Sulautuneen OP Kurun lopputilityskokous omistaja-asiakkailleen

Sulautuneen Kurun Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan lopputilikokoukseen, joka pidetään 21.10.2021 klo 18.00 osoitteessa Kauppatie 11, 34300 KURU.

Kokousosallistumisen tavat ja ilmoittautuminen

Pankin hallitus on 25.08.2021 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset, jotka perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta eräistä yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin (L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki):

  • Hallitus on asettanut määräpäivän 14.10.2021, johon mennessä omistaja-asiakkaan on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana.
  • Hallitus on päättänyt sallia valtakirjalla kokoukseen osallistumisen siten, että yksi asiamies voi edustaa enintään kolmea (3) omistaja-asiakasta.

Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien omistaja-asiakkaiden yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään 1/10:a kokouksessa edustettujen omistaja-asiakkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, ilmoitathan osallistumisestasi osuuspankille viimeistään 14.10.2021 osoitteeseen TampereenSOpKuru@op.fi.  Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Jos haluat osallistua kokoukseen valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 14.10.2021 osoitteeseen TampereSOKuru@op.fi. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli sitä ei ole toimitettu sähköpostitse.

Ethän osallistu kokoukseen kokouspaikalla, mikäli sinulla on lieviäkin flunssan oireita. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää terveysturvallisesti ja viranomaisten hygieniaa ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Esitetään Kurun Osuuspankin lopputilitys ajalta 1.1.–31.8.2021. Lopputilitys käsittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta.
  2. Päätetään lopputilityksen vahvistamisesta.
  3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Kokousasiakirjat

Lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat nähtävinä 7.10.2021 alkaen sulautumisessa vastaanottavan Tampereen Seudun Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Hämeenkatu 12, 33100 TAMPERE ja Kurun konttorissa, Kauppatie 11, 34300 KURU. Lisäksi asiakirjat ovat nähtävinä Tampereen Seudun Osuuspankin internetsivuilla.

 

Ylöjärvi, 29.09.2021

SULAUTUNUT KURUN OSUUSPANKKI

Hallitus