3.5. Pormestarin ilmastokahveilla julkistetut Turun kaupungin uudet ilmastosopimuskumppanit

OP Turun Seutu ensimmäisenä rahoitusalan yrityksenä mukaan Turun kaupungin ilmastotyöhön

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä. Tavoitetta toteutetaan yhdessä muiden edelläkävijöiden kanssa EU:n sadan ilmastokaupungin missiossa. Missiotyöhön osallistuvat kaupunkien kumppaneina myös alueen yritykset ja yhteisöt. Uusien kumppanuuksien myötä Turun ilmastotyötä on nyt tukemassa yhteensä 38 alueen merkittävää toimijaa. OP Turun Seutu liittyi Turun kaupungin ilmastosopimuskumppaniksi yhdessä viidentoista muun keskeisen paikallisen toimijan kanssa perjantaina 3.5.2024.

Finanssialalla, ja OP Turun Seudulla paikallisena pankkina, on merkittävä rooli pääomien ohjaamisessa vihreään siirtymään ja kestävän kehityksen mahdollistamiseen.

Euroopan unionin ”100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” -missio tukee sataa eurooppalaista kaupunkia saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä, ja näin toimimaan esimerkkeinä muille Euroopan kaupungeille. Turku päätti hakea mukaan missioon kaupunginhallituksen joulukuussa 2021 tekemällä päätöksellä ja valittiin mukaan vuonna 2022.

Missioon valittujen kaupunkien tulee valmistella ilmastokaupunkisopimus, jonka Euroopan komissio arvioi ja hyväksyy. Sopimus sisältää kaupungin ja kumppaneiden sitoumuksen tavoitella yhdessä hiilineutraalia kaupunkia vuoteen 2029 mennessä sekä tärkeimmät toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ja investointisuunnitelman toimenpiteiden rahoittamiseksi. EU-komissio hyväksyi Turun ilmastokaupunkisopimuksen maaliskuussa 2024 ja totesi Turun ylittäneen EU-mission tavoitteet esimerkiksi ilmastobudjetoinnissa sekä luontostrategiassa. Tunnustusta sai myös vahva yhteistyö alueen korkeakoulujen, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

OP Turun Seutu panostaa vähähiiliseen liiketoimintaan

Turun ilmastokaupunkisopimukseen liittyi jo viime syksynä 22 alueen keskeistä kumppania ja nyt kevään kierroksella mukaan tulee uusina sopimuskumppaneina 16 toimijaa: Åbo Akademi, HC TPS Turku Oy, Kaarea Oy, Kuntec Oy, Logomo Oy, Meriaura Oy, Novia, Turun Aikuiskoulutussäätiö, Turku City Data Oy, Turun Kauppakamari, Turun Musiikkijuhlasäätiö, Turun Osuuskauppa, Turun Seudun Osuuspankki, Turun Taiteen talo Oy, Turun Teknologiakiinteistöt Oy ja Viking Line Abp. Sopimukseen liittyneet yritykset ja yhteisöt tukevat Turun hiilineutraaliustavoitetta omilla vaikuttavilla ilmastotoimillaan.

- Alueen toimijat tarvitaan vahvasti mukaan yhteiseen ilmastotyöhön ja hiilineutraalin Turun rakentamiseen. Uusien kumppanien sitoutuminen Turun ilmastokaupunkisopimukseen ja aktiivisiin ilmastotoimiin vauhdittaa alueemme vihreää siirtymää ja vahvistaa myös mainettamme yhtenä johtavista ilmasto- ja luontokaupungeista, Turun pormestari Minna Arve kertoo.

- Finanssialalla, ja OP Turun Seudulla paikallisena pankkina, on merkittävä rooli pääomien ohjaamisessa vihreään siirtymään ja kestävän kehityksen mahdollistamiseen. Suurin vaikuttavuus saavutetaan yhdessä asiakkaiden kanssa, painottaa OP Turun Seudun toimitusjohtaja Petteri Rinne finanssipuolen merkitystä vihreässä siirtymässä.

Sitoumuksen allekirjoittamalla Turun ilmastotyön kumppanit ilmoittavat sitoutuvansa paitsi Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen toteuttamiseen ja päästövähennyksiin myös viestimään organisaationsa ilmastoteoista, toimimaan ilmastotyön esikuvana sekä osallistumaan Turun ilmastojoukkueen toimintaan.

OP Turun Seutu on sitoutunut edistämään Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitetta seuraavilla toimilla

 • Tavoittelee hiilineutraalisuutta toiminnassaan vuoteen 2025 mennessä
  • uusiutuvan energian käyttö 100 % (scope 1 & 2)
  • toiminnassa tavoitellaan energiatehokkuutta ja energian säästöä
 • Mahdollistaa ja resursoi vihreää siirtymää alueella pääomien ohjauksen kautta
  • Green Bond Framework, vihreää siirtymää edistävän rahoituksen kasvulle on asetettu tavoitteet
  • luottosalkun päästövähenemä on tavoitteellistettu kolmella toimialalla: energiatuotanto, maatalous ja asuinkiinteistörakentaminen
  • säästämisen ja sijoittamisen puolella selvitetään asiakkaan kestävyysmieltymykset ja tarjotaan mieltymyksen mukaisia sijoitusvaihtoehtoja
 • Vahvistaa alueen yhteistyötä kuntalaisten ja muiden toimijoiden kesken vastuullisuudessa
  • ”OP Turun Seutu on parempien taloudellisten valintojen valmentaja ja toiveikkaampien tulevaisuuksien suunnannäyttäjä”: osaamisen syventäminen planetaarista kestävyyttä edistävissä asioissa ja tuki asiakkaille vihreässä siirtymässä
  • yhteistyö paikallisten kumppaneiden kanssa luonnon monimuotoisuutta tukevissa hankkeissa ja kiertotalouden edistäminen

Turun kaupunki kutsuu ilmastosopimukseen jatkossakin lisää kumppaneita tavoitteena saada entistä suurempi joukko toimijoita mukaan hiilineutraalin Turun rakentamiseen.