Havainnekuva uudesta toimitalosta

Uuden toimitalon rakennuttaminen varmistui

OP Pohjois-Savon uusi toimitalo rakennetaan Kuopion keskustaan Maljalahdenkadulle ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2023. Pankin nykyinen konttorikiinteistö Kuopion torin laidalla on myynnissä.

- Olemme todella iloisia siitä, että pitkään valmisteltu hanke viimein varmistui. Uusi ja ajanmukainen pankkitalo on osa isompaa kokonaisuutta, joka elävöittää koko kaupunkikeskustaa, OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Seppo Pääkkö iloitsee.

- Nykyinen konttorikiinteistömme asettaa rajoituksia asiakaspalvelun ja pankin muun toiminnan järjestämiselle. Kiinteistö on iso, eivätkä tilat kaikilta osin vastaa tämän päivän tarpeita. Uudet toimitilat voidaan toteuttaa tulevien vuosikymmenten tarpeita ennakoiden, mikä mahdollistaa niin sujuvan asiakaspalvelun, ajanmukaiset henkilöstön työtilat kuin energia- ja tilatehokkuuden parantamisenkin, Seppo Pääkkö taustoittaa.

Uuden toimitalon rakennuttaminen on osa NCC Suomi Oy:n toteuttamaa Puijonkatu 22 -korttelikehitys-hanketta, jota OP Pohjois-Savo, NCC ja Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22 ovat valmistelleet useamman vuoden ajan. Pankin uudessa toimitalossa tulee olemaan viisi kerrosta ja sen kokonaispinta-ala lähes 3000 m2. Investoinnin kokonaiskustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Osana hanketta OP Pohjois-Savo luopuu valtaosin omistuksestaan Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22:ssa.

Pankki on ollut Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22:n suurin osakkeenomistaja. Pankin omistamat kiinteistöyhtiön osakkeet on valtaosin myyty Samla Capital Oy:n hallinnoimalle Samla Asunnot Ky:lle. Tavoitteemme on keskittää kiinteistöomistukset pankin omassa käytössä oleviin tiloihin, mistä syystä omistuksesta luopuminen oli tässä kohtaa luonteva ratkaisu, varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen kertoo.

OP Pohjois-Savon nykyinen Kuopion konttorikiinteistö (Puijonkatu 25) on ollut myynnissä alkuvuodesta lähtien. Koronapandemia on hidastanut toimitilamarkkinoita, millä on ollut vaikutuksensa myös tämän kiinteistön myyntiin.

Kiinteistöstä on ollut useampia kiinnostuneita, mutta kauppoihin asti ei ole toistaiseksi päästy. Olemme luottavaisia, että Kuopion torin laidalla, ns. kaupungin parhaalla paikalla, sijaitseva kiinteistömme löytää ostajansa. Erityistä kiirettä ei ole, koska pankki toimii nykyisissä tiloissa vielä reilun kahden vuoden ajan, Seppo Pääkkö muistuttaa.