Miksi pankki kysyy asiakkaiden tietoja?

Pankin asiakkaalta kysytään erilaisia henkilö- ja asiakastietoja, kun hän tulee asiakkaaksi ja tietoja päivitetään säännöllisesti. OP Suur-Savon riskienhallintajohtaja Heikki Huhtala kertoo, että: ”Finanssipalvelun tarjoajana pankilla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pankin on varmistuttava asiakkaan oikeasta henkilöllisyydestä sekä tunnettava asiakkaan toimintaa ja taustoja niin laajasti kuin asiakassuhde edellyttää.” Lisäksi asiakkaan tunteminen edellyttää, että pankki tietää kenen toimeksiannosta ja kenen varoilla liiketoimia tehdään.

Huhtalan mukaan asiakkaan tunteminen on perusta ja lähtökohta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Kysymällä tietoja pankki pystyy ymmärtämään, mikä on asiakkaalle tavanomaista toimintaa sekä havaitsemaan ja selvittämään siitä poikkeavan toiminnan. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksella on paljon kielteisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, joten tehtävämme on varmistaa, ettei OP:ta hyödynnetä rikoksella hankittujen varojen ja niiden alkuperän häivyttämisessä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen tähtäävällä toiminnalla turvataan myös asiakasta huijauksilta ja tilien väärinkäyttöyrityksiltä. Lisäksi kun pankki tuntee asiakkaan hyvin, se osaa tarjota elämän eri tilanteisiin sopivimmat ratkaisut ja voi varmistaa, että nykyiset palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita. Vastuullisuus on yksi OP Ryhmän arvoista ja se liittyy kaikkeen liiketoimintaamme.

OP Suur-Savon pankinjohtaja Maija Skön kertoo, että: ”Asiakastietoja päivitetään säännöllisesti koko asiakassuhteen ajan. Pankki voi kysyä tietoja asiakaskohtaamisissa tai olemalla yhteydessä asiakkaaseen.” Asiakas voi tarkistaa ja päivittää omat tietonsa op.fi:ssä tai OP-mobiilissa. Skönin mukaan asiakkailta voidaan pyytää käteisnostojen, -talletusten tai asiakkaan tavanomaisesta poikkeavien tilisiirtojen osalta selvitys varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Selvityksen liitteeksi pankki pyytää selvitystä tukevia dokumentteja, kuten esimerkiksi lahjakirja tai kauppakirja. Jos asiakkaalta ei saada riittäviä tietoja, voi pankki joutua rajoittamaan tai irtisanomaan asiakkaan palveluita.

Huhtala ja Skön toivovat, että asiakkaat toimivat pankin kanssa yhteistyössä: Tietojen kerääminen on paitsi pankin velvollisuus, myös asiakkaan etu. Asioinnista tehdään asiakkaalle mahdollisimman helppoa ja asiakkaita palvellaan luotettavalla ja vastuullisella tavalla. Mitä täydellisemmät ja ajantasaisemmat tiedot pankissa on, sitä vähemmän pankista on tarve pyytää erillisiä lisäselvityksiä ja sitä sujuvampaa palvelua pankki voi tarjota asiakkaalle.

Huhtala muistuttaa, että pankki ei koskaan pyydä asiakkaan salasanaa tai verkkopankkitunnuksia.