OP Turun Seudun tuloskatsaus 30.6.2019

Toimialueen yritysten menestys jatkuu - Yritysluottojen kasvu edelleen voimakasta

OP Turun Seudun asiakkailleen myöntämien luottojen kanta kasvoi viimeksi kuluneiden 12 kk aikana 8,4 %, mikä oli merkittävästi enemmän kuin vuotta aikaisemmin (5,9 %). Erityisen nopeasti kasvoi varsinaisten yritysluottojen kanta, jonka kahdentoista kuukauden kasvu oli peräti 14,4 % (11,0 %). Asuntoyhteisöluottojen kanta kasvoi tätäkin nopeammin eli 19,2 % kahdentoista kuukauden aikana (16,8 %). Henkilöasiakkaiden asuntoluottokanta kasvoi 3,0 prosenttia. Asuntoluottokannan kasvu hidastui jonkin verran, sillä vastaava kasvu oli vuotta aikaisemmin 3,7 %. 

”Toimialueen taloudellinen toimeliaisuus on edelleen erinomaisella tasolla, mikä pitää sekä asunto- että yritysluottojen kysynnän hyvällä tasolla” toteaa OP Turun Seudun toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario. ”Vaikka uusien luottojen nostot olivat viime vuotta alhaisemmalla tasolla, luottokannan kasvu oli erinomaista erityisesti yritysluottojen osalta” Saario muistuttaa. Asuntokauppoja tehtiin kokonaisuutena Turun seudulla saman verran kuin edellisenä vuonna ja tämä tukee pankin luottokysyntää. Uusien luottojen marginaali on vakiintunut nykyiselle varsin matalalle tasolle eikä merkittävää laskua ole niiden osalta enää nähty. 

OP Turun Seudun talletuskasvu oli voimakasta ja sen 12 kuukauden kasvu oli 14,2 %. Myös yhteenlaskettu rahasto- ja sijoitusvakuutuskanta oli kasvussa, mutta kasvu oli hidasta talletuskantaan verrattuna. ”Asiakkaat ovat varovaisia hakemaan tuottavampia ratkaisuja talletusvaroilleen, vaikka tarjolla on kohtuullisen vähäriskisiä ja talletuskorkoa suuremman tuotto-odotuksen omaavia sijoitusinstrumentteja”, Saario toteaa.

OP Merimasku osaksi OP Turun Seutua

OP Merimasku fuusioitui osaksi OP Turun Seutua 30.4.2019 viime vuoden lopulla tehtyjen päätösten mukaisesti. OP Turun Seutu sai fuusion myötä noin 1200 uutta omistaja-asiakasta ja kaikkiaan yli 2300 uutta asiakasta.

Omistaja-asiakkuuden suosio on muutenkin ollut edelleen kasvussa ja kaikkiaan OP Turun Seudulla oli kesäkuun lopussa vajaat 93000 omistaja-asiakasta.

Sähköiset asiointipolut ovat kasvattaneet suosiotaan erityisesti mobiilipalvelujen osalta. Mobiilipalvelujen säännöllisten käyttäjien määrä kasvoi alkuvuonna merkittävästi.

OP Turun Seudun liikevoitto 26,1 miljoonaa euroa

Pankin korkokate kehittyi tammi-kesäkuussa erityisesti luottokannan kasvun ansiosta varsin myönteisesti. Korkokate kasvoi 11,7 prosenttia 18,7 Meuroon (16,7 Meur). Palkkiotuotot puolestaan supistuivat alkuvuonna 5,0 prosenttia. Palkkiotuottojen lasku johtui pääasiassa varallisuudenhoitoon liittyvien palkkiotuottojen supistumisesta. Pankin kokonaistuotot kasvoivat alkuvuonna 6,5 prosenttia 52,6 miljoonaan euroon. Samaan aikaan pankin kulut kasvoivat 5,2 prosenttia 21,4 miljoonaan euroon. Kulukasvu johtuu edelleen suurimmaksi osaksi ICT-kuluista.

Pankin liikevoitto kasvoi 2,6 prosenttia edellisen vuoden tasosta ollen 26,1 miljoonaa euroa (25,4 M€). Liikevoittoa vahvisti osaltaan kertaluonteinen 3,3 Meuron suuruinen, osakkuusyhtiön omistusjärjestelyyn liittyvä myyntivoitto.

Arvonalentumiset luotoista olivat 1,1 Meuroa eli vähäiset suhteessa luottokantaan ja pankin luottoriskiasema säilyi vakaana ja riskitasoltaan hyvin maltillisena. OP Turun Seudun vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa hyvällä tasolla 18,7 prosenttia, kun se 12 kuukautta aikaisemmin oli 20,3 prosenttia. Heikennys johtuu voimakkaasti kasvaneesta yritysluottokannasta, jonka oman pääoman vaade on asuntoluottoja merkittävästi korkeampi.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario, puh. 050 5512 874 
varatoimitusjohtaja Petteri Rinne, puh. 050 3846 975