OP Pohjois-Savon kuva

OP Pohjois-Savon tuloskatsaus 1.1.-31.12.2020 – asuntokauppa virkistyi loppuvuonna Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon Osuuspankin liikevoitto oli odotetusti viime vuotta heikompi. Asuntokauppa oli koronapandemiasta huolimatta edellisvuotta vilkkaampaa loppuvuonna.

- Pankin liikevoitto heikkeni odotetusti 14,8 miljoonaan euroon (19,0 Meur). Heikentymisen taustalla olivat saamisten arvonalentumisten merkittävä nousu ja kulujen kasvu. Odotettujen luottotappioiden kasvu (+6,6 Meur verrattuna edellisvuoteen 2019) johtui koronapandemian heikentävästä vaikutuksesta pankin luottokantaan sekä sääntelyyn perustuvasta uuden maksukyvyttömyyden määritelmän käyttöönottamisesta ja odotettujen luottotappioiden laskentamallien kehittämisestä. Toteutuneet luottotappiot ovat säilyneet edelleen maltillisina. Kulujen kasvusta merkittävimpiä olivat viranomaiskulujen ja OP Ryhmän keskusyhteisön veloitusten kasvu. Edellä mainitut tekijät huomioiden emme ole tyytyväisiä kulukehitykseen, mutta muutoin tulos oli lähes odotetulla tasolla, pankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö taustoittaa.

Pankkitoiminta* kasvoi tammi-joulukuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 350 miljoonaa euroa (+5,9 %**) ollen 6,3 miljardia euroa. Pankkitoiminnan kasvu perustui erityisesti talletusten kasvuun. Pankin talletukset (+14,2%**) ja rahastosäästöt (+15,9%**) sekä vakuutussäästöt (1,5 %**) kasvoivat edellisvuodesta. Pankin rahoitustoiminta supistui edellisvuodesta 0,8 prosenttia**.

Pankin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvalla tasolla 40,8 (-0,9) prosentissa. Vahva vakavaraisuus antaa maakunnalliselle pankille hyvät edellytykset tukea asiakkaitaan koronakriisin yli, osallistua rahoittajana yritysten investointeihin sekä palvella ja rahoittaa asiakkaitaan myös tulevaisuudessa.

Koronapandemian vaikutukset pankkitoimintaan

Poikkeusolot vaikuttivat suuresti pankin toimintaan kaikissa liiketoiminnoissa. Maalis-huhtikuun aikana rahoituksen asiantuntijat käsittelivät 2500 kpl luottojen maksuohjelmien muutoshakemusta. Määrä on n. 4,5 kertainen normaaliaikaan nähden. Poikkeustila iski rajusti etenkin yritysasiakkaisiin, ja usealla toimialalla yritysten liikevaihdot romahtivat täysin. Kevään aikana yrityksille tehtiin n. 400 maksuohjelman muutospäätöstä. Yritysasiakkaat käyttivät aktiivisesti myös verottajan ja eläkeyhtiöiden väliaikaisia maksuhelpotuksia.

- Suurin osa keväällä myönnetyistä lyhennysvapaista päättyi jo syys-lokakuussa, eikä niiden jatkamiselle ollut tarvetta sillä hetkellä. Tilanne jatkuu yritysasiakkaiden ja myös niiden viennin osalta edelleen haastavana; uudet tilaukset ovat huomattavasti aikaisempia pienempiä, mikä tulee näkymään töiden ja tilausten vähenemisenä myös vientiyritysten laajoissa alihankintaverkostoissa. Koronapandemia pitää yllä epävarmuutta talouden näkymistä ja rokotusten edetessä talous jatkaa elpymistä, Pääkkö toteaa.

- Koronapandemiasta huolimatta varallisuudenhoidon osalta vuodesta muodostui kokonaisuudessaan hyvä. Kesän jälkeen kaupankäynti piristyi reippaasti. Sekä rahasto- että osakesijoittaminen kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Kaupankäynnin kasvu tapahtui pääasiassa sähköisissä kanavissa, ja sitä edisti uusien palveluiden, kuten OP mobiilin lisäominaisuuksien käyttöönotto, jatkaa Pääkkö.

Koronapandemialla on ollut myös positiivisia vaikutuksia. Asuntokauppa on ollut vilkasta Pohjois-Savossa. ”Kotoilun” aikana on moni asiakas päättänyt laittaa kotinsa myyntiin ja vielä useampi hankkia itselleen uuden kodin. Hyvällä sijainnilla olevat oikeahintaiset kodit ovat olleet kysytyimpiä.

-OP Koti Pohjois-Savon ”koronavuosi” oli hyvä: Liikevaihto ylitti vuoden 2019 vastaavan ja markkinaosuutemme käytetyn asunnon kaupassa vahvistui erityisesti Kuopiossa ja Iisalmessa. Asuntokaupan positiivinen vire näkyy myös asuntorahoituksessa, jossa kysyntä jatkui poikkeuksellisen hyvänä koko loppuvuoden. Tulevaisuuden korkokehitys mietityttää asiakkaita ja noin 36 % uuden asuntolainan ottaneista on turvannut lainansa koronnousun varalta, kertoo Pääkkö.

Pohjola Vakuutus korvasi vahinkoja Itäisellä alueella 80 miljoonaa euroa vuonna 2020

Korvaukset jakautuvat 53 % henkilöasiakkaille ja 47 % yritysasiakkaille. Pohjola Vakuutuksen vahinkokehityksessä näkyivät erityisesti koronaviruspandemian vaikutukset ja sääilmiöt kuten leuto talvi. Liikennevahinkoja korvattiin Itäisellä alueella 26 miljoonaa euroa. Koronaviruspandemia lisäsi kiinnostusta erityisesti henkivakuutuksiin.

Kesäduuni 100 nuorelle OP:n piikkiin paikallisten yhdistysten ja säätiöiden kanssa 

Vuoden 2020 pankin tulos mahdollistaa pankin vastuullisuushankkeiden toteuttamisen myös kuluvana vuonna. Pohjois-Savon Osuuspankki osallistuu Kesäduuni OP:n piikkiin -hankkeeseen, jossa pankki työllistää 100 nuorta yhdessä toimialueen toimijoiden kanssa. Pankki etsii helmikuun ajan toimialueeltaan yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka haluavat tulevana kesänä tarjota 15–17-vuotiaille nuorille kesätyötä. Yhdistys tarjoaa nuorelle työpaikan kahdeksi viikoksi ja pankki lahjoittaa nuoren palkan yhdistykselle. Yhdistykset ja säätiöt voivat hakea OP:n palkkatukea 28.2.2021 mennessä osoitteessa www.op.fi/pohjois-savo/kesaduuni.  

- Nuorten kesätyöpaikkojen saaminen on tänä vuonna entistäkin haastavampaa. Valitettavasti koronan aiheuttama epävarmuus vaikuttaa myös tähän. Haluamme osaltamme edistää nuorten työllistymistä ja tarjota yhdistyksille tukea nuorten työllistämiseen. Tuemme tämän hankkeen kautta paikallisesti nuorten työllistymistä sekä tarjoamme lisätyövoimaa yhdistyksien toimintaan 40 000 eurolla, jatkaa Pääkkö. 

*Pankkitoiminta: vakuutussäästöjen, rahastojen, talletusten, rahoituksen ja tuotto-osuuksien yhteenlaskettu määrä.

**12 kuukauden muutos.

Pohjois-Savon Osuuspankki on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Pankilla on 6 konttoria sekä kattavat verkko- ja puhelinpalvelut. Pohjois-Savon Osuuspankilla on 82 592 omistaja-asiakasta (31.12.2020 tilanne).