Kutsu Rautalammin Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Rautalammin Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.3.2023 klo 18.30 Rautalammin Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kuopiontie 32, 77700 Rautalampi

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta

3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

 • Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 330 euron suuruinen kuukausipalkkio ja hallintoneuvoston jäsenille (ml. hallintoneuvoston puheenjohtaja) maksetaan 205 euron suuruinen kokouspalkkio.
 • Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

 • Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä yhdeksän jäsentä, joista erovuoroisia kaksi jäsentä.
 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmäärä kasvaa yhdellä jäsenellä ja hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä.
 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelle toimikaudelle
  • Terttu Nevalainen (FM, rehtori, s.1975, kotipaikka Rautalampi, hallintoneuvoston jäsen 2020 alkaen)
 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uusina jäseninä
  • Jani Tuovinen (FM, lehtori, s. 1988, kotipaikka Rautalampi).
  • Maarit Vepsäläinen (restonomi, Nordic Head of Employee Experience, s. 1975, kotipaikka Espoo)
 • Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja

 • Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Sami Postin.
 • Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan

9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

 • Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 20 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 8.3.2023 alkaen Rautalammin Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kuopiontie 32, Rautalampi ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/rautalampi.

 

Rautalammilla 8.3.2023

RAUTALAMMIN OSUUSPANKKI
Hallitus