OP Kurun ja OP Tampereen yhdistymishanke etenee

Kurun Osuuspankin (OP Kuru) ja Tampereen Seudun Osuuspankin (OP Tampere) hallitukset ovat allekirjoittaneet tänään torstaina 29.10.2020 sulautumissuunnitelman. Jos OP Kurun Osuuskunnan kokous ja OP Tampereen edustajisto hyväksyvät hallituksien esitykset kokouksissaan 23.3.2021, pankit sulautuvat 1. syyskuuta 2021.

Molemmilla pankeilla on yhteinen, selkeä tahto vahvistaa alueen elinvoimaa sekä niin lähellä kuin kauempanakin asuvien omistaja-asiakkaiden palveluita. Asiakaskäyttäytymisen muutos sekä pankkialan uudenlainen kilpailu ja sääntely vaativat yhä parempaa palvelukykyä ja tehokkuutta. Yhdistymisellä haluttaisiin lisätä pankkien kykyä tarjota asiakkailleen edulliset ja monipuoliset palvelut nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

- Olemme syksyn aikana järjestäneet eri sidosryhmiemme kanssa keskustelutilaisuuksia. Yhdistymissuunnitelma on nähty keskusteluissa myönteisenä asiana ja tilaisuudet ovat vahvistaneet näkemystämme, että suunnitelma on kannatettava, kertovat OP Kurun hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ojanen ja OP Kurun toimitusjohtaja Marja-Leena Siuro.

Keskustelutilaisuuksia järjestetään lisää eri sidosryhmille loppuvuoden aikana.

Lisätiedot:
OP Kuru                                                    
hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ojanen, p. 050 542 0734
toimitusjohtaja Marja-Leena Siuro, p. 040 840 8262       
                      
OP Tampere
hallituksen puheenjohtaja Markku Sotarauta, p. 040 523 3517
toimitusjohtaja Jani Vilpponen, p. 050 339 8022