Joululahjoitus

OP Turun Seudun joululahjoituksella tukea lapsille, joiden läheisellä on mielenterveyden haasteita

Tänä jouluna OP Turun Seutu lahjoittaa tukea ja toivoa lapsille ja nuorille. Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry järjestää tuella ryhmä- ja virkistystoimintaa lapsille, joiden perheenjäsenellä on mielenterveyden haasteita.

- Suomessa joka neljäs alaikäinen lapsi elää jossain vaiheessa elämäänsä perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma. Mielenterveysongelmat vaikuttavat aina myös läheisten elämään ja on tärkeää, että kaikki perheenjäsenet saavat tukea. Turussakin nuorten mielenterveysomaisten tuen tarve on kasvanut, joka näkyy lasten keskustelutuen ja tukihenkilöpyyntöjen kasvuna, toteaa Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry:n toiminnanjohtaja Milla Roos.

On tärkeää huomata lapset ja nuoret itsenäisinä avuntarvitsijoina. Heitä tukemalla voidaan ennaltaehkäistä ongelmien ylisukupolvistumista ja omaa psyykkistä sairastumista. Yhdistyksen aiemmissa hankkeissa on tullut esiin, että lapsia ja nuoria ei riittävästi huomioida tilanteissa, joissa perheessä on mielenterveysongelmia. He eivät yleensä ole itse tietoisia avuntarpeesta, mutta tiedostavat aikuisena, että apua olisi tarvittu paljon aikaisemmin. Monet lapset ovat tottuneet pitämään huolta mielenterveysongelmaisesta vanhemmastaan, vaikkei tehtävä lapselle kuulu.

- OP Turun Seudun tuen avulla V-S FinFami pystyy nyt kehittämään uudenlaista tukea lapsille ja nuorille. Vuoden 2021 aikana lapsille ja nuorille järjestetään ryhmä- ja virkistystoimintaa, jossa tarjotaan sekä ammatillista- että vertaistukea yhteisen mukavan toiminnan lomassa. Lapsille on tärkeää kertoa, etteivät he ole yksin, eikä perheen mielenterveysongelmia tarvitse hävetä. Lapset saavat osallistua maksuttoman ryhmätoiminnan sisällön suunnitteluun ja vertaistuen avulla he voivat jakaa ja hyödyntää kokemuksiaan ja tunteitaan. Samalla tuetaan myös vanhemmuutta ja toimintaan osallistuvien lasten vanhemmille järjestetään vertaistukiryhmä, kertoo Roos.

V-S FinFami tarjoaa kaikille mielenterveys- ja päihdeomaisille maksutonta tukea, tietoa ja toimintaa omaisneuvonnan, ryhmätoiminnan, tukihenkilötoiminnan ja virkistyksen muodossa.

OP Turun Seutu toivottaa levollista juhlapyhien aikaa. Vietetään se toisistamme huolehtien.