Suur-Savon Osuuspankkiin uusi hallitus

Suur-Savon Osuuspankin hallintoneuvosto valitsi pankkiin uuden hallituksen kokouksessaan 25.11.2021. Hallitukseen valittiin uudelleen Tarja Halonen, Antti Kaukoranta, Seppo Kietäväinen, Titta Saksa ja Merja Ylönen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Matti Malinen. Hallitus valitsi keskuudestaan Seppo Kietäväisen jatkamaan puheenjohtajana ja Titta Saksa valittiin varapuheenjohtajaksi.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Toivo Loikkanen, 1. varapuheenjohtajana Soili Moilanen ja 2. varapuheenjohtajana Harri Kohvakka.

Lämpimät onnittelut kaikille!