Kasvu jatkui sekä yritys- että henkilöasiakkuuksissa

OP Tampere on saanut viimeisen 12 kk aikana uusia asiakkaita lähes 7 000. Omistaja-asiakkaita on nyt yli 107 500. Pankkitoiminnan murros näkyy asiakaskäyttäytymisessä; asiakkaistamme lähes 8 000 on ottanut OP-mobiilin aktiiviseen käyttöön tämän vuoden aikana ja käyttäjiä on nyt noin 60 000. Yli 90 % heistä käyttää OP-mobiilia vähintään joka kolmas päivä.

Tampereen Seudun Osuuspankin (OP Tampere) alkuvuoden liikevoitto kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 1,7 % ja oli 30 miljoonaa euroa. Omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia 10,0 miljoonaa euroa. Yritys – ja yhteisöluottokanta kasvoi edelleen vahvasti, yli 33 % vuoden takaiseen verrattuna. Asuntoluottokanta kasvoi 12 kk aikana 4,5 %.

 • Asiakasliiketoiminnan (8,66 miljardia euroa) 12 kk kasvu oli 8,2 %, 653 miljoonaa euroa.
  • Asiakasvarat kasvoivat 5,8 % vuoden takaiseen verrattuna, 255 miljoonaa euroa
  • Rahoitustoiminta kasvoi 11,2 % vuoden takaiseen verrattuna, 397 miljoonaa euroa
 • Vakavaraisuus säilyi vahvana ja oli 28,9 %
 • Tammi-syyskuussa pankki on saanut uusia asiakkaita 6 948 ja omistaja-asiakkaita 4 984.
 • OP Tampereen omistaja-asiakkaita on yli 107 500
 • Ainutlaatuinen vakuutus- ja pankkitoiminta yhdessä kiinnostavat: yhteisten asiakkaiden määrä 106 600
 • OP Tampereen toimitusjohtajana aloitti syyskuun alusta Jani Vilpponen ​
 • OP Koti Pirkanmaan toimitusjohtajana aloitti elokuussa Timo Voutilainen
 • OP Koti Pirkanmaa liiketoiminnan tulokset ovat viime vuotta vastaavalla tasolla.

Yritysten rahoittaminen jatkoi kasvuaan

Yritys- ja yhteisöluottojen kasvu on ollut ennätysmäistä. Uusia luottoja nostettiin 77,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin, kasvua 165,9 miljoonaa euroa. Luottokanta on kasvanut vuodessa 33,4 % eli 276 miljoonaa euroa. Nousun odotetaan tasaantuvan loppuvuotta kohden ja ensi vuonna, kun asuntojen uudistuotannon odotetaan vähentyvän. Yritys- ja yhteisöjen talletuskanta on vuoden aikana pysynyt suunnilleen samalla tasolla kasvun ollessa 0,5 % ja talletusten määrän ollessa nyt 761 miljoonaa euroa.

- OP Tampereen perustehtävänä on edistää alueellista elinvoimaisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia. Vahvana paikallisena toimijana olemme pystyneet vastaamaan alueelliseen rahoituksen kasvun tarpeeseen, kertoo OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen.

Erinomainen asiakaskokemus yhtenä kilpailuvalttina

Talletukset kasvoivat vuodessa 6,9 %, 2 900 miljoonaan euroon.  Uusia asuntoluottoja nostettiin 10,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin, ja asuntoluottokanta kasvoi 12 kk aikana 102 miljoonaa euroa eli 4,5 %. Oma asunto on edelleen nuorten haaveena, sillä tänä vuonna ASP-tilejä on avattu n. 20 % viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Samassa suhteessa on myös kasvanut ASP- tileillä olevat varat.

- Kasvumme kertoo siitä, että olemme onnistuneet vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja asiakaspalvelumme on hyvällä tasolla. Tutkimusten mukaan asiakaskokemus on jo pääosin erinomaisella tasolla, sillä NPS-lukumme* on 70:n tasoa. Pohdimme kuitenkin jatkuvasti asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa, miten voimme edelleen kehittyä, Vilpponen toteaa.

OP-bonuksia maksettiin syyskuun lopussa 84 500:lle OP Tampereen omistaja-asiakasta, mikä on 3 448 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia 10,0 miljoonaa euroa. OP Tampere maksoi OP-bonusasiakkaille 7,8 miljoonaa euroa ja muut OP Ryhmän yhtiöt 2,2 miljoonaa euroa.

Varallisuudenhoidossa asiakkaat etsivät edelleen vaihtoehtoisia sijoituskohteita osake- ja korkosijoituksille ja mm. OP-Palvelukiinteistöt - erikoissijoitusrahasto on saanut hyvin uusia osuudenomistajia. Rahastolle on valmistumassa vielä tänä vuonna useita kohteita, joista mm. Tampereelle ikäihmisten palvelukodit Ranta-Tampellaan ja Niemenrantaan. Rakennusvaiheessa olevan rahaston tuotto sijoittajalle tammi-syyskuussa 2019 on ollut 6,90 % kulujen jälkeen.

OP Koti Pirkanmaa Oy LKV: asuntomarkkinat toistaiseksi vakaat

Tampereen ja ympäristökuntien alueella tammi – syyskuussa 2019 tehtiin välittäjien toimesta 5 373 kerros-, rivi- ja omakotitalo kauppaa.

Uudisasuntoja myytiin 73 kpl vähemmän ja käytettyjä myytiin 187 kpl enemmän kuin edellisenä vuonna, joten asuntokauppaa tehtiin 114 kpl enemmän kuin edellisenä vuonna. Uudiskauppojen vähentyminen johtuu rakentamisen vähentymisestä ja siksi asiakkaat ovat siirtyneet ostamaan hyväkuntoisia käytettyjä asuntoja.

Käytettyjen kerrostalojen neliöhinnat nousivat seurantajaksolla 6,6% ja rivitalojen 3,8% Hintojen nousu on ollut maltillista. Rakennuslupien määrän lasku ja uusien kohteiden aloitusten vähentyminen voi nostaa käytettyjen asuntojen hintoja. Samalla vielä korot ovat matalalla ja näin omistusasuminen on hyvä vaihtoehto.

Asuntomarkkinoiden ennakoidaan pysyvän alkuvuoden kaltaisena. Pienet asunnot menevät edelleen sijoittajille. Myös kalleimmissa asunnoissa kauppa on käynyt hyvin ja yli 500 000 euron asuntokauppoja tehdään säännöllisesti. Asuntokaupassa ratkaisevassa asemassa on tarjonnan määrä. Uudiskohteiden vähentymisen myötä saattaa tulla pulaa jostain kokoluokan asunnoista.

OP Koti Pirkanmaan vuosi on ollut viime vuoden kaltainen niin tuottojen, tehtyjen kauppojen kuin tuloksen osalta. Asuntojen myynti kuin vuokraustoiminta, sekä toimitilojen välitys on ollut hyvää liiketoimintaa. OP Koti Pirkanmaa on OP Tampereen tytäryhtiö.

 

*NPS= Net Promoter Score, suositteluindeksi

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Jani Vilpponen, OP Tampere, puh. 050 339 8022

toimitusjohtaja Timo Voutilainen, OP Koti Pirkanmaa, puh. 050 568 8424