Viisi osuuspankkia selvittää uuden pankin perustamista – tavoitteena on lisätä alueellista elinvoimaa ja olla enemmän läsnä asiakkaille

Mäntsälän ja Orimattilan Osuuspankkien hallitusten käynnistämään selvitykseen pankkien yhdistymiseksi liittyvät myös Askolan, Kärkölän ja Pukkilan Osuuspankkien hallitukset. Tarkoituksena on selvittää pankkien yhdistymistä uudeksi vahvaksi pankiksi, joka lisäisi alueellista elinvoimaa ja olisi enemmän läsnä asiakkaille.

Kesän ja alkusyksyn aikana käydyissä keskusteluissa osapuolet ovat todenneet lähtökohtiensa ja tavoitteidensa uuden pankin rakentamiselle olevan niin yhteneväisiä, että edellytykset yhteisen osuuspankin suunnittelulle ovat hyvät. Lähtökohtana tarkemmalle suunnittelulle on nykyisen palveluverkoston säilyttäminen sekä resurssien vahvistaminen ja palveluvalikoiman laajentaminen.

– Olemme jo aiemmin suunnitelleet pienen pankkimme yhdistämistä vahvemmaksi pankiksi. Pienenä pankkina emme pysty rahoittamaan kaikkia hyviäkään paikallisia hankkeita. Vahvemmat resurssit vähentäisivät pienen pankin haavoittuvuutta, eikä esimerkiksi muutaman työntekijän samanaikainen loma tai sairastuminen vaikeuttasi asiakaspalvelua, kertoo OP Pukkilan hallituksen puheenjohtaja Mika Mäenrinta.   

– Kun OP Mäntsälä ja OP Orimattila kertoivat selvittävänsä yhdistymistä, keskustelimme OP Pukkilan hallituksessa asiasta uudestaan. Tarkan harkinnan jälkeen liitymme mukaan tähän selvitykseen, jonka lopputuloksena voi olla kokonaan uusi alueellinen pankki. Näemme, että kaikilla viidellä pankilla on samanlaista toimintaympäristöä ja siksi myös samantyyppisiä haasteita ja mahdollisuuksia, Mäenrinta jatkaa.

– Myös OP Askolan hallitus on pohtinut pankin tulevasuutta jo useita kertoja. Pienen pankin on varsin haasteellista selviytyä yksin jatkuvasti lisääntyvästä sääntelyn aiheuttamasta byrokratiasta. Haluaisimme keskittyä palvelemaan asiakkaita ja käyttää vähemmän aikaa byrokratian pyörittämiseen, kertoo OP Askolan hallituksen puheenjohtaja Jukka Tuiskula.

– Naapuripankkiemme yhdistymisselvitys innosti myös OP Kärkölän hallitusta ja hallintoneuvostoa. Mielestämme nyt on hyvä tilaisuus arvioida pankkimme tulevaisuutta kaikkien asiakkaidemme parasta ajatellen. Lähdemme avoimin mielin mukaan selvittämään uuden suuremman pankin perustamista. Uskon että meidän on mahdollista rakentaa tälle alueelle vahva osuuspankki, jolla on vankat juuret maaseudulla, kertoo OP Kärkölän hallituksen puheenjohtaja Matti Torkkel.

Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän.

– Olemme iloisia, että naapuripankkien hallitukset tulevat mukaan selvittämään uuden pankin perustamista. Keskeisenä tavoitteenamme on, että pystymme antamaan enemmän aikaa asiakkaalle, kun hallinnolliset tehtävät voitaisiin tehdä keskitetysti yhteen kertaan, sen sijaan että ne tällä hetkellä vievät suuren osan jokaisen viiden pankin ajasta. Tämä olisi ennen kaikkea asiakkaiden etu, kertoo OP Orimattilan hallituksen puheenjohtaja Katja Kuosa-Kaartti.

- Jokaisen suunnitteluun osallistuvan viiden pankin vakavaraisuus on erittäin vahva, ja yhdessä olisimme vielä huomattavasti nykyistä vahvempi rahoittaja ja toimija alueella, Kuosa-Kaartti jatkaa.

– Suunnittelun lähtökohtana on, että nykyiset konttorit jatkaisivat toimintaansa ja uusi pankki voisi tarjota myös syvempää asiantuntemusta vaativia palveluita. Yhdistyminen ei vaikuttaisi pankkien asiakassuhteisiin, vaan ne jatkuisivat nykyisellään. Esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyisivät samoina eikä asiakkaiden tarvitsisi tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi. Lähtökohtana on myös, että yhdistyminen ei aiheuttaisi henkilöstövähennyksiä, kertoo OP Mäntsälän hallituksen puheenjohtaja Tarmo Kämppi.

Nyt uuden pankin suunnitteluun mukaan lähtevien OP Askolan, OP Kärkölän ja OP Pukkilan hallitukset ovat keskustelleet asiasta myös hallintoneuvostojensa kanssa, ja saaneet myös niiltä selkeän tuen selvitykseen osallistumiselle.

Alustavan aikataulun mukaan selvitystä tehdään tämän syksyn ja ensi talven kuluessa. Selvitysvaiheen jälkeen kunkin pankin hallitus päättää erikseen yhdistymisesityksestä ja lopullisen päätöksen tekee OP Askolan, OP Kärkölän ja OP Pukkilan osuuskunnan kokoukset sekä OP Mäntsälän ja OP Orimattilan edustajistojen kokoukset aikaisintaan ensi keväänä.