Ilmoitus Ruukin Osuuspankin omistaja-asiakkaille

Ruukin Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsinainen edustajiston kokous pidetään 2.6.2020 kello 17.00.

Edustajiston kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi Ruukin Osuuspankin hallituksen ehdotusta sääntöjen muuttamisesta.

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

  • muutetaan edustajiston kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyin edellytyksin mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja äänestää postitse. Tieto osallistumismahdollisuudesta tulee käydä ilmi kokouskutsusta
  • lisätään kesken kautta pois jääneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valittavan jäsenen valintaa koskeva kohta

                       Sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen osalta

  • täsmennetään vaalikelpoisuutta
  • täsmennetään vaalilautakunnan jäsenen kelpoisuutta
  • muutetaan edustajiston vaaleissa ehdokkaaksi asettumisen edellytyksiä kannatusvaatimuksen osalta siten, että päästäkseen ehdokkaaksi omistaja-asiakkaalla tulee olla vain yhden (1) omistaja-asiakkaan kannatus. Omistaja-asiakas voi toimia kannattajana enintään viidelle (5) ehdokkaalle.
  • täsmennetään äänestysohjeiden toimittamisajankohtaa – ja tapaa
  • lisätään vaalien tuloksen julkistamista koskeva sääntömääräys

                  Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

                     


Kokousasiakirjat

 

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotus sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat jäsenten nähtävänä 28.2.2020 pankin pääkonttorissa osoitteessa Siikasavontie 3, 92400 RUUKKI. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/ruukki.

 

 

Siikajoella, 2. päivänä tammikuuta 2020

 

RUUKIN OSUUSPANKKI

Hallitus