OP Turun Seutu talvinen saaristo

OP Turun Seudulla vahva vuosi – yritysluottojen kysyntä vauhdissa

Koronavirusepidemian väistyttyä taloutta nousivat haastamaan uudet globaalit uhat: Ukrainan sota, osakemarkkinoiden korjausliike ja inflaation ja korkotason nousu. Markkinakorkojen nousu oli selvästi ennakoitua nopeampaa ja voimakkaampaa. Tämä heijastui erityisesti asuntokauppaan ja asuntoluottojen kysyntään negatiivisesti. Asuntoluottoja nostettiinkin kokonaisuudessaan vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta uusia yritys- ja asuntoyhteisöluottoja nostettiin peräti 30 % enemmän kuin vuonna 2021. Tämä kertoo, että toimialueen yrityksillä on haasteista huolimatta vahva usko tulevaisuuteen ja halu investoida omaan toimintaansa. ”Korkomarkkinaa ja toimintaympäristön tilannetta peilaten tilanteeseen voi olla tyytyväinen”, toteaa OP Turun Seudun toimitusjohtaja Petteri Rinne.

Liikevoitto vahvistui merkittävästi ja kulujen kasvu maltillista

Liikevoitto kasvoi 18 % ollen 39,9 miljoonaa euroa (33,8 miljoonaa euroa). Liikevoiton vahvistumista edesauttoi merkittävästi korkokatteen vahva kehitys. Pankin kulukehitys oli muuten varsin maltillista, mutta viranomais- ja sääntelykulut jatkoivat kasvuaan. Korkokatteen erittäin vahvaa 27 % kehitystä tuki markkinakorkojen voimakas ja nopea nousu vuoden loppupuolella. Nettopalkkiotuotot kasvoivat noin 3 % verrattuna vuodentakaiseen vertailuajankohtaan. ”Erityisesti kasvussa olivat omaisuudenhoitoon ja vakuudettomiin luottoihin liittyvät palkkiotuotot”, toteaa Rinne. Pankin järjestämättömien luottojen määrä on pysytellyt edelleen matalla tasolla ollen 1,4 % lainakannasta. ”Markkinatilanteesta ja uhkaavasta taantumasta huolimatta lainakantamme voidaan todeta olevan vähäriskinen, eivätkä asiakkaiden lyhennysvapaahakemukset ole toistaiseksi lisääntyneet merkittävästi”, Rinne jatkaa.

Vakavaraisuus vahvistui edelleen

Pankin CET1-vakavaraisuussuhde vahvistui ollen 22,1 % (20,7 %) vuoden lopussa. ”Pankin tuloksentekokyky on vahvistanut omia pääomia voittovarojen osalta ja rahoitustoiminnan maltillinen kasvu yhdessä vuoden 2022 alkupuolella päättyneen tuotto-osuusannin kanssa ovat osaltaan olleet apuna vakavaraisuuden vahvistumisessa”, pohtii Rinne.

Vuosi tavoitteiden mukainen

”Pankin vuosi 2022 on mennyt pääosin tavoitteidemme ja suunnitelmiemme mukaisesti ja osin selvästi vahvemmin. Vuotta leimasivat erityisesti korkokatteen merkittävä vahvistuminen ja kokonaisuutena vahva liikevoitto”, toteaa Rinne.

OP ennustaa talouden painuvan maltilliseen taantumaan vuoden 2023 aikana. Talouskuvaa ja aiheeseen liittyvää keskustelua värittää edelleen inflaation kehitys ja lyhyiden korkojen nousuodotus. Globaalisti talouteen liittyy yhä poikkeuksellista epävarmuutta johtuen geopolitiikasta ja taloudellisista tekijöistä. ”Haasteista huolimatta alkaneen vuoden liikevoiton odotetaan edelleen vahvistuvan erityisesti kohonneesta korkotasosta johtuen. OP haluaa tukea asiakkaitaan näissä olosuhteissa maksamalla OP:n palvelujen käytöstä kertyvät bonukset alkaneena vuonna 1,3-kertaisena”, muistuttaa Rinne.

”Mainittakoon, että kulunut vuosi 2022 oli meille merkittävä juhlavuosi pankkimme täyttäessä 100 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi jaoimme paikallisesti hyvää toimialueellamme muun muassa lahjoittamalla Turun Yliopistolle 100 000 euron suuruisen yhteislahjoituksen TOP-säätiön kanssa sekä tekemällä 20 000 euron lahjoituksen Åbo Akademille. Alueemme osaaminen ja elinvoima tulee säilyä tulevaisuudessa; koulutus ja tutkimus turvaavat ja kehittävät osaamispääomaa toimintaympäristössämme. On tärkeää, että meidän paikallinen elinkeinoelämämme houkuttelee huipputekijöitä yhtä lailla nyt kuin seuraavat 100 vuotta”, Rinne summaa.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Petteri Rinne, puh. 050 384 6975