Kuopion konttori talvi

OP Pohjois-Savo suunnittelee selkeyttävänsä organisaatiorakennettaan ja uudistavansa toimintaansa

OP Pohjois-Savo suunnittelee tehostavansa ja järjestelevänsä uudelleen toimintojaan varmistaakseen pankin vakavaraisuuden ja kilpailukyvyn sekä parantaakseen asiakaskokemusta asiakaskäyttäytymisen muuttuessa. Tämän vuoksi pankki aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat reilua puolta pankin henkilöstöstä.

Pankissa käynnistetään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 8. luvun ja 6. luvun mukaiset neuvottelut maanantaina 11.1.2021, koska pankilla on tarve uudelleen organisoida, tehostaa sekä sopeuttaa toimintojaan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi. Yleinen taloudellinen tilanne, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen ja sitä kautta kasvavat kustannukset sekä digitalisaatio, asiakaskäyttäytymisen muutos ja kilpailutilanne edellyttävät toimenpiteitä, jotka turvaavat pankin vakavaraisuuden ja kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä.

Suunnitelmien mukaan osan työtehtävistä arvioidaan lakkaavan ja osaan tehtävistä tulevan olennaisia muutoksia. Toteutuessaan suunnitelmat voivat johtaa enimmillään 20 henkilön irtisanomiseen tuotannollisilla ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvillä perusteilla. Pankissa työskentelee 179 henkilöä.

Uudistamishankkeessa ei suunnitella muutoksia pankin konttoriverkostoon tai palveluaikoihin. Pankki tarjoaa palveluitaan edelleen kuudessa konttorissa; Iisalmessa, Kuopiossa, Leppävirralla, Nilsiässä, Suonenjoella ja Varkaudessa, sekä laajoilla palveluajoilla puhelin- ja verkkokanavissa.

-Kohtaamme asiakkaita sekä hoidamme heidän pankkiasioitaan edelleen kasvavassa määrin sähköisissä kanavissa yhteisiä toimintamalleja hyödyntäen, ja tämä mahdollistaa toimintamme tehostamisen. Haluamme varmistaa palvelu- ja kilpailukykymme myös tulevaisuudessa kehittämällä jatkuvasti toimintaamme. Uskomme, että organisaatiorakennetta selkeyttämällä, päällekkäisyyksiä purkamalla ja toimintatapoja uudistamalla sujuvoitamme töiden tekemistä niin, että pystymme tarjoamaan asiakkaille entistäkin parempaa asiakaskokemusta sekä henkilöstölle parempaa työntekijäkokemusta, OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Seppo Pääkkö sanoo.

-Vastuullinen toimintamme perustuu siihen, että kannamme vastuumme pankin liiketoiminnan tuloksellisuudesta ja vahvan vakavaraisuuden ylläpitämisestä. Vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luomme jatkossakin kestävää taloudellista menestystä omistaja-asiakkaillemme ja toimialueellamme, Pääkkö jatkaa.

-Mahdollinen 20 henkilön irtisanominen tuntuu ylimitoitetulta pankin nykyiseen henkilöstöresurssiin peilaten. Työt ovat jo tällä hetkellä ajoittain ruuhkautuneet, sanoo pankin pääluottamusmies Minna Toitturi.

-Pahoittelemme, että uudistusten edellyttämistä YT-neuvotteluista aiheutuu pankin henkilöstölle epävarmuutta. Pyrimme neuvotteluissa löytämään henkilöstönedustajien kanssa ratkaisut, joilla pystymme minimoimaan irtisanomisten määrän. Tavoitteenamme on saada neuvottelut päätökseen helmikuun loppuun mennessä, jatkaa Pääkkö.