OP Turun Seudulla tuloksellisesti vahva alkuvuosi

Viitekorkojen yhä jatkunut nousu vahvisti korkokatetta merkittävästi.

Alkuvuoden talouskuvaa Euroopassa värittivät yhä markkinakorkojen jatkunut nousu ja sitkeästi korkealla tasolla pysytellyt pohjainflaatio. Geopolitiikan näkökulmasta tilanne Euroopassa on edelleen epävakaa Venäjän hyökkäyssodan yhä jatkuessa Ukrainassa. Epävarmuudet makrotaloudessa ovat luoneet huolia niin ihmisille kuin yrityksillekin.

Uusia asuntoluottoja myönnettiin vuoden alkupuolella noin kolmannes vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusia yritys- ja asuntoyhteisöluottoja nostettiin sen sijaan suurin piirtein sama määrä kuin vuosi sitten, mikä osaltaan kertoo yritysten ja elinkeinoelämän tulevaisuudenuskosta haastavassakin toimintaympäristössä. ”Kokonaisuutena OP Turun Seudun rahoitustoiminta supistui kuitenkin 0,9 % vuodenvaihteesta ja tällaista ei ole nähty pitkään aikaan”, toteaa OP Turun Seudun toimitusjohtaja Petteri Rinne.

OP Turun Seudun talletuskehitys kääntyi niin ikään negatiiviseksi vuoden alkupuolella sekä kotitalouksien että yritysten osalta. ”Osa talletusten vähenemisestä selittyy rahastosijoitusten ja sijoitussidonnaisten vakuutus-säästöjen kasvulla tilivarallisuuden etsiessä tuottavampia vaihtoehtoja. Yleinen kustannusten nousu kuluttaa kuitenkin tällä hetkellä merkittävästi niin kotitalouksien kuin yritystenkin säästöjä”, pohtii Rinne.

Liikevoitto vahvistui ja kulukehitys maltillista

Tase-erien epätoivotusta kehityksestä huolimatta pankin liikevoitto vahvistui voimakkaasti ollen alkuvuonna yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna (46,7 Meur vs. 20,2 Meur). Liikevoiton vahvistuminen johtuu käytännössä yli kaksinkertaistuneesta korkokatteesta. Kokonaisuutena pankin kulukehitys oli hyvin maltillista, mutta henkilöstö- ja hallintokulut jatkoivat tasaista kasvuaan rekrytointien vuoksi. Palkkiotuottojen määrä sen sijaan oli 11 prosentin laskussa verrattuna vuodentakaiseen vertailuajankohtaan. Erityisesti laskussa olivat varallisuudenhoitoon ja lainojen suojaratkaisuihin liittyvät palkkiotuotot. ”Varallisuudenhoito-liiketoiminta kärsii tyypillisesti taloudellisesti epävarmoista ajoista ja osan palkkiotuottojen alenemasta selittävät kirjanpitokäytännön muutokset. Lisäksi lainojen korkosuojaukset ovat käyneet kaupaksi varsin nihkeästi”, Rinne toteaa.

Vakavaraisuus vahvistui edelleen ja alkuvuosi sujunut odotetusti

Pankin järjestämättömien luottojen määrä on alkuvuonna vähentynyt edelleen ja niiden osuus oli vain 1,4 % lainakannasta. ”Odotettuja luottotappioita ei olla nettomääräisesti kirjattu alkuvuonna lainkaan, vaan niitä jopa purkautui aiemmin tehdyistä kirjauksista liikevoittoa vahvistavasti 1,1 milj. €. Pankin luottokanta onkin terve ja suomalaisten kotitalouksien ja yritysten maksumoraali on pysynyt erinomaisella tasolla”, jatkaa Rinne. Hyvän kannattavuuden myötä pankin vakavaraisuussuhde vahvistui edelleen ollen kesäkuun lopussa 23,1 % (22,3 %).

”Pankin alkuvuosi 2023 on sujunut budjettien valossa kaikin puolin suunnitellusti ja korkokatteen osalta paremminkin. Pankin rahoitustoiminnan supistuminen on seurausta Suomen rahoitusmarkkinan ja erityisesti asuntokaupan hiljenemisestä. Ihmisten tarve vaihtaa asuntoja ei kuitenkaan riipu korkotasosta ja onkin mielenkiintoista nähdä, milloin kauppojen määrä nousee lähemmäs viime vuosien tasoa. 

Kokonaisuutena tilikaudesta muodostunee kaiken järjen mukaan erittäin vahva, vaikka luottotappioiden määrä odotusten mukaisesti kääntyisikin kasvuun”, Rinne pohtii.

OP Ryhmä lisää omistaja-asiakkaidensa palkitsemista

OP Ryhmän vahvan tuloskehityksen ansiosta haluamme edelleen palkita omistaja-asiakkaitamme erilaisilla lisäeduilla. Jo aiemmin olemme kertoneet helpottavamme lähes 2,1 miljoonan omistaja-asiakkaamme arkea maksamalla vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuna. Tästä syntyvän lisähyödyn arvo on omistaja-asiakkaillemme arviolta yli 60 miljoonaa euroa.

Uutena etuna emme peri lainkaan omistaja-asiakkailtamme päivittäispalveluihin liittyviä maksuja lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 väliseltä ajalta. Omistaja-asiakkaamme saavat tästä näinä taloudellisesti haastavina aikoina noin 44 miljoonan euron lisähyödyn. 

Lisätiedot: toimitusjohtaja Petteri Rinne, puh. 050 384 6975