Myrskyjen ja tulvien aiheuttamat vahingot selvässä kasvussa

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat poikkeukselliset luonnonilmiöt kuten myrskyt ja tulvat näkyvät selvästi Pohjola Vakuutuksen tilastoissa luonnonilmiövahinkojen määrän kuin korvaussumman kasvussa. Vakuutuksen tilastojen mukaan viimeisen kahden vuoden aikana luonnonilmiövahinkojen määrä on kasvanut yli 30 %.  
 
Pirkanmaalla on sattunut viimeisen kymmenen vuoden aikana maakunnista neljänneksi eniten koti- ja huvilavakuutuksiin kohdistuneita luonnonilmiövahinkoja. Yhtenä syynä tähän on alueen lukuisat järvet, joiden rannoilla sijaitsee paljon vakuutettuja huviloita ja omakotitaloja.
 
– Pirkanmaalla sattuneista luonnonilmiövahingoista 28,8 % on huviloilla sattuneita luonnonilmiövahinkoja, Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Olli Lehtilä kertoo vieraillessaan Tampereella perjantaina 19.11.
 
Henkilöasiakkaiden kotivakuutuksista maksetuista korvauksista noin 5 % on luonnonilmiöiden aiheuttamia korvauksia. Lähes 90 % luonnonilmiöiden aiheuttamista vahinkokappaleista johtuu myrskytuulesta ja sen aiheuttamista tuhoista omaisuudelle. Suomalaiset ovat vakuuttaneet omaisuutensa ja kotinsa melko hyvin, mutta esimerkiksi Keski-Euroopan tulvien vahingoista jopa 20 miljardia oli vailla vakuutussuojaa.  
 
Vaikka kiinnostus oman terveyden vakuuttamiseen on kasvanut, edelleen vain 24 %:lla suomalaisista on sairauskuluvakuutus*. Vuodesta 2020 lähtien Pohjola Vakuutuksen tilastoissa nähdään niin sairauskulu- kuin tapaturmavakuutuksissa kuitenkin noin 2 % kannan kasvu. Kasvua nähdään erityisesti isoissa kaupungeissa.
 
– Tampereella sairauskuluvakuutusta on hankittu kuluvan vuoden aikana neljänneksi eniten, ja kasvua on ollut peräti 4,6 %. OP Tampereen henkilöasiakkaista jo lähes joka neljännellä on jokin sairauksien hoitoon liittyvä vakuutus Pohjola Vakuutuksessa. Henkilövakuuttamisessa onkin nähtävissä kasvua sekä vuonna 2020 että 2021, kertoo Lehtilä.
 
Koronan myötä lisääntynyt etätyö kasvattaa tapaturmien mahdollisuutta kotona, ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi on tärkeää varautua myös vapaa-ajan tapaturmat kattavalla vakuutuksella. Arviolta noin 50–60 % suomalaisista on vakuuttanut itsensä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella tai sairauskuluvakuutuksella. Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan yrityksistä vain noin puolet on ottanut laajasti etätyön kattavan vakuutuksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen rinnalle.
 
Matkavakuutuksissa reilua kasvua
 
Matkailun piristyessä matkavakuutusten myynnissä on nähtävissä kasvua. Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan matkavakuutusten myynti laski korona-aikana jopa noin 75 %, mutta tämän vuoden keväästä lähtien kysyntä on kasvanut. Pirkanmaalla myynti kasvoi syys-lokakuussa jopa 81 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.
 
OP Tampereen omistaja-asiakkaat maksoivat vakuutusmaksuja 5 miljoonalla eurolla 
 
Yhteisiä asiakkaita OP Tampereella ja Pohjola Vakuutuksella oli syyskuun lopussa 108 671. OP Tampereen omistaja-asiakkaille pankki maksoi OP-bonuksia tammi-syyskuussa 6,7 miljoonaa euroa ja muut OP Ryhmän yhtiöt 2,2 miljoonaa euroa, eli yhteensä omistaja-asiakkaat saivat bonuksia 8,8 miljoonaa euroa alkuvuoden aikana. 
 
– OP Tampereen omistaja-asiakkaat maksoivat tammi-syyskuussa OP-bonuksilla Pohjola Vakuutuksen vakuutusmaksuja 5,0 miljoonalla eurolla. Laajasti palvelunsa keskittäneet asiakkaat hyötyvät eniten, kertoo OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen.
 
Pankki- ja vakuutuspalvelut saman katon alta henkilö- ja yritysasiakkaille
 
OP Tampere tarjoaa saman katon alta pankki- ja vakuutuspalvelut niin henkilöasiakkaille sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille. 
 
- Useimpia pankki- ja vakuutusasioita voi hoitaa myös verkkopalvelussa sekä OP-mobiilissa asiakkaan aikaa ja vaivaa säästäen. OP-mobiilissa ja OP-yritysmobiilissa pankki- ja vakuutusasioiden hoitaminen sujuu kätevästi ajasta ja paikasta riippumatta. OP Tampereen asiakkaista yli 70 000 käyttää OP-mobiilia aktiivisesti ja määrä on edelleen kovassa kasvussa. Tänä vuonna erityisesti yritysasiakkaille suunnatussa OP-yritysmobiilissa kasvu on ollut kovaa, Vilpponen kertoo.
 
– OP-mobiilissa voi asioida myös Pohjola Vakuutuksen kanssa. Pohjola Vahinkoapu on kätevä tilanteissa, kun käy jokin vahinko ja tarvitsee neuvoa vahingon hoitamiseen ja vahinkoilmoituksen tekemiseen, jonka voi myös täyttää suoraan sovelluksessa. Uudistuksen myötä vakuutusasioita voi hoitaa myös muiden pankkien tunnuksilla, Pohjola Vakuutuksen myyntijohtaja Petteri Laurila lisää. 
 
 
Yhä useampi henkilöasiakas löytää tarvitsemansa vakuutustuotteen OP-mobiili-sovelluksen avulla
 
Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan henkilöasiakkaiden kokonaisvakuutusmyynnistä 23 % on tänä vuonna tapahtunut verkossa. Pohjola Vakuutuksen tämän vuoden lokakuun tilastojen mukaan 50 % verkossa tehdyistä vakuutusostoista tehtiin matkapuhelimella. Jos tableteilla tehdyt ostot lasketaan mukaan, nousee osuus 52 %:iin. Vuoden 2020 vastaavaan aikaan 44 % ostoista tehtiin matkapuhelimella. 
 
 
Lisätiedot:      Olli Lehtilä, toimitusjohtaja, Pohjola Vakuutus, puh. 010 252 6101
Jani Vilpponen, toimitusjohtaja, OP Tampere, puh. 010 254 6202
Petteri Laurila, myyntijohtaja, Pohjola Vakuutus, puh. 010 253 0962
 
 
OP Tampere on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Olemme täyden palvelun pankki, ja tarjoamme ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuuden helposti saman katon alta. Perustehtävämme on luoda vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. Arvopohjamme muodostavat vastuullisuus, ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen. OP Koti Pirkanmaa on OP Tampereen tytäryhtiö. Palvelemme asiakkaitamme noin 300 asiantuntijan voimin. Asiakasliiketoimintamme on yli 9 miljardia euroa.
 
Pohjola Vakuutus on Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jolla on yhteensä 2,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta. Se tarjoaa kattavat vahinkovakuuttamisen palvelut niin henkilö-, yritys-, kuin yhteisöasiakkaille. Pohjola Vakuutus on osa OP Ryhmää, joka on Suomen suurin finanssiryhmä.
 
*Lähde: Finanssiala ry:n (FA) Vakuutustutkimus. Finanssiala ry:n tilaama Vakuutustutkimus on seurantatutkimus, jolla on tutkittu suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin säännöllisesti koko 2000-luvun ajan. Tämänkertaisen tutkimuksen on toteuttanut Norstat Finland Oy. Tutkimus tehtiin PaneeliNet online tutkimuspaneelissa 23. – 29.4.2020. Vastaajina oli 1000 iältään 18–79-vuotiasta mannersuomalaista. Otos on valtakunnallisesti edustava.