Raahen Seudun Osuuspankin ja Vihannin Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen

Raahen Seudun Osuuspankki ja Vihannin Osuuspankki suunnittelevat sulautumista. Suunnitelman mukaan Vihannin Osuuspankki sulautuu Raahen Seudun Osuuspankkiin. Sulautumisella vahvistettaisiin kilpailukykyiset sekä monipuoliset palvelut nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Samaan aikaan Vihannin Osuuspankin ja Raahen Seudun Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Ruukin Osuuspankin ja Raahen Seudun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma, jonka mukaan Ruukki Osuuspankki sulautuu Raahen Seudun Osuuspankkiin. Sulautumisten suunniteltu rekisteröintiajankohta on kummassakin sulautumisessa sama.

Sulautumisten myötä pankin uudeksi nimeksi tulee Raahentienoon Osuuspankki.

Tälle sivulle on koottu omistaja-asiakkaille tiedoksi sulautumissuunnitelma liitteineen, ehdotus Raahentienoon uusiksi säännöiksi ja vaalijärjestykseksi sekä muut osuuskuntalain mukaan omistaja-asiakkaiden nähtävillä pidettävät asiakirjat.

Sulautumissuunnitelma liitteineen

Sulautumissuunnitelma

Raahentienoon Osuuspankin uudet säännöt

Raahentienoon Osuuspankin uusiin sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys

Selvitys sulautuvan osuuspankin varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta vastaanottavan osuuspankin taseeseen

Sulautumiseen osallistuvien pankkien tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

Raahen Seudun Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Raahen Seudun Osuuspankki: tilintarkastuskertomus

Vihannin Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Vihannin Osuuspankki: tilintarkastuskertomus

Sulautumiseen osallistuvien pankkien viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen tehdyt varojenjakopäätökset

Raahen Seudun Osuuspankki

Vihannin Osuuspankki

Selostus tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Raahen Seudun Osuuspankki

Vihannin Osuuspankki

Tilintarkastajien lausunnot sulautumissuunnitelmasta

Raahen Seudun Osuuspankki

Vihannin Osuuspankki