OP Satapirkan edustajiston varsinainen kokous pidettiin 10.6.2020

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvostoon valittiin uudelleen Esa Ala-Kantti, Tommi Koskiniemi, Erkki Kulovuori, Maria Käkelä ja Minna Lautamäki toimikaudelle 2020-2023. Uusiksi jäseniksi toimikaudelle 2020-2023 valittiin Pentti Lehtiniemen tilalle Jenni Alppi ja hallitukseen siirtyneiden Antti Poussan tilalle jäljelle olevaksi toimikaudeksi vuoteen 2022 saakka Satu Holma ja Minna Kytölän tilalle toimikaudeksi vuoteen 2021 saakka Reetta Ruhkala.

Valittiin tilikauden 2020 tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaan KPMG Oy Ab ja sieltä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Elina Saarenpää.