaustuottojen lasku ja uusluotonannon korkomarginaalien kapeneminen pienensivät korkotuottoja edellisvuodesta. Nykysääntelyyn perustuva luottojen arvonalentumiskirjauskäytäntö aiheuttaa nyt ja tulevaisuudessa totuttua enemmän vaihtelua luottojen arvonalentumisten määriin. Em. tekijät huomioiden kulukehitykseen emme ole tyytyväisiä, mutta muutoin tulos oli tavoitetasolla, pankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö taustoittaa.

Pankin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvalla tasolla 39,0 prosentissa. Vahva vakavaraisuus antaa maakunnalliselle finanssitoimijalle hyvät edellytykset osallistua rahoittajana maakunnan yritysten investointeihin, ja palvella sekä rahoittaa asiakkaitaan myös jatkossa. Vakavarainen pankki on asiakkailleen turvallinen kumppani, jolla on edellytykset tukea asiakkaitaan myös koronakriisin yli.

- Hyvät asiakas- ja henkilöstökokemus ovat tehokkuuden rinnalla tärkeimpiä tavoitteitamme. Alkuvuoden aikana mitatut asiakas- ja henkilöstökokemus ovat pysyneet vahvalla tasolla. Onnistumisemme näkyy myös siinä, että pankille on tullut paljon uusia asiakkaita ja pankkitoiminnan* kokonaismäärä on kasvanut markkinoita nopeammin, kertoo Pääkkö.

Koronapandemian vaikutuksia pankkitoimintaan maaliskuussa 2020

Koronapandemia on laittanut arjen uusiksi niin henkilö- ja yritysasiakkailla kuin pankin monessa liiketoiminnossa.

- Asunto- ja yrityslainojen lyhennysvapaahakemusten määrä kasvoi rajusti viikosta 12 alkaen. Teimme kaikkemme, jotta pystyimme käsittelemään hakemukset niin nopeasti kuin mahdollista. On ollut hienoa havaita, miten sitoutunutta pankin henkilöstö on auttamaan asiakkaita. Olemme saaneet huhtikuun lopussa käsittelyruuhkan purettua. Myös OP Ryhmä on pystynyt nopeasti kehittämään toimintojaan, muun muassa jatkokehittämään robotiikkaa auttamaan muutosten käsittelyssä. Koronapandemian vaikutukset näkyivät merkittävästi maaliskuussa rahastojen ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen markkina-arvon kehityksessä ja lisääntyvinä lunastuksina. Osa asiakkaista huomasi kurssien laskiessa ostohetken koittaneen, ja he tekivät myös rahastojen merkintöjä, kertoo Pääkkö.

-Toimimme asiakkaidemme eduksi myös yllättävien kriisien keskellä. Tehtävänämme on pitää omalta osaltamme talouden pyörät pyörimässä ja sitä kautta edesauttaa pohjoissavolaisten työpaikkojen säilymistä, jatkaa Pääkkö.

100 nuorta kesäduuniin OP:n piikkiin

Pankki työllistää tänäkin kesänä 100 nuorta paikallisten yhdistysten kanssa. Kesäduuni OP Pohjois-Savon piikkiin -kampanjaan haki yhteensä 76 pankin toimialueella toimivaa yleishyödyllistä yhdistystä.  Kampanjassa yhdistys tarjoaa nuorelle työpaikan ja pankki lahjoittaa yhdistykselle nuoren palkan - kahden viikon kesätyöstä palkkatuki on 400 euroa. Nuorten hakuaika Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa on päättynyt ja kesätyöt ajoittuvat koulujen loma-ajalle. Lisäksi pankki työllistää yhteensä 15 kesätyöntekijää ja työharjoittelijaa tulevan kesän aikana. 

-Kannustamme yhdistyksiä palkkaamaan nuoren koronapandemiasta huolimatta. Yhdistyksillä on varmasti töitä, jotka odottavat tekijäänsä ja joita voidaan tehdä turvallisesti viranomaisten ja hallituksen ohjeita ja sääntöjä noudattaen. Nuoret tarvitsevat kesätöitä, varsinkin tänä kesänä, kannustaa Pääkkö.

*Pankkitoiminta: vakuutussäästöjen, rahastojen, talletusten, rahoituksen ja tuotto-osuuksien yhteenlaskettu määrä.

**12 kuukauden muutos