Suur-Savon Osuuspankin vuosi 2019

Omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi vahvasti, omistajia jo yli 70 000

Suur-Savon Osuuspankin omistaja-asiakkaiden määrä jatkoi vahvaa kasvua viime vuonna. Vuoden aikana omistajien määrä lisääntyi lähes 2 900 omistajalla ja omistaja-asiakkaita oli vuoden lopussa 70 219. Asiakasmäärä kasvoi 500 asiakkaalla, asiakkaita oli vuoden lopussa 116 803.

”Uskon, että vahvalla läsnäolollamme on merkitystä omistaja-asiakkaiden ja asiakasmäärän kasvuun. Meillä on selkeästi maakunnan laajin palveluverkosto, 10 konttoria, joissa jokaisessa on tarjolla kassapalvelut. Tarjoamme noin 180 ammattilaisen voimin pankki- ja vakuutuspalveluiden lisäksi varallisuudenhoito-, laki- ja kiinteistönvälityspalvelut koko toimialueellamme. Tämä luo vetovoimaa osuuspankin omistajuuteen”, kertoo toimitusjohtaja Jari Himanen.

”Jaoimme tuloksestamme jälleen viime vuonna omistaja-asiakkaillemme bonusten ja tuotto-osuuksien korkojen muodossa lähes kymmenen miljoonaa euroa eli varsin merkittävän summan”, Himanen jatkaa.

Uusia luottoja nostettiin selvästi edellisvuotta vähemmän

Talouden epävarmuus heijastui luottokysyntään viime vuonna. Uusia luottoja myönnettiin kaikkiaan 332 miljoonaa euroa, joka on 92 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rahoitustoiminta supistui hieman edellisvuodesta ja oli vähän yli 2 miljardia euroa.

Asuntokauppaa Etelä-Savossa selvästi edellistä vuotta vähemmän

Kun vuonna 2018 Etelä-Savossa tehtiin suhteellisesti enemmän asuntokauppaa kuin valtakunnassa, niin suhde kääntyi toisin päin viime vuonna: ”Asuntokauppa kasvoi koko valtakunnassa 3 %, mutta laski Etelä-Savossa 9 %”, kertoo OP Koti Suur-Savon toimitusjohtaja Maija Skön.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tilastoinnin mukaan Etelä-Savossa tehtiin kauppoja viime vuonna yhteensä 1 585 kappaletta, joka oli koko viime vuosikymmenen alhaisin määrä. Positiivinen yllätys asuntokauppojen määrässä oli Savonlinna, jossa kauppa kävi edellisvuoden tahtiin. Eniten kaupankäynnin määrä laski Mikkelissä. OP Koti Suur-Savo teki viime vuonna historiansa toiseksi parhaan liikevaihdon, joka oli reilu 2 miljoona euroa.

Myönnettyjen asuntoluottojen määrä oli lähes edellisen vuoden tasolla. Osa asuntoluotoista myönnetään pääkaupunkiseudulle, ja voimakas muuttoliike lisää tätä kysyntää.

Yritysluottojen kysyntä vaisua, korkosuojausten kysyntä vahvaa

Yritysluottojen osalta kysyntä laski voimakkaasti poikkeuksellisen hyvään edellisvuoteen verrattuna. Nostettujen yritysluottojen määrä lähes puolittui vertailuvuoteen nähden. Uusia yritysluottoja nostettiin vuonna 2019 yhteensä 113 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin luottoja meni kaupaksi 225 miljoonan euron edestä.

Pankinjohtaja Mikko Antikaisen mukaan edellisvuoden kaltaiset merkittävät investointihankkeet jäivät viime vuonna toteutumatta: ”Kysyntä väheni niin varsinaisten yritysasiakkaiden kuin julkisyhteisöjenkin osalta. Ainoastaan asunto-osakeyhtiöiden rahoituskysyntä jatkoi kasvuaan. Vaisu luottokysyntä johti siihen, että yritysluottokanta supistui vuoden takaisesta lähes 2 % ollen vuoden lopussa 649 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yritysluottojen kysynnän odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla.”

Antikainen lisää, että: ”Yritysluottojen korkosuojausten osalta kysyntä puolestaan jatkui vahvana vuonna 2019. Korkosuojauksen myötä asiakas pystyy sitomaan luottonsa koron tiettyyn tasoon ja parantamaan siten oleellisesti luotonhoitomenojensa ennakoitavuutta. Matalana jatkunut yleinen korkotaso mahdollisti asiakkaille houkuttelevat ehdot suojauksen toteuttamiseen.”

Pankin yritysluottokannasta oli vuoden lopussa suojattu lähes 30 %. Korkosuojausten kysynnän odotetaan pysyvän vilkkaana myös tänä vuonna.

Varallisuudenhoidossa vilkas vuosi

Viime vuoden globaalia sijoitusympäristöä leimasi voimakas kauppasuhde-politiikkaepävarmuus. Pinnalla olleista riskitekijöistä huolimatta sijoitusmarkkinat pysyivät hämmästyttävän kestokykyisinä ja osakemarkkinoilla nähtiin tuottoisa kalenterivuosi. Äärimmäisen alhaisena jatkunut korkotaso ohjasi sijoittajia edelleen etsimään tuotonlähteitä muista vaihtoehdoista kuin talletuksista. Suur-Savon Osuuspankin varallisuudenhoidon ratkaisujen bruttomyynti oli noin 67,6 miljoonaa euroa, josta positiivinen nettomuutos oli noin 15,2 miljoonaa. Nettomuutos oli noin 10 miljoonaa euroa isompi verrattuna edellisvuoteen.

Varallisuudenhoidosta vastaava pankinjohtaja Mikko Paattimäki toteaa, että: ”Vahvaa nettokehitystä selittää osaltaan edellisvuotta maltillisempi lunastusten määrä. OP Private palvelun sopimusasiakkaiden määrä kasvoi ja pankilla on nyt 1 080 Private-asiakasta.”

Paattimäen mukaan sijoittaja-asiakkaiden kysyntä oli erityisen vilkasta OP:n kiinteistörahastoissa (OP-Vuokratuotto, OP-Palvelukiinteistöt sekä OP-Metsänomistaja). Myös OP Private Strategiarahastojen merkinnät kehittyivät vahvasti, ja vastuulliset teemarahastot herättivät aikaisempaa suurempaa kiinnostusta.

Liikevoitto selvästi edellistä vuotta parempi

Suur-Savon Osuuspankin liikevoitto kasvoi selvästi ja oli 17,8 miljoonaa euroa (5,7 edellinen vuosi). Merkittävin selittävä tekijä tuloksen kasvuun oli edellistä vuotta pienemmät kiinteistöihin tehdyt arvonalennukset, joita tehtiin 1,2 miljoonaa euroa (10,1 edellinen vuosi). Lopullisia luottotappioita kirjattiin 3,8 miljoonaa euroa, joka on 0,18 % rahoitustoiminnasta. Omien varojen määrä kasvoi 2,1 % ja oli vuoden lopussa 378,7 miljoonaa euroa. ”Vahva vakavaraisuutemme on tae siitä, että pankilla on vahva riskinkantokyky ja mahdollisuus rahoittaa isotkin hankkeet tässä maakunnassa”, Himanen toteaa.

Osuuspankki vahvasti tukemassa yhteisöllisyyttä

Toimitusjohtaja Himanen toteaa, että: ”Perustehtävämme mukaisesti olimme viime vuonnakin vahvasti rakentamassa toimintaympäristömme hyvinvointia. Lahjoitimme urheilulle ja kulttuurille yhteistyösopimusten muodossa noin 200 000 euroa. Lisäksi olimme mukana vaikuttamassa uuden professuurin syntymiseen Savonlinnan kuitulaboratorioon naapuriosuuspankkien kanssa 50 000 euron panoksella. Lisäksi tuimme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ohjelmistokoulutusta ja Etelä-Savon elinvoimatutkimusta.”

Himasen mukaan pankki oli mukana 50 eri tilaisuudessa ”Kutsu meidät kylään” konseptin puitteissa. Tilaisuuksissa opastettiin erityisesti senioreita sähköisiin palveluihin; suositut tilaisuudet tavoittivat noin 1000 osallistujaa.

Nuorten taloussaaminen on ollut paljon keskusteluissa. Osuuspankki on yhdessä 4H-yhdistysten ja toimialueen oppilaitosten kanssa järjestänyt vuosia talousosaamisen oppitunteja, jotka ovat saaneet hyvän vastaanoton.

Johtotiimi 1.2.2020 alkaen

Suur-Savon Osuuspankin johtotiimin kokoonpano uudistui 1.2.2020 alkaen. Johtotiimiin kuuluvat:

  • yritys-, laki- ja myynnintukipalveluista vastaava pankinjohtaja Mikko Antikainen, joka toimii myös toimitusjohtajan sijaisena
  • varallisuudenhoidosta ja asiakkuuksista vastaava pankinjohtaja Mikko Paattimäki
  • asuntopalvelukokonaisuudesta ja päivittäispalveluista vastaava pankinjohtaja Maija Skön
  • HR- ja hallintopalveluista vastaava HR- ja hallintojohtaja Niina Ihalainen sekä
  • riskienhallinnasta ja compliancesta vastaava riskienhallintajohtaja Heikki Huhtala
  • toimitusjohtaja Jari Himanen, joka toimii johtotiimin puheenjohtajana