OP Suur-Savon sijoituskatsaus

OP Suur-Savon sijoituskatsaus: Eteläsavolainen sijoittaja näkee mahdollisuuksia epävarmuuden keskellä. Osakesijoittamisen suosio on jatkanut kasvuaan.

 

OP Suur-Savon pankinjohtajan Mikko Paattimäen mukaan Ukrainan sota, inflaatio, keskuspankkien kiristyvä rahapolitiikka sekä nousevat korot ovat aiheuttaneet heiluntaa rahoitusmarkkinoille – ja sitä kautta päänvaivaa sijoittajille. Paattimäki jatkaa: ”Toisaalta kiihtyvä inflaatio on huolenaihe talletuksissa varojaan pitävälle sijoittajalle. Nämä tekijät tuovat epävarmuutta varmasti myös talous- ja markkinakehitykseen. Useat tahot ovat viilanneet kuluvan vuoden kasvuennusteitaan alaspäin, ja inflaatioriskit pakottavat keskuspankkeja etenemään rahapolitiikan normalisoinnissa.” Suomessa yleisimpänä asuntolainojen viitekorkona käytettävä 12 kuukauden euribor nousi huhtikuussa plussan puolelle ensimmäistä kertaa yli kuuteen vuoteen.

Paattimäen mukaan epävarmoina aikoina on hyvä muistaa, että sijoittaminen on ennen kaikkea pitkäjänteistä varallisuuden kasvattamista. Aika on sijoittajan paras ystävä: ”Kun sijoittajan oma sijoitussuunnitelma on kunnossa, laskuliikkeet markkinoilla voi nähdä mahdollisuutena. Tämän eteläsavolainen sijoittaja näyttäisi oivaltaneen.” Alkuvuonna 2022 OP Suur-Savossa osakekaupankäynnin volyymit nousivat noin 20 % edellisvuodesta, ja uusia arvo-osuustilejä avattiin tasaiseen tahtiin. Pitkän odotuksen jälkeen OP:n palvelutarjoamaan saatu osakesäästötili on herättänyt kiinnostusta varsinkin nuorempien sijoittajien keskuudessa. Tämän OP-mobiilin kautta saatavan ratkaisun on ottanut käyttöönsä noin 600 asiakasta. Kaiken kaikkiaan arvo-osuustili löytyy jo yli 6 500 OP Suur-Savon omistaja-asiakkaalta.

Paattimäki kuvailee eteläsavolaisten suosittua sijoitusstrategiaa sanoilla: ”Osta, pidä, osta lisää ja omista pitkään”. Tämän vuoden alusta alkaen kaikesta osakekaupankäynnistä reilut 60 % on ollut ostoja. Miesten keskuudessa alkuvuoden ostetuimpia osakkeita ovat olleet vahinkovakuuttamiseen keskittyvä Sampo, finanssikonserni Nordea, jalostusyhtiö Neste sekä kiukaistaan tuttu Harvia. Naiset ovat puolestaan suosineet Nesteen, hissiyhtiö Koneen sekä Venäjä-riskeissä voimakkaasti laskeneen Nokian Renkaiden osakkeita. Paattimäen mukaan ostokäyttäytymisestä voisi päätellä, että liiketoiminnan vakauden ja hyvän osinkotuoton lisäksi eteläsavolainen sijoittaja on valmis sietämään myös korkeampaa epävarmuutta vastineena potentiaalisesta arvonnoususta (Nokian Renkaat). Myös kasvutarinat näyttävät kiinnostavan sijoittajia. ”Harvian löylyt tosin sopinevat valtaväestömmekin sielunmaisemaan oikein hyvin”, Paattimäki pohtii.

Nykyisin valtaosa, noin 80 % OP Suur-Savon osaketoimeksiannoista tehdään OP-mobiilin ja verkkopalvelun kautta. Varsinkin iäkkäämmät asiakkaat hyödyntävät kuitenkin vielä mahdollisuutta toimeksiantojen tekemiseen puhelimitse, mutta kehityssuunta on voimakkaasti sähköisiin kanaviin.

Naiset ovat innostuneet sijoittamaan

Sijoittaminen on viime vuosina yleistynyt naisten keskuudessa. OP Private Suur-Savon varainhoitajan Anu Parikan mukaan asia on havaittu myös OP Suur-Savossa: ”Kaikista arvo-osuustileistä kolmannes on naisten omistamia, ja sama osuus aktiivisesti kauppaa käyvistä osakesijoittajistamme on naisia.” Tässä on tapahtunut viime vuosina myönteistä kehitystä: ”Jos vielä katsotaan tämän vuoden aikana avattuja arvo-osuus- ja osakesäästötilejä, niin näistä 40 % on naisasiakkaiden avaamia. Nämä ovat kaikki esimerkkejä siitä, miten sijoittamisen mahdollisuus oman varallisuuden kasvattamisessa on sisäistetty ja tietoisuus levinnyt. Kokemukseni mukaan naiset ovat entistä kiinnostuneempia erilaisista sijoituskohteista ja arvostavat sijoituskohteissaan usein vastuullisuutta, josta mm. Nesteen ja OP:n vastuullisten teemarahastojen suosio kertoo.”

Kotimaiselle omistajuudelle, pääomien tehokkaalle kohdentumiselle ja sitä kautta koko kansantaloudelle kehityssuunta on erinomainen, vaikka vauhti saisi Parikan mielestä olla vieläkin nopeampi: ”Uskon, että oma vaikutuksensa on reilu vuosi sitten uudistetulla omistaja-asiakkaan hinnoittelulla, jonka myötä OP:sta tuli entistäkin kilpailukykyisempi osakesijoittajan pankkina.”

Taloustaidot tärkeitä kansalaistaitoja – nuoria kannustetaan säästämään ja sijoittamaan

Varainhoitaja Anu Parikka toteaa, että: ”Oman talouden hallinnan taidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Nuoruudessa opitut taidot heijastuvat talousosaamiseen myös aikuisena. Säästäminen ja sijoittaminen ovatkin fiksu tapa opetella rahataitoja.” Parikan mukaan OP Ryhmän vastuullisuusohjelman yksi painopiste on nuorten taloustaitojen vahvistaminen. Eräs hieno uudistus on, että 15–17-vuotias nuori voi nyt säästää ja sijoittaa itsenäisesti OP-mobiilissa huoltajien suostumuksella. Valtuutuksen myötä alaikäinen näkee osuuspankeissa olevat sijoituksensa ja voi käydä itse kauppaa yksinkertaisilla sijoitusrahastoilla ja osakkeilla. "Mitä aiemmin säästämisen ja sijoittamisen aloittaa, sitä enemmän on mahdollisuus hyötyä", Parikka kannustaa.