Suur-Savon Osuuspankin tuloskatsaus 1-6/2023

Suur-Savon Osuuspankin alkuvuosi oli tuloksen osalta vahva kohonneen korkotason seurauksena. Samaan aikaan luottojen kysyntä oli kuitenkin heikkoa niin henkilö- kuin yritysasiakkaissakin jääden selvästi vuoden takaisesta. Sijoitusmyynti sujui alkuvuoden aikana vauhdikkaasti. Pankki on ollut tukemassa monin eri tavoin toimialueensa elinvoimaisuutta.

Pankilla tuloksellisesti vahva alkuvuosi

Koko alkuvuoden jatkunut korkotason nousu on näkynyt pankin tuloksessa. Ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen pankin liikevoitto ennen veroja on 28,4 miljoonaa euroa, joka yli kaksinkertaistui vuoden takaisesta. Toimitusjohtaja Jari Himasen mukaan vahvaa tulosta selittää erityisesti kohonnut korkokate. Vahvan tuloksen vastapainoksi luottokysyntä on kuitenkin ollut viime vuotta selkeästi heikommalla tasolla kuvastaen osaltaan Etelä-Savon ja koko Suomen vaisua taloudellista virettä. Pankin lainakanta onkin alkuvuoden aikana laskenut.

Pankin omat varat kasvoivat alkuvuoden aikana 455,6 miljoonaan euroon ja vahvalla tasolla oleva vakavaraisuus kohosi 0,3 %-yksikköä tasolle 36,9 %. Asiakkaiden maksuvaikeudet ja luottotappiot ovat toistaiseksi pysytelleet kohtuullisella tasolla.

”Maksamme tämän vuoden aikana kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuna ja nyt uutena lisäpalkitsemisena tarjoamme omistaja-asiakkaillemme päivittäispalvelupaketin 6 kk:n ajan ilman kuukausimaksua. Haluamme tukea omistaja-asiakkaitamme taloudellisesti haastavana aikana. Yhteensä edun arvo on noin 2,8 miljoonaa euroa”, Himanen kertoo.

Asuntoluottojen kysyntä matalalla tasolla

Asuntoluottojen kysyntä pysytteli vuoden 2023 alkupuoliskolla matalalla tasolla jo viime syksystä alkaneen asuntokaupan hiljenemisen seurauksena. Asuntoluottoja nostettiin alkuvuoden aikana noin 45 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. KVKL:n tilastojen mukaan tehtyjen asuntokauppojen määrä laski Etelä-Savossa viime vuodesta yli 20 %. Vapaa-ajan asuntojen kauppamäärät pysyivät kuitenkin lähes viime vuoden tasolla. Kesää kohti hakemusten määrä hieman nousi normaalin kausivaihtelun myötä, mutta käännettä asuntokaupan suhteen ei olla vielä koettu.

”Asiakkaamme ovat olleet pääosin hyvin varautuneita korkojen nousuun ja ovat selviytyneet asuntolainojen hoitamisesta hyvin”, toteaa pankinjohtaja Maija Skön. Noin kolmasosa asiakkaistamme on suojannut asuntoluottonsa korkokatolla, ja he ovat olleet tässä tilanteessa tyytyväisiä tekemäänsä päätökseen.

Asiakkaidemme tyytyväisyyttä pankin palveluun on lisännyt oma suora puhelinnumero, johon vastaavat pankin paikalliset asiantuntijat. ”Olemme asiakaspalautteiden pohjalta parantaneet tavoitettavuuttamme ja asiantuntijoidemme puhelinnumerot löytyvät pankin verkkosivuilla”, Skön kertoo.

Yritysasiakkaiden investointihalukkuus vaisua

Yritysluottojen kysyntä on pankinjohtaja Mikko Antikaisen mukaan ollut alkuvuodesta oleellisesti edellisvuotta matalammalla tasolla. Voimakkain hiipuminen on kohdistunut uudiskohteiden asuntoyhteisölainoihin, mutta myös varsinaisten yrityslainojen sekä maa- ja metsätalouslainojen kysyntä on ollut merkittävästi edellisvuotta vaisumpaa. Nostettujen yritysluottojen kasvun alkuvuodelle selittää viime vuoden aikana myönnettyjen uudiskohteisiin kohdistuneiden asuntoyhteisölainojen nostojen ajoittuminen kuluvalle vuodelle.

Merkittävästi kohonneilla markkinakoroilla ja voimakkaalla inflaatiolla on ollut odotetun kielteinen vaikutus yritysten investointihalukkuuteen. Yritysten maksuvaikeudet eivät kuitenkaan ole vielä oleellisesti lisääntyneet, eikä konkurssien määrässä ole näkynyt merkittävää muutosta. ”Toimialoista puhuttaessa, nykyisestä markkinatilanteesta kärsii pahiten rakennusteollisuus”, Antikainen toteaa. 

Pääomaturvatut korkoratkaisut vauhdittivat varallisuudenhoitoa

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana varallisuudenhoidon ratkaisuja merkittiin 96,5 miljoonalla eurolla, joka on lähes vastaava määrä kuin koko edellisvuoden aikana yhteensä. Kolme neljäsosaa kaikista merkinnöistä on ohjautunut korkovaihtoehtoihin, kuten säästö- ja sijoitusobligaatioihin sekä korkorahastoihin. Korkorahastoja ovat merkinneet erityisesti yritysasiakkaat. ”Valtaosalle koroista kiinnostuneille asiakkaillemme on löytynyt parempi ratkaisu muista vaihtoehdoista kuin määräaikaistalletuksesta. Noussut korkotaso tekee matalariskisemmistä ratkaisuista tuottotasoltaan houkuttelevia ja korkosijoittaminen on todella tehnyt paluun. On tärkeää muistaa, että korkojen nousu parantaa merkittävästi myös viime vuonna kurimuksen alla olleiden yhdistelmärahastojen tuottopotentiaalia”, toteaa pankinjohtaja Mikko Paattimäki.

 

Kaikki kolme yhdistelmärahastoa OP-Varovainen, Maltillinen ja Rohkea löytyvät myös kymmenen merkityimmän rahaston listalta. Vastuullisista teemarahastoista vuoden alkupuoliskolla eniten merkintöjä tehtiin OP-Kestävä Maailma -rahastoon, joka myöskin sijoittaa hajautetusti sekä korko- että osakesijoituksiin. ”Vuosipuoliskon aikana rahastolunastuksia tehtiin poikkeuksellisen vähän, mikä kertoo asiakkaiden rauhallisesta suhtautumisesta vallitsevaan tilanteeseen”, Paattimäki kertoo.

Pankki tukemassa vahvasti toimintaympäristöään

Suur-Savon Osuuspankki edistää toimialueensa elinvoimaisuutta niin liiketoiminnan kuin yhteisöllisten tekojen kautta. Pankki lahjoittaa tänäkin vuonna yhteensä 100 000 euroa toimialueensa kaupunkien ja kuntien kesätyöllistämiseen mahdollistaen kesätyöpaikkoja erityisesti 15-17-vuotiaille. Pankki tukee lisäksi laaja-alaisesti alueen seuroja ja yhdistyksiä 200 000 eurolla.

Pankki edistää lasten ja nuorten hyvinvointia mm. monipuolisella Hippo-konseptilla, joka on liikuttanut jo yli 1300 lasta toimialueella alkuvuoden aikana. Suur-Savon Osuuspankin konttoreissa kerätään jälleen reppuja ja koulutarvikkeita yhdessä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa lahjoituksina vähävaraisille lapsiperheille. ”Uusia reppuja voi tuoda pankin konttoreihin 28.7. saakka”, kertoo riskienhallintajohtaja Heikki Huhtala.

Pankki järjesti keväällä asiakastilaisuuden, joka tarjosi tietoa turvallisen pankkiasioinnin edistämiseksi ja erilaisten huijaus- ja väärinkäytöstapausten tunnistamiseksi ja torjumiseksi. Suur-Savon Osuuspankin vastuullisuusteoista löytyy lisää tietoa pankin verkkosivuilla julkaistusta vastuullisuusohjelmasta.

Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja vaihtuu

Suur-Savon Osuuspankin uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin kesäkuussa varatuomari, eMBA Leena Nikula, joka toimii tällä hetkellä Lounais-Suomen Osuuspankin toimitusjohtajana. Nikula aloittaa Suur-Savon Osuuspankissa 1.10.2023 ja toimitusjohtajana 1.1.2024.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Jari Himanen, p. 01025 52340 jari.himanen(a)op.fi 

pankinjohtaja Maija Skön, p. 01025 52217 maija.skon(a)op.fi 

pankinjohtaja Mikko Paattimäki, p. 01025 52588 mikko.paattimaki(a)op.fi  

pankinjohtaja Mikko Antikainen, p. 01025 52315 mikko.antikainen(a)op.fi 

riskienhallintajohtaja Heikki Huhtala, p. 01025 52350 heikki.huhtala(a)op.fi