OP Tuusniemi ja OP Tervo suunnittelevat yhdistymistä OP Savonmaaksi

OP Tuusniemi ja OP Tervo neuvottelevat yhdistymisestä Savonmaan Osuuspankiksi (OP Savonmaa). Yhdistymisellä halutaan turvata jatkossakin laadukkaat pankkipalvelut myös maaseudulla. Suunnitelman mukaan neljän konttorin verkosto säilyisi nykyisellään: OP Savonmaa palvelisi asiakkaitaan Tuusniemellä, Tervossa, Juankoskella ja Kuopion keskustassa.

Yhdistymishankkeen tavoitteena on, että OP Savonmaa säilyisi yksilöllisenä ja asiakkaitaan herkällä korvalla kuulevana pankkina. Uuden pankin toimitusjohtajana toimisi OP Tuusniemen nykyinen toimitusjohtaja KTM Jari-Pekka Raatikainen. Nykyiset noin 20 työntekijää jatkaisivat uudessa pankissa vanhoina työntekijöinä, samoin pankkien asiakassuhteet jatkuisivat nykyisellään.

Päätökset yhdistymisistä tehdään OP Tuusniemen ja OP Tervon ylimääräisissä osuuskunnan kokouksissa marraskuun lopulla 2024. Uuden pankin on suunniteltu aloittavan toimintansa syksyllä 2025.

Yhdistymisneuvotteluiden lähtökohtana on vaalia paikallista osuustoimintaa. Osuuspankin perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Paikallista asiantuntijuutta vahvistettaisiin OP Savonmaan toimialueilla ja digitaalisessa palvelutarjoamassa muun muassa palkkaamalla uusia osaajia. Yhdistyminen auttaisi asiantuntemuksen ja palvelun ketteryyden säilyttämisessä kiristyvän sääntelyn aikana.

Neuvotteluiden käynnistävänä tekijänä olivat pankkisääntelyvaateet, joiden seurauksena molempien osuuspankkien olisi muun muassa merkittävästi lisättävä henkilöstöresurssejaan liiketoiminnasta eriytettyihin rooleihin. Yhdistymisen avulla vastattaisiin entistä paremmin sääntelyvaateisiin isommalla henkilöstöllä sekä tuotettaisiin entistä kestävämmin asiakaslähtöisiä palveluja – oli kyseessä sitten haja-asutusalueiden tai kaupunkien henkilö- tai yritysasiakkaat.