Talousalueen hyvä vire tuki OP Turun Seudun liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta

OP Turun Seudun liikevoitto parani vuoden 2019 aikana 3,1 prosenttia 38,9 miljoonaan euroon (37,7 M€). Tuotot kasvoivat yhteensä 4,2 prosenttia 87,6 miljoonaan euroon. Korkokate kasvoi luotonannon kasvun ja varainhankinnan kustannusten laskun johdosta 7,2 prosenttia 37,6 miljoonaan euroon.

- Turun talousalueen kasvu jatkui vuonna 2019, jonka myötä sekä henkilö- että yritysasiakkaiden luottokysyntä oli vilkasta. Talouskasvun rahoittaminen edellyttää pankilta oman pääoman määrän kasvattamista, joka pääosin tapahtuu hyvän tuloksenteon kautta. OP Turun Seudun tulos ja vakavaraisuus säilyivät hyvällä tasolla ja näin pankki on voinut olla mukana talousalueen kasvun ja kehittämisen mahdollistamisessa, kertoo OP Turun Seudun toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario.

Edellisvuoteen verrattuna palkkiotuotot kasvoivat 0,4 prosenttia 34,6 miljoonaan euroon. Palkkiotuotoista maksuliikkeen ja korkosuojausten tuotot olivat kasvussa, kun taas varallisuudenhoidon palkkiotuotot pienenivät. Pankin kulut kasvoivat toimisto- ja ICT-kulujen kasvusta johtuen 7,6 prosenttia 41,4 miljoonaan euroon. Odotettavissa olevien luottotappioiden määrä aleni 1,3 miljoonaa euroa ja niiden kokonaismäärä (8,3 M€) oli alhaisella tasolla suhteessa luottokantaan. Järjestämättömien luottojen määrä vuoden lopussa oli 54,9 miljoonaa euroa eli 1,5 prosenttia suhteessa luotto- ja takauskantaan. Vuotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat 48,6 miljoonaa euroa ja 1,4 prosenttia. Pankin CET1 vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 18,8 prosenttia, kun se edellisessä vuodenvaihteessa oli 21,9 prosenttia. Aleneminen johtui yritysluottojen voimakkaasta kasvusta ja asuntoluottojen pääomavaateen kiristymisestä.

Yritysluottojen määrä jatkoi kasvuaan

Yritys- ja yhteisöluotot kasvoivat kahdentoista kuukauden aikana 14,3 prosenttia 1 509 miljoonaan euroon. Henkilöasiakkaiden asuntoluottojen määrä mukaan luettuna OP-Asuntoluottopankista myönnetyt luotot kasvoivat 12 kuukauden aikana 1,0 prosenttia 1 854 miljoonaan euroon. Koko luotonannon kasvu oli 6,7 prosenttia ja luotonannon määrä vuodenvaihteessa noin 3,7 miljardia euroa.

Asiakasvarojen kasvu 5,5 prosenttia

Asiakkaiden talletukset kasvoivat 12 kuukauden aikana 3,7 prosenttia 2 590 miljoonaan euroon. Rahastosijoitukset olivat suosittuja ja niiden määrä kasvoi 25,7 prosenttia 392 miljoonaan euroon. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi vuodessa 5,9 prosenttia 766 miljoonaan euroon. Yhteensä asiakasvarat kasvoivat kahdentoista kuukauden aikana 5,5 prosenttia 3 917 miljoonaan euroon.

OP Merimaskun fuusio ja omistaja-asiakkaiden lisäys

Merimaskun Osuuspankki fuusioitui Turun Seudun Osuuspankkiin 30.4.2019. OP Merimaskun omistaja-asiakkaat siirtyivät OP Turun Seudun omistaja-asiakkaiksi. Omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi vuoden aikana yhteensä 2,8 prosenttia ja oli vuoden lopussa 94 218. Tuotto-osuus- ja lisäosuuspääomille maksetut korot ja asioinnin perusteella maksetut bonukset nousivat 15,7 miljoonaan euroon (14, M€).

Hallituksen puheenjohtaja vaihtui

Hallituksen puheenjohtaja, professori Jarna Heinonen ilmoitti eroavansa Turun Seudun Osuuspankin hallituksesta 01.01.2020 lähtien siirtyäkseen OP Osuuskunnan hallituksen jäseneksi. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Juha Salonen.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario, puh. 050 5512 874