Asuntoluottojen kysyntä hyvässä vireessä, myös yrityspuolen luottokysyntä vauhdittui kesään mennessä

Kolmannesta korona-aallosta huolimatta asunto- ja mökkikauppa kävivät vauhdikkaasti alkuvuoden aikana. Suur-Savon Osuuspankin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Koronavuodet hyvin erilaiset

OP Suur-Savon toimitusjohtajan Jari Himasen mukaan toimintaympäristön hyvinvoinnista huolehtiminen on osuuspankkien perustehtävä: "Toteutamme sitä päivittäisessä liiketoiminnassamme rahoittamalla ihmisten unelmia ja yritysten syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Tärkeää on myös auttaa asiakkaita vaikean ajan yli. Asiakkaamme ovat selviytyneet koronan kolmannesta aallosta hyvin. Se näkyy mm. siinä, että luottojen arvonalentumisia on kirjautunut tänä vuonna huomattavasti viime vuotta vähemmän”, kertoo toimitusjohtaja Jari Himanen.

Asuntoluottoja myönnettiin jopa 28% enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana

Asuntokauppaa tehtiin Etelä-Savossa vilkkaammin kuin edellisen vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kerrostaloasuntojen kauppojen määrä kasvoi jopa 45% edelliseen vuoteen verrattuna. Paljon puhuttanut mökkikauppa sen sijaan hiljeni edellisen vuoden tasosta, tosin paikkakuntakohtaiset erot ovat merkittäviä.

”Asuntorahoituksessa olemme hyvin pystyneet vastaamaan asiakkaiden kasvavaan kysyntään. Uusia asuntoluottoja myönnettiin alkuvuoden aikana 28% enemmän kuin edellisen vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Olemme viime syksystä lähtien lisänneet osaajia asumisen palvelut tiimiin”, kertoo pankinjohtaja Maija Skön.

Vapaa-ajan asuntolainoja myönnettiin 29% enemmän kuin vuosi sitten, mikä osaltaan kertoo Etelä-Savon vetovoimasta vapaa-ajan asuinalueena.

Yritysrahoitus

Uusia yritysluottoja nostettiin 6% enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana luottokysynnän kiihtyessä kesää kohden. Koronan vaikutukset jäivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla odotettua pienemmiksi ja julkisuudessa pelättyä konkurssiaaltoa ei tullut. Tällä hetkellä yritysten rahoitustarpeet kohdistuvat sekä käyttöpääoma- että investointirahoituksiin. Ennustettua voimakasta talouden elpymistä ei kuitenkaan vielä nähty.

Nopea rahoitusmarkkinoiden piristyminen vauhditti säästämistä ja sijoittamista

Pankinjohtaja Mikko Paattimäki toteaa ensimmäisen vuosipuoliskon olleen erittäin aktiivinen varallisuudenhoidon palveluissa. Markkinakehitys on ollut suotuisa erityisesti osakkeille. Bruttomääräisesti varallisuudenhoidon ratkaisuja myytiin puolen vuoden aikana noin 61 miljoonalla eurolla, joka on kaksinkertainen määrä suhteessa edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Asiakkaiden suosiossa on ollut OPn säästäjän rahastot, vaihtoehtorahastot kuten OP Alternative Portfolio sekä vastuullisen sijoittamisen teemarahastot, joista ylivoimaisesti suosituin on ollut ilmastonmuutoksentorjuntaan keskittyvä OP-Ilmasto. Osakekaupankäynnin volyymi säilyi viime vuoden tasolla ja uusia arvo-osuustilejä on avattu alkuvuoden aikana lähes viidellesadalle asiakkaalle. Myös OP Private-sopimusasiakkaiden määrä jatkoi kasvuaan. 

Kasvua tapahtui edelleen myös talletuksissa. Kaiken kaikkiaan talletukset kasvoivat vertailukaudesta 7,7 % ollen kesäkuun lopussa noin 1,9 miljardia euroa. Talletuskasvua selittää osaltaan ennätysvilkkaana käynyt puukauppa, jota tehtiin alkuvuodesta Etelä-Savon maakunnan yksityismetsissä 44 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kantorahatuloksi alkuvuodelle arvioidaan 127 milj. euroa, joka on lähes 50 milj. euroa vertailukautta suurempi (lähde MHY Etelä-Savo). ”Sijoitusmarkkinoiden voimakas elpyminen, tilivarallisuuden kasvu ja toisaalta äärimmäisen matalana jatkunut korkotaso ovat lisänneet kiinnostusta sijoittamiseen”, toteaa Paattimäki.

Tulos

Pankin liikevoitto 10,2 miljoonaa euroa säilyi vastaavalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana aikana, vaikka sijoitustuotot OP Ryhmän keskusyhteisöltä pienenivät noin 2 miljoonaa euroa. Tulosta rasitti myös kulujen kasvu erityisesti viranomaiskulujen osalta. Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat 4,6% vertailukauteen nähden. ”Luottojen arvonalentumisten määrä on pysynyt selvästi matalammalla tasolla verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen ja se oli merkittävin tulosta parantava erä alkuvuoden aikana”, kertoo toimitusjohtaja Himanen.

Pankin vakavaraisuus säilyi vahvalla 37,7% tasolla. Vahva vakavaraisuus tukee pankin perustehtävää rahoittaa maakunnan yrityssektoria ja kotitalouksia.

OP Ryhmä noudattaa voitonjaossaan Euroopan keskuspankin suositusta, joka on voimassa 30.9.2021 saakka ja koskee Tuotto-osuuksien korkojen maksua vuodelta 2020. EKP tiedotti 23.7.2021, että sen pankkien voitonjakoa rajoittava suositus päättyy syyskuun lopussa 2021. OP Ryhmä valmistautuu vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksuun 30.9.2021 jälkeen ja tiedottaa korkojen maksun tarkemmasta aikataulusta myöhemmin syksyllä.

Pankkiasiat hoidetaan pääosin sähköisesti

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana lähes 90% asiakastapaamisista hoidettiin etäneuvotteluina, mikä kertoo toimialan nopeasta mukautumisesta koronan mukanaan tuomiin haasteisiin ja alleviivaa asiakkaiden tahtotilaa hoitaa pankkiasioitaan mahdollisimman helpolla tavalla. Kassapalvelujen käyttöaste on ollut jo pidemmän aikaa selvästi laskevassa trendissä.

”Sähköinen asiointi jatkaa vahvaa kasvuaan peruspankkipalvelujen digitalisoituessa yhä voimakkaammin. OP-mobiilin käyttäjien määrä kasvoi pankissamme 11% vertailuajankohdasta saavuttaen yli    40 000 käyttäjän määrän kesäkuun 2021 lopussa. Tänä päivänä asiakkaat haluavat hoitaa asiat helposti ajasta ja paikasta riippumatta. Näkymä on, että sähköisten palveluiden suosio jatkaa vahvaa kasvuaan edelleenkin. Seuraavaksi odotamme mobiilimaksamisen vahvaa kasvua maksutapahtumien hoidossa ja tämä tulee vähentämään entisestään käteisen käyttöä”, toteaa pankinjohtaja Maija Skön.

Lisätietoja:

Jari Himanen, toimitusjohtaja
puh. 010 255 2340, 050 373 3096, jari.himanen@op.fi

Maija Skön, pankinjohtaja
puh. 010 255 2217, 040 564 3008, maija.skon@op.fi

Mikko Paattimäki, pankinjohtaja
puh. 010 255 2588, 050 579 0531, mikko.paattimaki@op.fi