Nimityksiä OP Tampereessa

OP Tampereen varallisuudenhoidon liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty KTM, eMBA Jani Eenola (s. 1979). Hän aloittaa uudessa tehtävässään 5. toukokuuta 2020.

Eenola siirtyy tehtävään Kalannin Säästöpankin toimitusjohtajan tehtävästä, jota ennen hän toimi tamperelaisen Aito Säästöpankin liiketoimintajohtajana vuodesta 2010 lähtien.

Pankin strategisten painopistealueiden tavoitteiden - paras asiakaskokemus ja enemmän hyötyä omistaja-asiakkaille - varmistamiseksi pankinjohtaja Minna Palmi (s. 1961) on nimitetty 1.1.2020 alkaen myyntijohtajaksi vastuualueenaan asiakaskokemus ja asiakashyöty. Palmilla on laaja osaaminen ja kokemus pankkiliiketoiminnasta, ja hän on toiminut pankissa useassa eri johtotehtävässä ja myynnin johdossa.

YTM Tarja Sara (s. 1974) on nimitetty 1.1.2020 alkaen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan ihmiset ja kulttuuri, vastuullisuus, viestintä ja markkinointi. Saralla on viestinnän ja markkinoinnin lisäksi vuosien kokemus henkilöstön kehitystehtävistä ja johtoryhmätyöskentelystä. Hän on toiminut OP Tampereessa markkinointi- ja viestintäpäällikkönä.

OP Tampereen johtoryhmään kuuluvat 1.1.2020 alkaen toimitusjohtaja, varatuomari ja eMBA Jani Vilpposen, Tarja Saran ja Jani Eenolan (5.5. alk.) lisäksi liiketoimintajohtaja, varatuomari ja eMBA Kari Lepistö vastuualueenaan yritys- ja yhteisöasiakkuudet sekä yritysliiketoiminta, liiketoimintajohtaja Kirsi Välimäki vastuualueenaan henkilöasiakasliiketoiminta sekä riskienhallintajohtaja, varatuomari Tiina Sahamies. Lepistö toimii myös toimitusjohtajan sijaisena.

Pankin strategista johtamista tukee ohjausryhmä, johon kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi hallintojohtaja Jari Pimiä, myyntijohtaja Minna Palmi, OP Koti Pirkanmaan toimitusjohtaja Timo Voutilainen sekä henkilökunnan edustajana lakimies Mikko Rantanen. Strateginen ohjausryhmä kokoontuu kuukausittain tarkastelemaan pankin strategian toteutumista sekä tekee tarvittaessa muutoksia ja painotuksia strategian toteutussuunnitelmaan. Henkilöstön edustaja toimii täysivaltaisena ohjausryhmän jäsenenä, ja hänet valitaan tehtävään aina vuodeksi kerrallaan.

- Uusi organisaatio vastaa strategiamme mukaisiin kehitystarpeisiin. Meillä on erinomainen yhteishenki ja hyviä tuloksia, joiden varaan on hyvä rakentaa onnistumisia. Tavoitteenamme on pärjätä jatkossakin erinomaisesti ja toimia aikaisempaa ketterämmin ja virtaviivaisemmin, toimitusjohtaja Jani Vilpponen kertoo.