OP Tampereen tulos 1.1.–30.9.2023

Tampereen Seudun Osuuspankin (OP Tampere) liikevoitto oli tammi-syyskuussa 61,2 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 30,4). Erinomaisen tuloksen myötä pankki maksoi omistaja-asiakkailleen OP-bonuksia ennätykselliset 9,1 miljoonaa euroa (7,0) ja OP Ryhmän muut yhtiöt 2,9 miljoonaa euroa (2,3). Korkokate oli 80,0 miljoonaa euroa (36,6). Korkokatteen vahvaa kasvua selittää markkina-korkojen kasvu. Samaan aikaan asuntoluottoja nostettiin 30,1 % vähemmän. Lopullisia ja odotettavissa olevia luottotappioita kirjattiin yhteensä 6,1 miljoonaa euroa (0,5).

- Asiakkaamme ovat pärjänneet haastavassa toimintaympäristössä hyvin, mutta heikko luottamus tulevaisuuteen on lykännyt investointeja. Korkotason nousu on hyödyttänyt säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaita ja erilaisten sijoitusratkaisuiden sekä talletustilien kysyntä on ollut vahvaa. Omistaja-asiakkaamme hyötyvät pankin hyvästä tuloksesta muun muassa korottuneiden bonusten myötä, kertoo OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen.
 
OP Ryhmä korottaa vuodelta 2024 kertyviä OP-bonuksia omistaja-asiakkailleen 40 prosentilla. Vuodelle 2023 OP-bonusten korotus on ollut 30 prosenttia. Lisäksi omistaja-asiakkaat saavat päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja vuoden 2024 loppuun saakka.
Ensiasunnon ostajat saavat asuntolainan ilman toimitusmaksua 2024 maaliskuun loppuun saakka.
Liikevoitto oli tammi-syyskuussa 61,2 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 30,4).
Korkokate oli 80,0 miljoonaa euroa (36,6), ja se kasvoi 118,6 % eli 43,4 miljoonaa euroa. 
Palkkiotuottoja kertyi 25,8 miljoonaa euroa, laskua 2,8 miljoonaa euroa (9,8 %).
Rahoitustoiminta (luotot omasta taseesta ja välitetyt luotot) oli syyskuun lopussa 4 445 miljoonaa euroa (4 495). Rahoitustoiminta laski vuodessa 1,1 % eli 50 miljoonaa euroa.
Uusia asuntoluottoja nostettiin 30,1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 21,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yritys- ja yhteisöluottokanta, sisältäen välitetyt luotot, laski vuodessa 33 miljoonaa euroa eli 2,3 %.
Asiakasvarat olivat 5 514 miljoonaa euroa (5 564) ja laskivat 49 miljoonaa euroa eli 0,9 %.
Pankki maksoi omistaja-asiakkaille OP-bonuksia 9,1 (7,0) miljoonaa euroa ja muut OP Ryhmän yhtiöt 2,9 (2,3) miljoonaa euroa, yhteensä 12,0 (9,3) miljoonaa euroa.
Pankin vakavaraisuutta vahvistaviin Tuotto-osuuksiin omistaja-asiakkaat ovat sijoittaneet jo 208,9 miljoonalla eurolla. Vuodelta 2022 maksettiin Tuotto-osuuksille korkoa 4,45 % (9,7 miljoonaa euroa). Tuottotavoite vuodelle 2023 on 4,5 %.
Kulut olivat 42,5 miljoonaa euroa (38,1), kasvua 11,5 % eli 4,4 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta.
Pankin vakavaraisuus (CET1) on erinomainen, ollen syyskuun lopussa 25,7 % (25,0 %). 
Asiakaskokemusta mittaava NSP oli syyskuun lopussa 77.
Omistaja-asiakkaita oli syyskuun lopussa 116 011, mikä on 1 423 enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia omistaja-asiakkaita pankki on saanut tammi-syyskuussa 2 885.
Yhteisiä asiakkaita OP Tampereella ja Pohjola Vakuutuksella oli syyskuun lopussa 103 317. 
Pankin omistaja-asiakkaat maksoivat tammi-syyskuussa OP-bonuksilla pankkipalveluja 4,7 miljoonalla eurolla ja Pohjola Vakuutuksen vahinkovakuutusmaksuja 6,6 miljoonalla eurolla.
Lopullisia ja odotettavissa olevia luottotappiota kirjattiin yhteensä 6,1 miljoonaa euroa (0,5), ja ne kasvoivat 5,6 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta pysytellen kuitenkin alhaisella tasolla suhteutettuna luotto- ja takauskantaan.
 
Asuntolainahakemusten määrä laskussa
Uusia asuntoluottoja nostettiin 30,1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottokanta laski vuodessa 12 miljoonaa euroa eli 0,4 %. Uusien asuntolainahakemusten määrä laski 14,3 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ensiasunnon ostajien osuus luottohakemuksista on 35 %. 
 
OP Tampereen omaan asuntoon lainaa ottaneiden asiakkaiden mediaanilaina on 159 300 euroa, eli 6,4 % pienempi kuin vuoden 2022 vastaavana aikana. Kehitys kuvaa asuntomarkkinaa ja asuntojen hintakehitystä Tampereella. Nokialla, Lempäälässä ja Ylöjärvellä mediaanilaina on puolestaan kasvanut edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Esimerkiksi Nokialla asuvien OP Tampereen asiakkaiden mediaanilaina on 135 490 euroa, jossa on vuoden 2022 vastaavaan aikaan verrattuna kasvua 3,5 %. 
 
- Asuntolainan lyhennysvapaiden määrässä ei ole nähty merkittävää kasvua eikä maksuohjelmiinkaan ole juurikaan tehty muutoksia tavanomaista enempää. Asiakkaat ovat pystyneet maksamaan luottonsa ajallaan, ja haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta pankin asuntolaina-asiakkaiden taloudellinen tilanne on kantanut. Järjestämättömien luottojen osuus on edelleen alhaisella tasolla, 1,8 % vastuista, kertoo Vilpponen.
 
Yrityskauppamarkkina kannattelee yritysluottoja
Epävarmuus taloudesta näkyy edelleen siinä, että asuntojen uudistuotantokauppa ei ole vieläkään lähtenyt liikkeelle eikä uusia rakennushankkeita ole juurikaan aloitettu. Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 21,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yritys- ja yhteisöluottokanta (sisältäen välitetyt luotot) laski vuodessa 33 miljoonaa euroa eli 2,3 %. Positiivista on, että muita yritysluottoja on nostettu 8,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tähän on vaikuttanut erityisesti vahvana jatkunut aktiivisuus yrityskauppamarkkinoilla.
 
- Talouden yleinen epävarmuus näkyy heikentyneenä lainakysyntänä ja erityisesti rakentamiseen liittyvät hankkeet ovat olleet alkuvuonna vähäisiä. Epävarmuudesta johtuen olemme lisänneet ennakoivien luottotappiovarausten määrää merkittävästi, kertoo Vilpponen. 
 
Korkojen nousu on lisännyt sijoittajan vaihtoehtoja
OP Tampere on edelleen vahvistanut asemaansa varallisuudenhoidon markkinajohtajana toimialueellaan. Asiakasvarat olivat syyskuun lopussa 5,5 miljardia euroa. Rahastoihin, indeksilainoihin sekä vakuutussijoituksiin tehtiin tammi-syyskuussa merkintöjä 92 miljoonaa euroa lunastuksia enemmän. Rahastosijoitukset kasvoivat vuodessa 5,4 % ja vakuutussijoitukset 2,1 %. Merkittävintä kasvu on ollut pääomaturvatuissa indeksilainoissa, joiden määrä kasvoi vuoden alusta peräti 93 miljoonaa euroa.
 
- Korkojen nousu on lisännyt sijoitusvaihtoehtoja merkittävästi, ja myös talletustileille maksetaan nykyisin kohtuullista korkoa. Erityisesti pääomaturvatut indeksilainat ovat kasvattaneet suosiotaan, kommentoi OP Tampereen varallisuudenhoidon liiketoimintajohtaja Jani Eenola.
 
OP Koti Pirkanmaan asuntokauppamäärät edelleen matalat, ensiasunnon ostajat liikkeellä
Syyskuun lopussa OP Koti Pirkanmaan asuntokauppamäärät ovat jäljessä noin kolmanneksen vuosien 2021 ja 2022 vastaavien aikojen määriin. Vuoden 2019 vastaavan ajan asuntokauppamäärästä ollaan syyskuun lopussa jäljessä viidennes. OP Koti Pirkanmaan kysytyimpiä asuntoja ovat olleet tavalliset, kohtuuhintaiset perheasunnot. Rauhallisinta kaupankäynti on ollut kalliimmissa kohteissa ja pienissä asunnoissa. Pienten asuntojen kysyntä lähti kasvuun välittömästi etenkin ensiasunnonostajien toimesta, kun varainsiirtoverouudistuksesta uutisoitiin.
 
Tampereen seudulla yleisesti asuntomarkkinat ovat olleet koko vuoden ajan alavireiset. Tammi-syyskuussa Tampereen seudulla uudisasunnoista ja käytetyistä asunnoista tehtiin yhteensä 2 430 kauppaa, kun asuntokaupan huippuvuonna 2021 määrä oli 4 625. Tämän vuoden asuntokauppamääriä tosin tulee verrata ennemminkin asuntokaupan tavanomaisempiin vuosiin 2019 ja 2018.
 
- Tampereen seudulla vuoden 2023 kokonaiskauppamäärät tullee olemaan pienimmät viimeiseen kymmeneen vuoteen. Verouudistukset tuonevat määrään maltillista kasvua. Muuttovoitto ja kestävät palvelurakenteet luovat hyvän lähtökohdan asuntokaupan kasvulle Tampereen seudulle ensi vuodelle, kertoo OP Koti Pirkanmaan toimitusjohtaja Antti Toivanen.
 
Pohjola Vakuutus: Matkavakuutuksista maksettujen korvauksien kasvu tasoittui heinä-syyskuussa 
Niin matkavakuutuksista kuin myös henkilövakuutuksista maksetut korvaukset kasvoivat tammi-syyskuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Matkustamisen vahingoista maksetuissa korvauksissa on kasvua tammi-syyskuussa lähes jokaisessa maakunnassa verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, myös Pirkanmaalla kasvua oli 59 %. Kuitenkin jos tarkastellaan heinä-syyskuussa sattuneista vahingoista maksettuja korvauksia, tasoittuvat erot viime vuoteen.
 
- Korona-aika tuntuu jo kaukaiselta, mutta viime vuoden keväällä elimme yhä siirtymävaihetta. Kuitenkin viime vuonna kesälomakaudella matkustettiin jo ahkerasti, ja tämän johdosta erot viime vuoden heinä-syyskuuhun ovat pienentyneet, kertoo Pohjola Vakuutuksen Keskisen alueen yritysasiakkaista vastaava aluejohtaja Petteri Laurila.
 
Henkilövakuutuksista maksetuissa korvauksissa on kasvua Suomen jokaisessa maakunnassa tammi-syyskuussa, Pirkanmaalla kasvua on 32 %. Yksi taustalla oleva asia on flunssien kiertäminen jälleen väestössä korona-ajan eristäytymisen jälkeen. Pohjola Vakuutuksen datan mukaan akuutteihin hengitystieinfektioihin liittyviä perushoito- ja tutkimuskuluja maksettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla melkein 100 % enemmän kuin edellisvuotena samaan aikaan. Heinä-syyskuun aikana flunssista maksettiin korvauksia neljällä miljoonalla eurolla.
 
- Terveysvakuutuksen turvaamaa vaivattomampaa hoitoon pääsyä arvostetaan, ja vakuutusta on käytetty ahkerasti, kertoo Laurila.
 
Lisätiedot: toimitusjohtaja Jani Vilpponen, OP Tampere, puh. 050 339 8022
                   toimitusjohtaja Antti Toivanen, OP Koti Pirkanmaa, puh. 050 317 5777
                   yritysasiakkaista vastaava aluejohtaja Petteri Laurila, Pohjola Vakuutus, Keskinen alue, 
puh. 050 051 6731
Liitteet: tulos ja tase OP Tampere 1.1.–30.9.2023
 
OP Tampere on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtava pankki. Olemme täyden palvelun pankki, ja tarjoamme ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuuden helposti saman katon alta. Perustehtävämme on luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. Arvopohjamme muodostavat vastuullisuus, ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen. OP Koti Pirkanmaa on OP Tampereen tytäryhtiö. Palvelemme asiakkaitamme noin 300 asiantuntijan voimin. Asiakasliiketoimintamme on noin 10 miljardia euroa.