OP Tampereen kasvu jatkui talouden epävarmuudesta huolimatta

Tampereen Seudun Osuuspankin (OP Tampere) liikevoitto oli tammi-syyskuussa 30,4 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 28,3). Liikevoitto kasvoi vuotta aiemmasta 2,1 miljoonaa euroa eli 7,3 %. Korkokate oli 36,6 miljoonaa euroa (31,9) ja se kasvoi 14,9 % eli 4,7 miljoonaa euroa. Palkkiotuottoja kertyi 28,6 miljoonaa euroa (27,2), mikä on 1,4 miljoonaa euroa (5,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

- Vahvana ja vakavaraisena pankkina pystymme tukemaan Tampereen seudun elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja vetovoimaisuutta. Tammi-syyskuun tuloksemme on erittäin vahva, vaikka epävarmuus on lisääntynyt Venäjän hyökkäyssodan johdosta. Yhdessä yli kaikkien aikojen -asiakaslupauksemme mukaisesti tuemme omistaja-asiakkaitamme korottamalla OP-bonuksia 30 %:lla vuodelle 2023. Heikentynyt taloustilanne näkyy asuntomarkkinoilla asuntolainojen kysynnän ja asuntokauppojen vähentymisenä. Tästä huolimatta sekä henkilö- että yritysasiakkaiden lainanhoitokyky säilyi katsauskaudella hyvänä eikä lyhennysvapaita haettu normaalia enempää. Pirkanmaalaiset kotitaloudet ovat jatkaneet myös aktiivisesti säännöllistä säästämistä ja sijoittamista, kertoo OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen.

 

 • Rahoitustoiminta (luotot omasta taseesta ja välitetyt luotot) oli syyskuun lopussa 4 495 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminta kasvoi vuodessa 5,5 %. Yhteensä uusia luottoja nostettiin 743,6 miljoonaa euroa eli 4,6 % enemmän vuoden takaiseen verrattuna.
 • Uusia asuntoluottoja nostettiin 3,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 112 miljoonaa euroa eli 4,5 %.
 • Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 11,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Yritys- ja yhteisöluottokanta (sis. välitetyt luotot) kasvoi vuodessa 117 miljoonaa euroa eli 8,8 %.
 • Asiakasvarat (talletukset, vakuutussäästöt, rahastot, tuotto-osuudet ja indeksilainat) olivat syyskuun lopussa 5 601 miljoonaa euroa, Kasvua vuodessa 39 miljoonaa euroa eli 0,7 %.
 • Talletukset kasvoivat vuodessa 129 miljoonaa euroa eli 3,7 % 3 585 miljoonaan euroon.
 • Rahastosijoitukset kasvoivat vuodessa 17 miljoonaa euroa eli 2,4 % markkina-arvojen muutokset huomioiden. OP-Rahastojen pääoman markkina-arvo oli syyskuun lopussa 724 miljoonaa euroa.
 • Omistaja-asiakkaita oli syyskuun lopussa 114 588, mikä on 1 321 enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Pankki maksoi OP-bonusasiakkaille tammi-syyskuussa 7,0 miljoonaa euroa, joka on 5,1 %, eli 337 000 euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Muut OP Ryhmän yhtiöt maksoivat bonuksia 2,3 miljoonaa euroa, eli yhteensä omistaja-asiakkaat saivat bonuksia 9,3 miljoonaa euroa.
 • Pankin omistaja-asiakkaat maksoivat tammi-syyskuussa OP-bonuksilla pankkipalveluja 4,6 miljoonalla eurolla ja Pohjola Vakuutuksen vahinkovakuutusmaksuja 5,1 miljoonalla eurolla.
 • OP Ryhmä korottaa vuodelta 2023 kertyviä OP-bonuksia omistaja-asiakkailleen 30 prosentilla. OP Tampereen omistaja-asiakkaille tämä tarkoittaisi yli 3 miljoonan euron lisäbonuksia.
 • Yhteisiä asiakkaita OP Tampereella ja Pohjola Vakuutuksella oli syyskuun lopussa 110 109, mikä on 1 438 enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Asiakaskokemusta mittaava NPS oli 75.
 • Digitaalisen pankkiasioinnin kasvu on ollut vakaata OP Ryhmässä ja OP Tampereessa. OP-mobiilissa käyntikertoja kertyi elokuussa koko OP Ryhmän tasolla ennätykselliset 48,8 miljoonaa.
 • Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde oli syyskuun lopussa 25,0 %, vuotta aiemmin 28,8 %. OP Ryhmä päätti 1.3.2022 ottaa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason, joka laski OP Tampereen CET1-vakavaraisuutta kolmannella vuosineljänneksellä.
 • Järjestämättömät saamiset olivat syyskuun lopussa 68,1 miljoonaa euroa, joista yli 90 päivää erääntyneiden saamisten määrä oli 8,0 miljoonaa euroa. Järjestämättömät saamiset olivat edelleen alhaiset, 1,45 % vastuista.

 

Asuntoluottoja suojataan korkojen nousua vastaan

Rahoitustoiminta oli syyskuun lopussa 4 495 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminta kasvoi vuodessa 5,5 %. Yhteensä uusia luottoja nostettiin 743,6 miljoonaa euroa eli 4,6 % enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Uusia asuntoluottoja nostettiin 3,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 112 miljoonaa euroa eli 4,5 %.

- Asiakkaiden kiinnostus hallita asumiskustannusten nousua näkyi eritoten uusien asuntoluottojen korkosuojausasteen kasvuna. Syyskuun lopussa kaikista OP Tampereen uusista asuntoluotoista 47 % on suojattu korkojen nousulta ja asuntolainojen viitekorkona käytetyin oli 12 kuukauden euribor. Tammi-syyskuussa henkilöasiakkailta tuli asuntolainojen lyhennysvapaahakemuksia noin 10 % enemmän edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvun taustalla ei ole vakavia maksukyvyn haasteita, vaan osa asiakkaista hakee lyhennysvapaata esimerkiksi perhevapaan ajalle, kertoo OP Tampereen henkilöasiakkaista vastaava liiketoimintajohtaja Kirsi Välimäki.

 

Säännölliseen sijoittamiseen ja säästämiseen luotetaan

OP Tampere on edelleen vahvistanut asemaansa varallisuudenhoidon kärkitoimijana toimialueellaan. Asiakasvarat ovat kasvaneet vuodessa 39 miljoonaa euroa, 5,6 miljardiin euroon. Talletukset kasvoivat vuodessa 129 miljoonaa euroa eli 3,7 % 3 585 miljoonaan euroon. Erityisesti rahastosijoitukset ovat kasvaneet positiivisesti 2,4 % markkina-arvojen muutokset huomioiden.

- Tämän vuoden laskumarkkinassa on ollut rohkaisevaa huomata, että sijoittajat ovat oppineet toimimaan entistä pitkäjännitteisemmin. Hätäisiltä sijoitusten myynneiltä on vältytty, ja sijoituksia on lisätty laskevin hinnoin säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain. Tästäkin laskumarkkinasta voittajina selviävät tavoitteellisesti sijoittavat ja säästävät, jotka toimivat tiukasti omaa sijoitussuunnitelmaansa noudattaen ja säännöllisesti sijoituksia lisäten, kommentoi OP Tampereen varallisuudenhoidon liiketoimintajohtaja Jani Eenola.

 

Talouden epävarmuus heijastuu yritysten investoinneissa

Yritys- ja yhteisöluottokanta on kasvanut vuodessa 8,8 % eli 117 miljoonaa euroa. Kasvua on pääosin ylläpitänyt asuntotuotanto ja taloyhtiöiden peruskorjauslainat, joiden luottokannan kasvu on vuodessa 11,5 %. Uusien kohteiden tarjouspyyntöjen määrät elpyivät hieman kesälomien jälkeen alkuvuoden määristä, mutta syksyn kuluessa ne ovat selkeästi vähentyneet.

Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin hyvän alkuvuoden siivittämänä 11,2 % eli 27,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Varsinaisten yritysten luottoja nostettiin syyskuun loppuun mennessä 18,6 % vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tulevaisuuden epävarmat näkymät vaikuttavat jo vähäisempänä investointihalukkuutena.

- Kustannusten nousu ei ole vielä lisännyt tarvetta lyhennyssuunnitelmien muutoksille, ja niiden määrä on ollut edelleen normaalilla vakiintuneella tasolla, kertoo OP Tampereen yritysasiakkaista vastaava liiketoimintajohtaja Kari Lepistö.

 

Omistaja-asiakkaille bonuksiin 30 % korotus ensi vuodelle

OP Ryhmä on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä, ja perustehtävämme mukaisesti haluamme käyttää osan parantuneesta kannattavuudestamme helpottamaan omistaja-asiakkaidemme arkea näinä taloudellisesti haastavina aikoina.

OP Ryhmä korottaa vuodelta 2023 kertyviä OP-bonuksia omistaja-asiakkailleen 30 prosentilla, mikä tarkoittaa arviolta yli 60 miljoonan euron lisäbonusta omistaja-asiakkaille. OP Tampereen omistaja-asiakkaille lisäbonusten arvo tullee olemaan yli 3 miljoonaa euroa. Omistaja-asiakkaamme voivat käyttää näitä OP-bonuksia erilaisiin pankki- ja vakuutuspalveluiden käytöstä kertyviin maksuihin ja helpottaa siten kotitaloutensa taloudellista tilannetta.

Omistaja-asiakkaiden etukokonaisuuden muodostavat asioinnin määrän perusteella kertyvät OP-bonukset sekä edut ja alennukset, joita annetaan pankkipalveluista, vakuutuksista sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluista. Omistaja-asiakkailla on myös mahdollisuus sijoittaa omaan osuuspankkiinsa Tuotto-osuuksien kautta. Tuotto-osuuksille maksetaan vuosittain korkoa pankkien voitonjakona. Tuotto-osuuden tuottotavoite on vuodelta 2022 yhteensä 4,45 %.

 

Asuntokauppamäärät ja -ajat ovat normalisoituneet Tampereen seudulla

OP Koti Pirkanmaassa on tehty tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä yhtä paljon käytettyjen asuntojen kauppaa kuin asuntokaupan huippuvuonna 2021 vastaavana aikana. Syyskuun loppuun mennessä Tampereella on kaikkiaan tehty 10 % vähemmän käytettyjen asuntojen kauppaa ja noin 50 % vähemmän uusien asuntojen kauppaa kuin vuonna 2021 vastaavana aikana.

 

- Vuosi 2021 oli asuntokaupan ennätysvuosi, johon verrattuna kauppamäärissä tuntuu olevan paljon laskua tänä vuonna. Asuntokauppaa tehdään kuitenkin normaalilla, vuosien 2018–2020 tasolla, mutta asuntojen hintojen nousu on pysähtynyt ja myyntiajat ovat hieman pidentyneet. Myynnissä on noin 60 % enemmän asuntoja kuin vuosi sitten vastaavana aikana, kertoo OP Koti Pirkanmaan toimitusjohtaja Timo Voutilainen.

 

Tällä hetkellä energiaratkaisut ohjaavat vahvasti asumiskeskustelua. Kysyntä kohdistuu erityisesti edullisiin perheasuntoihin, joissa energiaratkaisut ovat tehokkaita. Asuntoa vaihtamalla voi vaikuttaa omiin energiakuluihin ja toisaalta nyt voi saada neuvoteltua hinnasta kohteissa, joissa energiaremontit ovat tekemättä. Energiaratkaisut ovat kuitenkin vain yksi ominaisuus asunnossa, ja asunnon hankintaan kannattaakin suhtautua pitkänäköisesti.

Asuntosijoitusrintamalla tunnelma on odottava ja asuntosijoittajat pohtivat, onko nyt oikea aika myydä vai ostaa. Jo puolet tamperelaisista asuu vuokralla ja vuokra-asuminen yleistyy. Asuntojen vuokrat noussevat kustannusten nousun myötä, mutta tällä hetkellä kustannusten nousua ei voi suoraan siirtää vuokran määrään. Asuntosijoittaminen on yhä hyvä tapa säästää ja vaurastua pitkällä aikavälillä.

 

Lisätiedot: toimitusjohtaja Jani Vilpponen, OP Tampere, puh. 050 339 8022

                toimitusjohtaja Timo Voutilainen, OP Koti Pirkanmaa, puh. 050 568 8424

Liitteet:     tulos ja tase OP Tampere 1.1.–30.9.2022

 

OP Tampere on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Olemme täyden palvelun pankki, ja tarjoamme ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuuden helposti saman katon alta. Perustehtävämme on luoda vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. Arvopohjamme muodostavat vastuullisuus, ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen. OP Koti Pirkanmaa on OP Tampereen tytäryhtiö. Palvelemme asiakkaitamme noin 300 asiantuntijan voimin. Asiakasliiketoimintamme on yli 10 miljardia euroa. OP Tampereen omistaja-asiakkaita on yli 114 000 tuhatta.