OP Satapirkka 2020: Alkuvuoden epävarmuus heikensi koko vuoden taloudellista lopputulosta

Vuosi 2020 oli OP Satapirkan 7. toimintavuosi.

OP Satapirkka sai uusia pankkiasiakkaita 400, asiakasmäärän kasvu vaimeni edellisestä vuodesta (v. 2019 uusia asiakkaita 545 kpl). Kasvu oli tasaista koko vertailujakson ajan. Uusia omistaja-asiakkaita pankkiimme liittyi 234, omistaja-asiakkaita vuoden 2020 lopussa oli kaikkiaan 9 760. OP-bonuksia kertyi vuoden loppuun mennessä omistaja-asiakkaillemme 964 360 euroa eli 3,0 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Rahoitustoiminta kokonaisuudessaan kasvoi 1,1 %, omasta taseesta myönnetty luottokanta kasvoi 2,5 %. Uusia luottoja myönnettiin vuoden aikana 49,6 miljoonaa euroa eli 8,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alkuvuoden Koronapandemian aiheuttama epävarmuus markkinoilla heikensi luottojen kysyntää. Uusia asuntoluottoja nostettiin 26,5 miljoonaa euroa (saman verran kuin 2019) ja yritysluottoja 17,5 miljoonaa euroa (7,4 % vähemmän kuin 2019).

Alkuvuoden markkinoiden epävarmuus ohjasi asiakkaita kotiuttamaan varojaan sijoituksista talletuksiin. Talletusten määrä kasvoi 262,2 miljoonaan euroon, (+ 8,7 %). Kesän jälkeen asiakasvaroja alkoi taas ohjautua entistä enemmän vakuutussäästöihin ja rahastosijoituksiin. Vakuutussäästöjen määrä vuoden lopussa oli 51,4 miljoonaa euroa (+3,3 %) ja rahastosijoitusten määrä vuoden lopussa oli 34,0 miljoonaa euroa (+15,6 %).

Korkokate pieneni 2,9 prosenttia 4,5 miljoonaan euroon. Nettopalkkiotuotot pienenivät 7,4 prosenttia 1,6 miljoonaan euroon. Nettopalkkiotuottojen laskuun vaikutti eniten maalis-toukokuussa kuluitta tehdyt lainojen maksuohjelmamuutokset ja yleinen Koronapandemian aiheuttama alkuvuoden epävarmuus asiakkaiden investointisuunnitelmissa. Myynnin kasvu virisi vasta kesästä lähtien, mutta se ei kyennyt nostamaan koko vuoden tulosta edellisen vuoden tasolle. Liiketoiminnan muut tuotot pysyivät vertailukauden tasolla.

Viranomaiskulujen kasvu ja OP Ryhmän panostukset palveluiden kehittämiseen kasvattivat liiketoiminnan muita kuluja myös OP Satapirkassa. Kulujen kokonaismäärä kasvoi 4,1 % vertailuvuodesta (kulut 5,0 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 henkilöstökulut pysyivät edellisen vuoden tasossa.

OP Satapirkan omat varat kasvoivat 9,3 prosenttia vuoden alusta 54,1 miljoonaan euroon. CET1-vakavaraisuus oli vuoden lopussa 31,9 % (33,9 %). Vakavaraisuussuhdeluvun lasku johtui riskipainotettujen erien kasvusta pankin luottosalkussa.

OP Satapirkan edustajisto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa huhtikuun lopulla Karviaan. Hallitus esittää kokoukselle tuotto-osuuksille maksettavaksi koroksi 3,25 % vuodelta 2020. OP Satapirkan vuoden 2020 tulos ennen veroja oli 1,8 miljoonaa euroa. Euroopan keskuspankki on koronakriisiin liittyen ohjeistanut finanssialan voitonjakoa, jonka mukaisesti OP Satapirkka maksoi vuodelta 2019 tuotto-osuuksien korot 8.2.2021.

Koronapandemiavuoden haasteet huomioiden, pystyimme pitämään tuloksemme hyvällä tasolla. Tulostamme tuki vuoden loppupuoliskon ripeä volyymikasvu.

Toimitusjohtaja Antti Suomijärvi on erityisen tyytyväinen OP Satapirkan hyvään tulokseen ja myynnin kehitykseen viime vuoden haastavassa markkinatilanteessa, asiakasmäärän ja erityisesti omistaja-asiakkaiden vahva kasvu on merkkinä asiakkaiden luottamuksesta OP Satapirkkaan.

Paikallisesti OP Satapirkka on ollut mukana luomassa yhteistä hyvää. Merkittävimpinä lahjoituksina kohdensimme laajan suosion saaneeseen Kesäduuniin OP:n piikkiin -kesätyökampanjaamme 8 000 euroa sekä alueemme MLLyhdistyksille 5 000 euroa ja Marttayhdistyksille 5 000 euroa. Asennutimme myös yhden defibrillaattorin Ikaalisten liikuntahalliin (2019 yhdet kappaleet Parkanoon ja Karviaan). Lisäksi olemme olleet mukana tukemassa paikallisia urheiluseuroja, kulttuuritapahtumia sekä kyläyhdistysten toimintaa. Tukitoiminnassa on painotettu erityisesti lasten ja nuorten toimintaa.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Antti Suomijärvi, p. 050 540 5102, antti.suomijarvi@op.fi
liiketoimintajohtaja Harri Vehkalahti, p. 044 5531 058, harri.vehkalahti@op.fi