Vuoden 2021 Hyvä työ -lahjoitukset myönnettiin

OP Tampereen tämän vuoden Hyvä työ -lahjoituksilla tuetaan hoivakodeissa asuville ikäihmisille elämyksiä mahdollistavaa Arvokas vanhuus Arva ry:tä, nuorille ympäristötoimintaa järjestävää Luonto-Liiton Hämeen piirin Ekokipinä-hanketta, toiminnallista kuntoutusta tarjoavan Silta-Valmennusyhdistyksen Silta Gymiä, koulurauhaa edistävää Tampereen vanhemmat ry:tä sekä moottoreista kiinnostuneiden lasten ja nuorten tuunauspajaa, Lempäälän Werstasta.

Hyvä työ -lahjoituksilla tuettiin pankin toimialueen yhdistyksiä yhteensä 20 000 eurolla, joka jaettiin yhdistyksen toiminnan koko ja rahallisen tuen tarve huomioiden. Yli 70 Hyvä työ -hakemuksen joukosta lahjoituskohteet valittiin yhdessä OP Tampereen edustajiston ja hallinnon kanssa.

  • Arvokas vanhuus, Arva ry, 7 000 e: Hoivakodeissa asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen mm. juhlien ja retkien merkeissä
  • Luonto-Liiton Hämeen piiri, Ekokipinä -hanke, 5 000 e: Nuorten ympäristötoiminnan tukeminen ja nuorisotyön ympäristökasvatusosaamisen kehittäminen
  • Silta-Valmennusyhdistys ry, 4 000 e: Haastavassa elämäntilanteessa oleville nuorille suunnatun, toiminnallista kuntoutusta tarjoavan Silta Gym -monialaliikuntakeskuksen liikuntavälineiden uusiminen
  • Tampereen vanhemmat ry, 3 000 e: Kiusaamisen vastainen työ ja koulurauhan edistäminen tamperelaisten lasten ja nuorten parissa, erityisesti kouluissa vapaaehtoisten aikuisten tuella
  • Lempäälän Werstas - Lembois Werkstad ry, 1 000 e: Nuorten mopo- ja moottoripajan tarvehankinnat

Lisää Hyvä työ -lahjoituksista sekä lahjoituksen saaneista Arvokas vanhuus Arva ry:stä ja Luonto-Liiton Hämeen piirin Ekokipinä-hankkeesta voit lukea OP Mediasta.