Osuuspankkien yhdistyminen etenee Raahen seutukunnassa

Raahen Seudun, Ruukin ja Vihannin Osuuspankkien hallitukset allekirjoittivat 10.6. pankkien sulautumissuunnitelmat. Yhdistymisestä on tarkoitus päättää syys-lokakuun vaihteessa Raahen, Ruukin ja Vihannin Osuuspankkien edustajistojen kokouksissa. Suunnitelman mukaan uusi Raahentienoon Osuuspankki aloittaisi 1.4.2021.

– Pankkien hallitukset ovat selvittäneet hyvässä yhteishengessä, miten voisimme parhaiten turvata laadukkaiden pankkipalveluiden saatavuuden pankkiemme asiakkaille. Yhteinen näkemyksemme on hyvin selkeä. Meidän kannattaa yhdistää pankit yhdeksi vahvaksi pankiksi, kertoo OP Raahen hallituksen puheenjohtaja Eija Sorjamaa.

Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän. Yhdistymisellä halutaan lisätä pankkien kykyä tarjota asiakkailleen edulliset ja monipuoliset palvelut nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

– Yhdistämällä voimamme, voisimme parantaa kilpailukykyä. Keskittämällä hallinnolliset tehtävät saisimme enemmän aikaa asiakaspalveluun ja sen laatuun voitaisiin panostaa entistä enemmän, kertoo OP Ruukin hallituksen puheenjohtaja Timo Junnila

Paikallisuus säilyy ja palvelut paranevat

– Yhdistymishankkeen lähtökohtana on, että kaikki nykyiset konttorit jatkaisivat toimintaansa ja uusi pankki voisi tarjota jopa laajenevan palveluvalikoiman kaikissa toimipaikoissaan. Esimerkiksi sijoituspalveluissa voisimme tarjota asiakkaillemme suunnitellun pankin yhteisillä voimavaroilla laajan asiantuntijajoukkomme asiantuntemusta koko toimialueella. Yhdistyminen ei vaikuttaisi pankkien asiakassuhteisiin, vaan ne jatkuisivat nykyisellään. Muun muassa tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyisivät samoina eikä asiakkaiden tarvitsisi tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi, kertoo OP Vihannin hallituksen puheenjohtaja Timo Mikkelä

– Kaikkien kolmen pankin henkilökunta jatkaisi vanhoina työntekijöinä. Yhdistyminen ei aiheuttaisi henkilöstövähennyksiä. Tutut toimihenkilöt palvelisivat jatkossakin asiakkaitamme, toteaa OP Raahen toimitusjohtaja Ari Pohjola

– Yhdistymishankkeella on suuri merkitys koko toimialueemme elinvoimaisuudelle. Suurempi pankki voisi rahoittaa entistä suurempia paikallisia yrityshankkeita sekä maa- ja metsätaloushankkeita, sanoo OP Ruukin toimitusjohtaja Kalle Arvio

– Pienen pankin toimitusjohtajalta menee aivan liian paljon aikaa hallinnollisiin töihin. Pankkeihin kohdistuva sääntely on lisääntynyt viime aikoina todella paljon, eikä tälle kehitykselle ole loppua näkyvissä. Mieluummin käyttäisin aikani asiakkaiden kanssa, toteaa OP Vihannin toimitusjohtaja Jari Kantomaa.