Allekirjoitus
Kuvassa vasemmalta OP Etelä-Karjalan hallituksen puheenjohtaja Timo Alho ja hallituksen varapuheenjohtaja Sari Tukiainen, OP Luumäen toimitusjohtaja Mikko Purmonen ja hallituksen puheenjohtaja Jarmo Haimila, OP Parikkalan toimitusjohtaja Tuomo Liukka ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Europaeus sekä OP Simpeleen hallituksen jäsen Timo Uosukainen ja hallituksen puheenjohtaja Timo Saukkonen.

Etelä-Karjalaan suunnitteilla maakunnallinen osuuspankki

Etelä-Karjalan, Luumäen, Parikkalan ja Simpeleen Osuuspankkien hallitukset allekirjoittivat 29.10.2019 pankkien sulautumissuunnitelmat. Yhdistymisestä on tarkoitus päättää 21.1.2020 Etelä-Karjalan, Luumäen ja Parikkalan Osuuspankkien edustajistojen kokouksissa ja Simpeleen Osuuspankin osuuskunnan kokouksessa. Suunnitelman mukaan uusi pankki aloittaisi 1.9.2020.

Osuuspankin perustehtävä on edistää omistaja-asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Teknologian, kilpailuympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutos sekä toimialueen väestön väheneminen ja ikääntyminen haastavat pankkien muuntautumiskykyä.

Maakunnallinen pankki pystyy tarjoamaan nykyistä laajemmat palvelut niin henkilö- kuin yritysasiakkaillekin. Isommalla pankilla on rahkeet olla mukana myös isommissa toimialueen elinvoimaa kasvattavissa hankkeissa rahoittajana tai tukijana, koska yhdistymisen avulla pankkien resurssit olisi mahdollista kohdistaa lisääntyvän hallintobyrokratian sijasta asiakkaiden ja toimialueen hyväksi.

Tavoitteena asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen

Sulautumissuunnitelmien lisäksi on erikseen sovittu pankkitoiminnan järjestämisestä sulautuvien pankkien alueella. Järjestelyasiakirjan keskeiset sopimuskohdat ovat seuraavat:

  1. Uuden pankin nimi on Etelä-Karjalan Osuuspankki, sen kotipaikka on Lappeenranta ja pankin pääkonttori on Lappeenrannan konttori.
  2. Uuden pankin väliaikainen edustajisto kootaan yhdistyvien pankkien kaikista edustajistojen jäsenistä ja Simpeleen Osuuspankin valitsemista edustajista. Vuonna 2021 järjestettävissä edustajiston vaaleissa valitaan yhteensä 57 edustajiston jäsentä nykyisten pankkien konttoreista muodostetuista vaalipiireistä.
  3. Uuden pankin hallintoneuvostoon valitaan kaksi ja hallitukseen yksi uusi jäsen kunkin sulautuvan pankin alueelta.
  4. Sulautuvien osuuspankkien nykyiset konttorit säilyvät vähintään kuuden vuoden ajan yhdistymisen jälkeen siten, että niissä on tarvittava asiakaspalveluhenkilöstö.
  5. Yhteiskuntavastuuta toteuttaviin toimenpiteisiin varataan käytettäväksi kullekin sulautuvalle pankille 30 000 euroa vuodessa. Lisäksi yhdistymisen jälkeisinä vuosina tuetaan kertaluonteisesti kunkin sulautuvan pankin alueella merkittävää paikallista hanketta.

Henkilöstön asema säilyy ennallaan. Suuremmassa pankissa koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet paranevat sekä haastavien ja ammattitaitoa hyödyntävien toimenkuvien rakentuminen helpottuu.

Etelä-Karjalan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Timo Alho:

-  Pankkien puheenjohtajat ja hallitukset halusivat pitää neuvottelut kiireettömässä ilmapiirissä, joten ulkopuolelta on prosessi saattanut näyttää hitaaltakin. Aikaa on kuitenkin käytetty lähinnä yhteisen hengen luomiseen, ei niinkään tiukkoihin neuvottelukosketuksiin. Hyvästä yhteishengestä ja yhteisestä näkemyksestä kertoo se, että neuvottelujen alkamisesta tiedotettiin julkisuuteen hyvin aikaisessa vaiheessa.

Luumäen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Jarmo Haimila:

- Paikallisten palveluiden turvaaminen oli luonnollisesti neuvottelujen keskeisimpiä kysymyksiä. Konttorien toiminnan turvaaminen kuvastaa yhteistä näkemystä paikallisten palveluiden turvaamisen tärkeydestä.

Parikkalan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Pekka Europaeus:

- Muutamana viime vuotena pankkien toimintaympäristön muutos ja sääntelyn lisääntyminen on ollut suorastaan villiä. Pankkien yhdistymiselle on tässä tilanteessa suorastaan tilausta.

Simpeleen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Timo Saukkonen:

- Osuuspankin olemukseen kuuluu sekä yhteisöllinen että liiketaloudellinen rooli. Simpeleen Osuuspankin osallistuminen Hiitolanjoen vapauttamiseen on tästä luonteva esimerkki. Pidämme erityisen hyvänä, että yhteisöllinen rooli on saatu kiitettävällä tavalla mukaan myös sulautumissuunnitelmiin.