Asiakkaat suojaavat lainojaan ja sijoittavat varojaan ennätyksellisen paljon

Tampereen Seudun Osuuspankin (OP Tampere) liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 22,0 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 22,1 milj. euroa). Liikevoitto väheni vuotta aiemmasta 0,1 miljoonaa euroa eli 0,5 %. Korkokate oli 22,6 miljoonaa euroa (21,1) ja se kasvoi 6,9 % eli 1,5 miljoonaa euroa. Palkkiotuottoja kertyi 15,2 miljoonaa euroa (14,2), mikä on 1,1 miljoonaa euroa (7,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

- Kasvoimme vahvasti kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja edistimme perustehtävämme mukaisesti omistaja-asiakkaidemme ja Pirkanmaan kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tukeaksemme paikallista tutkimusta ja osaamista, olemme mukana OP Ryhmän 1,8 miljoonan euron lahjoituksessa suomalaisille yliopistoille, josta Tampereen yliopiston osuus on 120 000 euroa. Asiakkaiden kiinnostus säästämiseen ja sijoittamiseen on pysynyt korkealla. Maailman epävarmuustekijät näkyvät hieman rahoituksen kysynnän vähentymisenä ja erilaisten suojaustuotteiden ja vakuutusten kysynnän kasvuna. Tampereen talousalueen vetovoimaisuus kuitenkin pitää kasvua yllä Pirkanmaalla, kertoo OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen.
 
Rahoitustoiminta (luotot omasta taseesta ja välitetyt luotot) oli kesäkuun lopussa 4 424 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminta kasvoi vuodessa 4,9 %. Yhteensä uusia luottoja nostettiin 530,7 miljoonaa euroa eli 12,1 % enemmän vuoden takaiseen verrattuna.  
Uusia asuntoluottoja nostettiin 9,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 115 miljoonaa euroa eli 4,7 %.
Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 20,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Yritys- ja yhteisöluottokanta kasvoi vuodessa 133 miljoonaa euroa eli 10,3 %.
Asiakasvarat (talletukset, vakuutussäästöt, rahastot, tuotto-osuudet ja indeksilainat) olivat kesäkuun lopussa 5 660 miljoonaa euroa. Kasvua vuodessa 163 miljoonaa euroa eli 3,0 %. 
Talletukset kasvoivat vuodessa 152 miljoonaa euroa eli 4,4 % 3 583 miljoonaan euroon. 
Rahastosijoitukset ovat kasvaneet vuodessa 80 miljoonaa euroa eli 11,7 %.
Omistaja-asiakkaita oli kesäkuun lopussa 114 195, mikä on 1 212 enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia omistaja-asiakkaita pankki on saanut tammi-kesäkuussa 1 926.
Pankki maksoi OP-bonusasiakkaille 4,5 miljoonaa euroa (4,3) ja muut OP Ryhmän yhtiöt 1,5 miljoonaa euroa (1,4), eli yhteensä omistaja-asiakkaat saivat bonuksia 6,1 miljoonaa euroa (5,7). 
Asiakaskokemusta mittaava NPS oli 76. 
Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 29,7 % (27,9 %). 
Järjestämättömät saamiset olivat kesäkuun lopussa 64,6 miljoonaa euroa (53,9), joista yli 90 päivää erääntyneiden saamisten määrä oli 7,7 miljoonaa euroa (8,6). Järjestämättömät saamiset olivat edelleen alhaiset 1,36 % vastuista.
OP Ryhmä juhlistaa 120-vuotista taivaltaan nostamalla omistaja-asiakkaidensa Tuotto-osuuksien tuottotavoitetta 1,20 prosenttiyksiköllä. Lisäkoron myötä Tuotto-osuuden tuottotavoite on vuonna 2022 yhteensä 4,45 %. 
 
Asuntoluottokanta kasvussa – asiakkaat löytäneet tarpeitaan vastaavia asuntoja 
Uusia asuntoluottoja nostettiin 9,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 115 miljoonaa euroa eli 4,7 %. 
 
- Asuntoluottojen 12 kuukauden kasvuun vaikuttaa patoutuneen kysynnän purkautuminen: asiakkaamme ovat löytäneet tarpeitaan vastaavia asuntoja. Kiinnostus vapaa-ajan asuntojen ostamiseen on edelleen normaalia runsaampaa, kertoo henkilöasiakaspankkiliiketoiminnan johtaja Kirsi Välimäki.
 
Lainanhoitojoustojen eli esimerkiksi asuntolainojen lyhennysvapaiden määrä on pysynyt normaalitasolla. Asuntolainan korkosuojauksen on edelleen ottanut lähes 50 % asiakkaista, lainaturvavakuutuksen noin joka viides. 
 
- Asuntolaina-asiakkaamme ovat pystyneet hoitamaan luottonsa taloudellisista haasteista huolimatta: järjestämättömien luottojen osuus on maltillinen. Tämä kertonee asiakkaan maksukykyyn nähden oikein mitoitetusta asuntoluoton määrästä, kertoo Välimäki.
 
Taloyhtiörahoitus edelleen korkealla tasolla
 
Yritys- ja yhteisöluottokannan 12 kuukauden kasvu oli 10,3 % eli 133 miljoonaa euroa. Kasvua on ylläpitänyt asuntotuotanto, vaikka uudet taloyhtiöiden lainatarjouspyynnöt ovat vähentyneet. Epävarmuus tulevaisuudesta vaikuttaa yritysten investointihalukkuuteen. Yritysluottokannan hyvää kasvua onkin ylläpitänyt erityisesti taloyhtiörahoitus, jossa luottoja on alkuvuoden aikana nostettu 33,6 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Varsinaisten yritysten luottojen osalta nostettujen luottojen määrää nosti muutama suuri yrityskaupparahoitus, vaikka investoinnit olivat edelleen vähäisiä. Luottoja nostettiin 3,8 % vähemmän kuin edellisvuonna. 
 
Korkojen nousuodotukset ovat herättäneet yritykset ja taloyhtiöt varautumaan korkosuojauksilla. Varsinaisilla yrityksillä suojaustaso on 30 % ja taloyhtiöillä vain hieman yli 10 %. 
 
- Vaikka taloyhtiöiden suojaukset ovat kasvaneet alkuvuonna merkittävästi, ovat suojaustasot edelleen taloyhtiöiden osalta selkeästi matalammat kuin varsinaisilla yrityksillä. Uusiin taloyhtiölainoihin otetaan suojaus entistä useammin, jolloin korkojen nousu ei suoraan vaikuta vastikkeisiin, kommentoi yritys- ja yhteisöasiakasliiketoiminnan johtaja Kari Lepistö.
 
Sijoittaminen edelleen kasvussa
 
OP Tampere on edelleen vahvistanut asemaansa varallisuudenhoidon kärkitoimijana toimialueellaan. Asiakasvarat ovat kasvaneet vuodessa 163 miljoonaa euroa 5,7 miljardiin euroon. Erityisesti rahastosijoitukset ovat kasvaneet vahvasti vuodessa 11,7 %.
 
- Tämän vuoden alun markkinoiden myllerryksissä on ollut hienoa huomata, että sijoittajat ovat oppineet toimimaan pitkäjännitteisesti. Ajallisen hajauttamisen merkitys korostuu nyt entistäkin enemmän, ja parhaaseen tulokseen pääsee toimimalla oman sijoitussuunnitelman mukaan säännöllisesti sijoituksia lisäten, kommentoi varallisuudenhoidon liiketoimintajohtaja Jani Eenola.
 
Pankin vakavaraisuutta vahvistaviin Tuotto-osuuksiin omistaja-asiakkaat ovat sijoittaneet jo 218,3 miljoonalla eurolla. Kesäkuussa 2022 Tuotto-osuuksille maksettiin vuodelta 2021 korkoa 3,25 % (6,6 miljoonaa euroa).
 
OP Koti Pirkanmaa: Asuntomarkkinat ovat normalisoitumassa
 
Tammi-kesäkuussa Tampereen seudulla kerrostaloista, rivitaloista ja omakotitaloista on tehty asuntokauppoja 18 % vähemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. Vanhojen asuntojen kauppaa on tehty 13 % ja uusien asuntojen kauppaa 40 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vuoden 2021 tammi-kesäkuu oli poikkeuksellisen vilkas, joten alkuvuoden 2022 kauppamäärät ovat olleet edelleen korkealla tasolla.
 
Omakotitalokauppoja on tehty tammi-kesäkuussa 28 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Omakotitalojen kauppaa jarruttaa edelleen tarjonnan puute, vaikka määrä on lähtenyt hienoiseen nousuun alkuvuonna. Hinnat ovat tarjonnan puutteesta huolimatta säilyneet samalla tasolla kuin viime vuonna, mutta voimakas hinnannousu on pysähtynyt. Omakotitalot maksoivat Tampereen seudulla vuonna 2019 keskimäärin 267 000 euroa, ja vuonna 2022 ne ovat maksaneet 316 000 euroa. Hinnat ovat nousseet 18 % vuodesta 2019 vuoteen 2022. Inflaatio ja rakennuskustannusten kasvu tuo hinnoille nousupaineita tulevaisuudessa.
 
Koronapandemian ja lisääntyneiden etätöiden vuoksi tilaa kaivataan asuntoihin enemmän eikä asunnon sijaintia valita enää niin paljon työpaikan sijainnin perusteella. 
 
- Tärkeintä on olla toimivien arjen palveluiden äärellä, mutta tämä vaatimus sallii ostaa kodin pidemmän etäisyyden päästä kasvukeskusten ytimistä. Tämä näkyy Tampereen ympäristökuntien vilkastuneena omakotitalojen kysyntänä, kertoo OP Koti Pirkanmaan toimitusjohtaja Timo Voutilainen.
 
Kerrostaloyksiöiden kauppoja on tehty tämän vuoden tammi-kesäkuussa 31 % vähemmän kuin vuoden 2021 vastaavaan aikaan. Yksiöiden neliöhinnat ovat laskeneet 3,5 % viime vuoteen verrattuna. Asunnon kokonaishinnan arvo on laskenut vain 0,2 % ollen 128 740 euroa alkuvuonna 2022. Tämä kertoo siitä, että vuonna 2022 on myyty hieman isompia yksiöitä kuin vuonna 2021. 
 
- Asuntojen vuokraaminen hankaloitui alun perin koronapandemian vuoksi. Nyt inflaation, korkojen nousun sekä koronapandemian jäljiltä vähentyneen vuokrakysynnän vuoksi osa sijoittajista on päättänyt myydä sijoitusasuntonsa, jatkaa Voutilainen.
 
Pohjola Vakuutus: vahinkojen ja maksettujen korvausten määrä kasvanut selvästi viime vuoteen verrattuna
 
Vuoden 2022 tammi-kesäkuussa Pohjola Vakuutuksen maksamien korvausten määrä Pirkanmaalla oli 53 miljoonaa euroa, mikä on noin 44 % enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Sekä vahinkojen että maksettujen korvausten määrä on noussut pandemiaa edeltävälle tasolle niin henkilö-, ajoneuvo- kuin omaisuusvakuutuksissa.
 
- Koronapandemian myötä syntynyt hoitovelka näkyy nyt lääkäri- ja hoitolaitoskäyntien vilkastumisena. Pirkanmaalla Pohjola Vakuutuksen henkilövakuutuksista korvattiin tammi-kesäkuun aikana yhteensä reilun 13 miljoonan euron edestä vahinkoja, myyntijohtaja Juho Laine kertoo. 
 
Ajoneuvovahinkojen määrä on ollut valtakunnallisesti korkea koko alkuvuoden ajan lumisen ja pitkän talven sekä liukkaiden kelien johdosta. Pirkanmaalla ajoneuvovahinkojen määrässä ei näy samaa trendiä, vaan korvauksia maksettiin saman verran kuin edellisenä vuonna samaan aikaan, eli noin 14 miljoonaa euroa. Sen sijaan omaisuusvahingoista maksettiin korvauksia 25 miljoonaa euroa, mikä on noin 16 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Omaisuusvahingoista korvattiin alkuvuonna poikkeuksellinen määrä suurvahinkoja.
 
Matkustamisen elpyminen näkyy niin vakuutusten myynnissä kuin vahinkotilastoissa
 
Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan matkavakuutusten myynti putosi korona-aikana jopa noin 75 %. Vuoden 2022 toukokuussa matkavakuutuksia myytiin kuitenkin yhtä paljon kuin vuoden 2019 toukokuussa ja jatkuvia matkavakuutuksia lähes kolminkertainen määrä toukokuuhun 2021 verrattuna. Matkustamisen elpymisestä kertovat myös vahinkotilastot.
 
- Matkavakuutuskorvausten määrä kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuun aikana 6 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Korvausmäärät ovat kuitenkin selkeästi pandemiaa edeltävää tasoa alempana, kertoo Laine. 
 
Vahinkoja tapahtuu eniten Suomessa ja ulkomailla suomalaisten suosimissa maissa Espanjassa, Thaimaassa ja Kreikassa.
 
Pankin omistaja-asiakkaat maksoivat tammi-kesäkuussa OP-bonuksilla pankkipalveluja 3,3 miljoonalla eurolla ja Pohjola Vakuutuksen vahinkovakuutusmaksuja 3,3 miljoonalla eurolla. Yhteisiä asiakkaita OP Tampereella ja Pohjola Vakuutuksella oli kesäkuun lopussa 109 695, mikä on 1 012 enemmän kuin vuotta aiemmin.
 
Lisätiedot: toimitusjohtaja Jani Vilpponen, OP Tampere, puh. 050 339 8022
                 toimitusjohtaja Timo Voutilainen, OP Koti Pirkanmaa, puh. 050 568 8424
                 myyntijohtaja Juho Laine, Pohjola Vakuutus, Keskinen alue, puh. 050 374 6437
Liitteet:    tulos ja tase OP Tampere 1.1.–30.6.2022
 
OP Tampere on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Olemme täyden palvelun pankki, ja tarjoamme ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuuden helposti saman katon alta. Perustehtävämme on luoda vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. Arvopohjamme muodostavat vastuullisuus, ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen. OP Koti Pirkanmaa on OP Tampereen tytäryhtiö. Palvelemme asiakkaitamme noin 300 asiantuntijan voimin. Asiakasliiketoimintamme on yli 10 miljardia euroa. OP Tampereen omistaja-asiakkaita on yli 114 000 tuhatta.