OP Suur-Savon vuosikatsaus

Asunto- ja mökkikauppa oli viime vuonna vilkasta Etelä-Savossa koronasta huolimatta. Suur-Savon Osuuspankissa myönnettiin selvästi enemmän luottoja vapaa-ajan asuntoihin kuin edellisvuonna. Sen sijaan pankin liikevoitto oli edellisvuotta heikompi. Merkittävin tekijä pudotukseen oli luottojen arvonalentumisten voimakas kasvu, jolla luontaisesti on yhteys koronan aiheuttamiin yksityishenkilöiden ja yritysten vaikeuksiin.

– Kun asiakkaillamme on vaikeampaa, on luontaista, ettei pankkikaan tee niin hyvää tulosta kuin normaaliaikana, toteaa toimitusjohtaja Jari Himanen. Kokonaisuutena eteläsavolaiset kotitaloudet ja yritykset ovat selvinneet koronakriisin vaikutuksista hyvin, mutta uudet merkittävät rajoitteet olisivat taloudellisilta vaikutuksiltaan ensimmäistä aaltoa raskaampia.

– Pankin liikevoitto heikkeni 11,7 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2019 oli 17,8 miljoonaa. Heikentymisen merkittävin syy oli luottojen arvonalentumisten kasvu. Kyseessä eivät ole lopulliset luottotappiot, vaan asiakkaiden luottojen hoidossa ilmenneet vaikeudet.

Himasen mukaan pankin asiakasliiketoiminnan tuotot olivat viime vuonna hieman edellisvuotta paremmat, vaikka kevään ja kesän aikana luottojen maksuohjelmamuutokset toteutettiin asiakkaille ilman palkkioita. Pankin omat varat kasvoivat noin 396 miljoonaan euroon, ja vakavaraisuus on vahvalla 38,2 prosentin tasolla.

 

Asunto- ja mökkikauppaa käytiin yllättävän vilkkaasti pandemiasta huolimatta

– Asunto- ja mökkikauppa kävi Etelä-Savossa vilkkaana koronasta huolimatta. Eniten kasvoi vapaa-ajan asuntojen kauppa, kertoo pankinjohtaja Maija Skön. Käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat Mikkelissä lähes 2 %, mutta laskivat Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Uusien asuntoluottojen kysyntä oli edellisvuoden tasolla.

Asuntoluottokanta kasvoi hieman lyhennysvapaiden vaikutuksesta. Asiakkaat turvasivat laajasti uusia nostettuja asuntolainoja; 45,5 % uusista asuntolainoista on turvattu koron nousulta, ja 33,8 % uusista asuntolainoista on otettu lainan takaisinmaksuturva.

 

Varallisuudenhoidon liiketoiminnassa kahtiajakoinen vuosi

– Sijoitusmarkkinoilla nähtiin alkuvuonna 2020 voimakas korjausliike koronapandemian ja sen taloudellisten seurausten pelossa. Keskuspankkien poikkeuksellisen voimakkaiden elvytystoimien tukemana markkina kuitenkin rauhoittui melko nopeasti ja vuoden loppuun mennessä noustiin yli alkuvuoden tason, toteaa varallisuudenhoidosta vastaava pankinjohtaja Mikko Paattimäki.

Sijoitusvaihtoehtojen kysyntä piristyi kesää kohti mentäessä, kun pahimmat pelot hälvenivät sijoitusmarkkinoilta. Varallisuudenhoidon ratkaisuja myytiin 77,9 miljoonalla eurolla, mikä on noin 16 % enemmän kuin edellisvuonna. Sijoitusmarkkinoiden voimakkaasta heilunnasta huolimatta valtaosa asiakkaista pysyi pitkäjänteisenä, ja lunastukset olivat edellisvuotta maltillisemmat. Äärimmäisen matalana jatkunut korkotaso lisäsi osaltaan vaihtoehtojen kysyntää tileillä makaaville varoille. Suosituimpia sijoituskohteita olivat erilaiset yhdistelmärahastot, vakuutussäästöt sekä reaaliomaisuusrahastot, kuten OP-Palvelukiinteistöt ja OP Alternative Portfolio.

Paattimäen mukaan vastuullisuus korostui monen sijoittajan toiveissa, ja vastuullisten teemarahastojen merkinnät kaksinkertaistuivat edellisvuodesta. Vuonna 2021 sijoittajakysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Globaali talous piristyy rokotteen vapauttaessa pandemian kahleita, ja rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä. Tämä tarkoittaa äärimmäisen matalana jatkavaa korkotasoa ja toisaalta puoltaa suotuisana jatkuvaa kehitystä muille sijoitusvaihtoehdoille kuin talletuksille.

 

Yritysasiakasliiketoiminnan vuosi oli poikkeuksellinen

– Yritysasiakasliiketoiminnan osalta vuosi oli poikkeuksellinen, kuvailee pankinjohtaja Mikko Antikainen. Kaikkien yritysluottojen uusmyynti laski edellisvuodesta 21 %. Luottojen lasku kohdistui ennen kaikkea asuntoyhteisö- ja julkisyhteisörahoitukseen. Positiivista oli, että varsinaisten yritysluottojen kysyntä kasvoi peräti 18 %. Tämä osoitti, että yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen suhteellisen luottavaisesti koronasta huolimatta. Vaatimaton yritysluottojen kokonaiskysyntä johti siihen, että yritysluottokanta supistui hieman edellisvuodesta. Luottokannan supistumista hidasti se, että merkittävään osaan yritysluottoja myönnettiin asiakkaille kuluttomia lyhennysvapaita, joilla tuettiin asiakkaiden maksuvalmiutta haastavana aikana.

– Alkuvuoden 2021 aikana yritysluottojen kysyntä on jatkunut suhteellisen hyvänä. Erityisesti asuntoyhteisörahoituksen kysyntä on ollut poikkeuksellisen vahvaa ja odotankin tälle vuodelle merkittävää kasvua, Antikainen jatkaa.

Matala korkotaso yhdistettynä vahvaan vireeseen yltyneeseen sijoitusmarkkinaan johti siihen, että myös yritysasiakkaat siirsivät varojaan kiihtyvään tahtiin tilitalletuksista erilaisiin sijoitusinstrumentteihin. Erityisesti Private banking -ratkaisut kasvattivat suosiotaan yritysasiakkaiden keskuudessa, tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan tänä vuonna.

 

Koronapandemian vaikutuksia pankkitoimintaan

– Asiakkaat ottivat erinomaisella tavalla turvalliset asiointitavat käyttöön heti koronan alkumetreiltä lähtien, toimitusjohtaja Himanen kiittelee. Ajanvarauksellisista asiakaskohtaamisista hoidettiin joulukuussa yli 80 % etäneuvotteluina, kun vastaavasti tammikuussa 2020 etänä kohdattiin vain 20 % vastaavista kohtaamisista.

Himanen jatkaa, että: ”Aktiivisten mobiiliasiakkaiden määrä kasvaa koko ajan, ja viime vuoden lopussa mobiilipalveluita pääasiallisena asiointikanavana käytti jo lähes 39 000 asiakasta.” Mobiilipalvelut uudistuvat ja laajenevat jatkuvasti. Vuoden lopussa otettiin käyttöön OP Sijoituskumppani -palvelu, joka on digitaalinen sijoittamisen palvelu. Se auttaa asiakasta toteuttamaan sijoitustavoitteet vastuullisesti hoidettujen rahastojen avulla. Palvelu sopii niin aloittaville kuin kokeneille sijoittajille, ja asiakas voi ottaa sen käyttöön helposti OP-mobiilissa.

– Etätyöskentely lisääntyi merkittävästi viime vuoden aikana. Suurin osa asiantuntijoistamme tekee säännöllisesti etätöitä, toteaa toimitusjohtaja Himanen.

 

Vastuullisuus liiketoiminnassa

Vastuullisuus on tiivis osa osuuspankkien liiketoimintaa ja strategiaa. Vastuullisuus perustuu pankin perustehtävään ja arvoihin, joita asiakasomisteinen liiketoimintamalli tukee. Liiketoiminnan tulee edistää asiakkaiden ja toimintaympäristön hyvinvointia, turvallisuutta ja kestävää taloudellista menestystä. Osuuspankin vastuullisuusohjelma rakentuu neljän teeman ympärille: vahvistamme suomalaisten taloustaitoja, edistämme kestävää taloutta, tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä ja käytämme tietopääomaamme vastuullisesti.

Suur-Savon Osuuspankki tuki eteläsavolaisten liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia yhteistyösopimusten kautta yhteensä lähes 200 000 eurolla. Kumppanuussopimusten pääpaino on lasten ja nuorten sekä senioreiden hyvinvoinnin tukemisessa. Vaikka Hippo-tapahtumia ei pystytty järjestämään pandemiatilanteen takia, toimialueella järjestettiin yhteistyökumppaneiden kanssa mm. Hippo-suunnistusta, Hippo-jalista ja Hippo-hiihtokouluja.

Suur-Savon Osuuspankki oli mukana edistämässä eteläsavolaisten nuorten taloustaitoja osallistumalla oman talouden hallinnan valmentamiseen ja palkitsemalla taloustaito- ja matematiikkakilpailuihin osallistuneita oppilaita. Pankki oli vahvasti mukana synnyttämässä Etelä-Savon pääomasijoitusrahastoa antamalla 400 000 euron sijoitussitoumuksen.