Pankin tuloskatsaus 1.1.-31.3.2024 – pankki vahvassa tulosvauhdissa

Pohjois-Savon Osuuspankin liikevoitto oli tammi-maaliskuussa noin 13,3 miljoonaa euroa, ja pankin asiakasliiketoiminnan volyymi kasvoi 0,8 %. Pankin omistaja-asiakkaille kertyi OP-bonuksia yli 2,5 miljoonan euron arvosta. Pankki jatkaa organisaationsa ja toimintansa uudistamista sujuvan asiakaspalvelun varmistamiseksi.

Pankin liikevoitto oli maaliskuun lopussa noin 13,3 miljoonaa euroa, ja se oli 4,6 miljoonaa suurempi verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Pankin korkokate kasvoi 5,0 miljoonalla eurolla vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Palkkiotuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa pienemmät kuin vertailukvartaalilla. Pankin kulujen kehitys oli maltillista kulujen ollessa vertailuajankohdan tasoa. Luottojen arvonalentumistappiot olivat 1,2 miljoonaa euroa pienemmät kuin vertailuvuoden vastaavana ajankohtana, ja alkuvuonna 2024 varsin alhaisella tasolla.

- Asiakasliiketoiminnan tuottojen kasvu oli kulujen kasvua nopeampaa, ja pankin tulos oli alkuvuodelle asetettua tavoitetta parempi. Osuustoiminnallisena pankkina maksamme pankin tuloksesta omistaja-asiakkaillemme OP-bonusta, ja tänä vuonna maksamme OP-bonukset 40 prosentilla korotettuina. Ensimmäisen kvartaalin osalta omistaja-asiakkaillemme kertyi OP-bonuksia 2,5 miljoonan euron arvosta, joka on 390 000 euroa enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Omistaja-asiakkaille tarjoamamme edut näkyvät myös omistaja-asiakasmäärän kehityksessä; ensimmäisen vuosineljänneksen aikana omistaja-asiakkaidemme määrä kasvoi yli 200 omistaja-asiakkaalla, toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen kertoo.

Pankin asiakasliiketoiminnan volyymi* oli maaliskuun 2024 lopun tilanteessa 6,4 miljardia euroa, josta asiakasvaroja on 3,8 miljardia ja rahoitustoiminnan koko lähes 2,6 miljardia. Asiakasliiketoiminnan volyymi kehittyi myönteisesti vuoden ensimmäisellä kvartaalilla – pankin asiakasvarat kasvoivat 1,7 %; talletuskanta kasvoi 0,6 % ja asiakkaiden sijoitukset varallisuudenhoidon tuotteisiin 5,1 %. Rahoitustoiminnan volyymi puolestaan kehittyi maltillisesti – pankin luottokanta supistui 0,6 %.

- Asiakkaiden taloudellinen asema on pysynyt hyvänä yleisestä kustannusten ja korkotason noususta huolimatta.
Asiakkaat lyhentävät lainojaan samaa tahtiin kuin aiemmin eikä maksuvaikeudet ole asiakkaidemme keskuudessa merkittävästi lisääntyneet, mistä olemme edelleen tyytyväisiä. Asuntomarkkinan rauhallinen tilanne näkyy edelleen vaimeana asuntoluottojen kysyntänä. Asuntokaupan vire on kuitenkin hienoisen myönteinen ja kesää kohti lainahakemusten ja nostettujen asuntolainojen määrä on kasvusuunnassa, jatkaa Vepsäläinen.

-Myös yritysasiakkaidemme taloudellinen asema on pysynyt vakaana, ja asiakkaamme lyhentävät lainojaan maksuohjelmien mukaan. Investointihalukkuus on edelleen melko vähäistä, mikä näkyy maltillisena uuden rahoituksen kysyntänä. Taloyhtiöiden peruskorjaamiseen liittyviä sekä julkisyhteisöjen rahoitustarpeita on edelleen, Vepsäläinen toteaa.

Asiakkaiden kiinnostus oman talouden turvaamiseen sekä varallisuuden kartuttamiseen säilyi vahvana. Asiakkaiden rahastosijoitukset kasvoivat 6,8 % ja sijoitussidonnaiset vakuutukset 4,9 %. Säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaiden määrä jatkoi kasvuaan, ja asiakkaiden kiinnostus kestäviin sijoitusratkaisuihin on vahvaa. Kestävien rahastojen osuus kaikkien sijoitusrahastojen merkinnöistä oli alkuvuoden aikana yli 95 %.

- Haluamme toimia asiakkaillemme parempien taloudellisten valintojen valmentajana. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sparraamme asiakkaitamme tekemään pitkällä aikajänteellä kestäviä taloudellisia ratkaisuja – olipa kyse sitten asuntolainan ottamisesta, varallisuuden hoidosta, säästämisen aloittamisesta tai pankkipalveluiden turvallisesta käyttämisestä. Haluamme kaikissa asiakaskohtaamisissa varmistaa, että asiakkaalla on aina riittävästi tietoa omaa talouttaan koskevien päätösten tueksi. Lisäksi vastuullisena pankkitoimijana teemme laajasti taloustaitotyötä myös nuorten parissa. Toimihenkilömme käyvät kertomassa koululaisille ja opiskelijoille taloudellisten asioiden hoitamisesta, jotta mahdollisimman monella nuorella olisi hyvät edellytykset tehdä järkeviä päätöksiä omissa talousasioissaan, Vepsäläinen kertoo.

-Olemme jatkaneet alkuvuonna pankkimme toimintojen uudistamista. Johtoryhmämme uudistumisella ja kasvattamisella sekä vahvoilla panostuksilla henkilöstöön teemme viime kädessä panostuksia asiakkaisiimme: haluamme, että meillä on riittävä määrä osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä tarjoamassa asiakkaillemme sujuvaa palvelua sekä asiakkaidemme edun mukaisia ratkaisuja. Haluamme edelleen varmistua kaiken toimintamme sääntelynmukaisuudesta ja olla näin vakaa ja luotettava kumppani asiakkaillemme, korostaa Vepsäläinen.

Vahvassa tuloskunnossa oleva pankki pystyy perustehtävänsä mukaisesti edistämään monilla tavoin asiakkaidensa ja toimialueensa taloudellista turvallisuutta ja hyvinvointia. Alkuvuoden aikana pankki on lahjoittanut lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisevään työhön Pohjois-Savon alueelle Pelastakaa Lapset ry:n varhaisen tuen palveluille 50 000 euroa sekä 50 000 euroa nuorten työllistymiseen Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kautta.

 

*Asiakasliiketoiminta: talletukset, rahastosijoitukset, vakuutussäästöt, tuotto-osuudet, indeksilainat, rahoitustoiminnan erät 

Pohjois-Savon Osuuspankki on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Pankilla on 6 konttoria sekä kattavat verkko- ja puhelinpalvelut. Pohjois-Savon Osuuspankilla on 83 344 omistaja-asiakasta ja pankissa työskentelee 190 asiantuntijaa (31.3.2024 tilanne).