Vallila Konttori

Tulostiedote 2019: Raaseporin Osuuspankin pankkitoiminta edelleen kasvussa

Osuuspankki Raaseporilla oli liiketoiminnallisesti positiivinen kehitys 2019.

Liikevoitto bonus maksujen jälkeen oli 2,687 milj. euroa. Pankki maksoi bonuksia omistaja-asiakkaille 1,190 milj. euroa. Korkokate kasvoi 12 %. Omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 471 kappaleella ja oli vuoden lopussa 11 233 kpl. Pankin asiakkaiden määrä kasvoi vuoden aikana 345 kappaleella ja oli vuoden lopussa 21 279 kpl.

Toimitusjohtaja Lars Björklöf eläköityi 18 vuoden palveluksen jälkeen ja Mats Enberg aloitti uutena toimitusjohtajana 1.7.2019.

Osuuspankin perustehtävään kuuluu myös osallistua koko toiminta-alueen hyvinvointiin. Tämän pystymme toteuttamaan, jos onnistumme liiketoimintaroolissamme. Tänä vuonna olemme muun muassa avustanut paikallisia yhdistyksiä palkkamaan 60 nuorta kahden viikon kesätöihin. Pankille on tärkeätä, että toiminta-alue on elinvoimainen ja että alueella on yhdistyksiä, jotka myötä-vaikuttavat toiminta-alueen vetovoimaan. Siksi pankki tukee taloudellisesti monta paikallista yhdistystä ja kulttuuri tapahtumaa.

Paikallisena toimijana pankki haluaa olla lähellä asiakkaitaan ja vuoden aikana on tehty toimenpiteitä, jotta tavoitettavuus paranisi. Asiakkaille pitää olla helppoa saada yhteyttä pankkiin ja omaan yhteyshenkilöön. Pankki on vuoden aikana panostanut näkyvyyteen ja sosiaalisen mediaan.

Vuoden lopussa pankilla oli konttoreita Karjaalla, Tammisaaressa, Hangossa ja Kemiössä sekä palvelupiste Inkoossa. Kassapalveluita tarjoamme ainoastaan Tammisaaressa. Vuoden aikana pankki on panostanut pop-up toimintaan, tehtävämme oli jakaa tietoa digitaalisista palveluista, eri paikoissa toiminta-alueellamme.

Asiakasliiketoiminnan volyymi oli 830 milj. euroa ja kasvoi 4,4 %, mikä on huomattavasti enemmän kuin toiminta-alueen kasvu. Luotto kanta oli 432 milj. euroa (+2,8 %) ja talletuskanta 282 milj. euroa (+3,8 %). Sijoitusten volyymi oli 109 milj. euroa (+18 %). Vahva pörssinkehitys ja uusmyynti oli syy positiiviseen kasvuun. Taseen loppusumma oli 470 milj. euroa.

Pankki tarvitsee hyvän kannattavuuden, jotta voi rakentaa tarpeeksi omaa pääomaa kasvua varten. Pankin CET 1 – ydinpääoma on hyvällä tasolla, 28,45 %. Kasvanut vaade luottoriskeille herättää huolia tulevaisuudesta. Kasvanut vaade voi johtaa siihen, että mahdollisuudet vahvaan kasvuun rajoittuu, mikä vaikeuttaa meidän tilannetta rahoittaa kaikkien asiakkaiden tarpeita.

Pankin kokonaistuloista puolet tulee tänään henkilöasiakkailta ja puolet yritysasiakkailta. TJ Mats Enberg toteaa, että pankki on toiminta-alueen johtava yrityspankki segmentissä pienet ja keskisuuret yritykset. Pankin tavoite on olla johtava toimija kaikissa segmenteissä toiminta-alueella.

Rahoitus kehittyi positiivisesti ja uusia luottoja myönnettiin vuoden aikana 78 miljoonalla euroa. Asiakkaiden maksukäyttäytyminen oli yleisesti hyvällä tasolla, mutta yksittäisiä tapauksia voidaan noteerata, että maksukyky on heikentynyt. Luottotappiovaraus oli suurempi kuin aikaisempina vuosina ja kaiken kaikkiaan varattiin 404 tuhatta euroa 2019.

Kokonaisomistuksessa oleva tytäryhtiö OP-Filia teki hyvän liikevoiton, 235 tuhatta euroa. Yhtiö tarjoaa isännöintipalveluja koko toiminta-alueella. Teknisten isännöinnin palveluilla oli vuoden aikana erityisen hyvä kysyntä.

Kiinteistökeskuksen toimintaa pankin toiminta-alueella hoitaa Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy, OP-Koti. Pankki omistaa 30 % yhtiöstä. Kiinteistökeskuksella oli 65 henkilöä palveluksessaan ja kuuluu kymmeneen suurimpaan yritysten joukkoon Suomessa omalla toimialalla.

Vuonna 2020 suurin haaste on jatkuva alhainen korkotaso ja toimialan kiristyvä sääntely. Myös maailman talouden hidas kasvu vaikuttaa suomen talouteen, joka on riippuvainen maailmankaupasta. Näkymät Suomen kanalta eivät paranne kuin tilanne työmarkkinoilla on kireä.