Satapirkan Osuuspankin puolivuotiskatsaus 2023

Satapirkan Osuuspankin ( OP Satapirkka ) liikevoitto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 12,4 miljoonaa euroa. Pankin omistaja-asiakkaille maksettiin OP-bonuksia 1,4 miljoonaa euroa.

Talouden kuva on ollut alkuvuoden aikana alavireinen. Euroopan keskuspankki on reagoinut yleisen hintatason nousuun nostamalla voimakkaasti ohjauskorkojaan. Kohonnut korkotaso on hidastanut talouden toimeliaisuutta, mikä on näkynyt luottojen nostojen vähentymisenä. Toisaalta muuttunut korkomarkkina on näkynyt sijoittamisen asiakkaidemme aktiivisuuden nousuna, erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat olleet pääomaturvatut korkosijoitukset. Korkotason nousu näkyy myös pankin nousseessa korkokatteessa, toteaa Satapirkan Osuuspankin varatoimitusjohtaja Janne Pohjolainen.

Hyvä tuloskehitys mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme lisähuomioimisen. OP Ryhmä on kertonut jo aiemmin maksavansa asiakkailleen vuoden 2023 OP-bonukset 30 prosentilla korotettuna. Tämän lisäksi olemme päättäneet, ettemme peri omistaja-asiakkaidemme päivittäispalveluista maksuja lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 välillä, kertoo Pohjolainen.

Kohonnut korkotaso on saanut asiakkaat pohtimaan asuntokauppoja aiempaa tarkemmin. Asuntolainatarjouksia haetaan pankista lähes aiempien vuosien tahtiin, mutta asuntoluottoja on nostettu n. 40 % edellistä vuotta vähemmän. Viimeiset kuukaudet luottojen nostomäärät ovat olleet jo lähellä vertailuvuoden tilannetta, mutta heikomman talvikauden myötä kokonaismäärät ovat alhaisemmat, kertoo pankinjohtaja Harri Vehkalahti.

Asiakkaidemme maksukyky on säilynyt korkotason noususta huolimatta edelleen hyvällä tasolla. Kevään aikana emme ole nähneet merkittävää nousua asuntolaina-asiakkaidemme maksusuunnitelmien muutoshakemuksissa. On huomattava, että yli kolmannes asuntolaina-asiakkaistamme on suojautunut koronnousua vastaan sopimalla lainaansa korkokaton. Asiakkaamme saavat tällä hetkellä merkittävää hyötyä korkokattosopimuksellisista asuntolainoista, toteaa Vehkalahti.

Yritysluottoja nostettiin kaikkiaan alkuvuoden aikana 5 % vertailukautta vähemmän, kertoo pankinjohtaja Taneli Järvinen. Yritysluotoista asunto-osakeyhtiöiden ja julkisyhteisöiden luottoja on nostettu jonkin verran aiempaa vuotta enemmän. Kohonneen korkotason myötä valikoimiin on tullut yrityksille houkuttelevia sijoitustuotteita, ja yritykset ovatkin sijoittaneet varojaan viime vuotta enemmän, toteaa Järvinen.  

OP Koti Satapirkan toimitusjohtaja Jukka Ruusumaa kertoo välitysliiketoiminnan liikevaihdon pysyneen alkuvuoden osalta samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden. Valtakunnallisesta uutisoinnista poiketen toimialueellamme on kauppa käynyt tänäkin keväänä entisen tahtiin.   

Janne Pohjolainen ajattelee että, loppuvuoden aikana talouden yleinen tilanne tulee tasaantumaan. Korkotason nousu näyttäisi olevan hidastumassa, inflaation hiljalleen taittuessa. Mikäli työllisyys pysyy hyvällä tasolla, olisi taloudella eväitä jälleen piristyä.

 

Lisätiedot:

OP Satapirkka, varatoimitusjohtaja Janne Pohjolainen (050-5604189), pankinjohtaja Harri Vehkalahti (lomalla 25.8.2023 saakka) (044-5531058), pankinjohtaja Taneli Järvinen (044-5605511) ja OP Koti Satapirkka toimitusjohtaja Jukka Ruusumaa (044-560 5533)